เนื้อเพลง Don’t Test Me คำอ่านไทย Baby Cham

Dont Play wid people,
(ด้อนท์ เพลย์ หวีด พี๊เพิ่ล ,)
we dont play wid people
(วี ด้อนท์ เพลย์ หวีด พี๊เพิ่ล)
Dem make mi nuh sleep…
(เดม เม้ค มี นาห์ สลี๊พ)

[1:]
([ วัน : ])
You shouldn’t cross de line, when you see me on the grind
(ยู ชูดดึ่น ครอสสํ ดี ไลน์ , เว็น ยู ซี มี ออน เดอะ ไกรนด)
Mess you up and nobody nuh know a who who commit di crime
(เมซ ยู อั๊พ แอนด์ โนบอดี้ นาห์ โนว์ อะ ฮู ฮู ค็อมมีท ได ไคร์ม)
Shotta nuh fire nine, 38 deh back a time
(Shotta นาห์ ไฟเออะร ไนน , 38 เด้ แบ็ค กา ไทม์)
We buss di thing weh move move yu face and leave yu brain behind
(วี บัส ได ทริง เว มู๊ฝ มู๊ฝ yu เฟซ แอนด์ ลี๊ฝ yu เบรน บีฮายน์)
Mi never come fi lyme. Im here for every dime
(มี เน๊เฝ่อร์ คัม ฟาย lyme แอม เฮียร ฟอร์ เอ๊เฝอร์รี่ ไดม)
So i will mess up anyone who try to stop ma shine
(โซ ไอ วิล เมซ อั๊พ เอนอิวัน ฮู ธราย ทู สท๊อพ มา ไชน์)
When yu see me a climb, go up da money vine
(เว็น yu ซี มี อะ ไคลบ์ , โก อั๊พ ดา มั๊นนี่ ไฝน์)
Nuh interfere or will get your body realign
(นาห์ อินเทอร์เฟียร ออ วิล เก็ท ยุร บ๊อดี้ realign)
Yu never know that i’m really di mastermind, Im here to change di game and mash it with some clever rhyme
(Yu เน๊เฝ่อร์ โนว์ แดท แอม ริแอ็ลลิ ได แมสเทอร์มายด์ , แอม เฮียร ทู เช้งจํ ได เกม แอนด์ แม็ฌ อิท วิธ ซัม เคล๊เฝ่อร์ ไรม)
Ah su di ting design, su dem a b*tch and a wine
(อา su ได ทิง ดีไซนํ , su เดม มา บี *tch แอนด์ อะ ไวน์)
Back dem up and lef’ dem like porcupine
(แบ็ค เดม อั๊พ แอนด์ lef เดม ไล๊ค พอคิวไพน)

[CHORUS:]
([ ค๊อรัส : ])
Dont test me, test me, test me
(ด้อนท์ เทสท์ มี , เทสท์ มี , เทสท์ มี)
You dont know me
(ยู ด้อนท์ โนว์ มี)
Dont test me, test me, test me
(ด้อนท์ เทสท์ มี , เทสท์ มี , เทสท์ มี)
Dont play wit ma money [yow]
(ด้อนท์ เพลย์ วิท มา มั๊นนี่ [ yow ])

[2:]
([ ทู : ])
Nuh boynuh bother me, we nuh ‘fraid a wanna be
(นาห์ boynuh บ๊อเทร่อรฺ มี , วี นาห์ fraid อะ วอนนา บี)
Wi nuh like police, but informers a wi enemies
(Wi นาห์ ไล๊ค โพลิ๊ซ , บั๊ท อินฟอเมอะ ซา wi อียีมีสฺ)
Send dem a cemetery run weh any man weh pre
(เซ็นด เดม มา เซมอิทริ รัน เว เอ๊นี่ แมน เว พรี)
Like dem alone fi get a shake off a di money tree
(ไล๊ค เดม อะโลน ฟาย เก็ท ดา เช้ค ออฟฟ อะ ได มั๊นนี่ ทรี)
Wi in di club a spree, everyone a drink for free.
(Wi อิน ได คลับ อะ ซพรี , เอ๊วี่วัน อะ ดริ๊งค ฟอร์ ฟรี)
Everybody nice cause wi just move a couple key
(เอวี่บอดี้ ไน๊ซ์ ค๊อส wi จั๊สท มู๊ฝ อะ คั๊พเพิ่ล คีย์)
Snitches go cop a plea, I nuh inna da su me
(สนิทเชด โก ค็อพ อะ พลี , ไอ นาห์ อินนา ดา su มี)
Buss it up cause wi nuh owe nobody no apology
(บัส ซิท อั๊พ ค๊อส wi นาห์ โอว์ โนบอดี้ โน อะพ๊อโลจี้)
Shottas dont live to see 42 & 43
(Shottas ด้อนท์ ไล้ฝ ทู ซี 42 & 43)
But before me dead I have to tek care of mi family
(บั๊ท บีฟอร์ มี เด้ด ดาย แฮ็ฝ ทู เทค แคร์ อ็อฝ มี แฟ๊มิลี่)
Di fassy dem a flee, when dem see di colony
(ได fassy เดม มา ฟลี , เว็น เดม ซี ได โค๊โลนี่)
Dem think a me alone, dem never know enough a we
(เดม ทริ๊งค กา มี อะโลน , เดม เน๊เฝ่อร์ โนว์ อีน๊าฟ อะ วี)

[CHORUS]
([ ค๊อรัส ])

[3:]
([ ที : ])
Boy you know you dont want this
(บอย ยู โนว์ ยู ด้อนท์ ว้อนท ดิส)
Its not a game you cant taunt dis
(อิทซ น็อท ดา เกม ยู แค็นท ทอน ดิซ)
You know we armed and wont miss
(ยู โนว์ วี อาร์ม แอนด์ ว็อนท มิซ)
Keep on yappin we can keep dem things poppin
(คี๊พ ออน แยพปิน วี แคน คี๊พ เดม ทริง พอพปิน)

Tell dem shotta nuh play back up, when dem si de K
(เทลล เดม shotta นาห์ เพลย์ แบ็ค อั๊พ , เว็น เดม si ดี เค)
Run and hid for cover when dem hear de richochet
(รัน แอนด์ ฮิด ฟอร์ โค๊ฝเฝ่อร์ เว็น เดม เฮียร ดี richochet)
Go check ma resume n*ggas call me one a day
(โก เช็ค มา รีซูม เอ็น *ggas คอลลํ มี วัน อะ เดย์)
Man a tell mi sorry and mi out it pon him anyway
(แมน อะ เทลล มี ซ๊อรี่ แอนด์ มี เอ๊าท ดิธ pon ฮิม เอนอิเว)
Su if you disobey it’s best you never stay
(Su อิ๊ฟ ยู ดิโซะเบ อิทซ เบ๊สท์ ยู เน๊เฝ่อร์ สเทย์)
Cause when wi hold you wi ago leave you in disarray
(ค๊อส เว็น wi โฮลด์ ยู wi อะโก ลี๊ฝ ยู อิน ดิแซะเร)
It’s all about di pay, holiday in San Jose
(อิทซ ซอร์ อะเบ๊าท ได เพย์ , ฮอลอิเด อิน แซน โจเซ)
Have lunch in California, then we flay to Monterey
(แฮ็ฝ ลั้นช อิน แคลิฟอร์เนีย , เด็น วี ฟเล ทู Monterey)
See what im tryna say is we might be nice today
(ซี ว๊อท แอม ทายนา เซย์ อีส วี ไมท บี ไน๊ซ์ ทูเดย์)
But you could mess around and find yu body in decay
(บั๊ท ยู เคิด เมซ อะราวนฺดฺ แอนด์ ไฟนด์ yu บ๊อดี้ อิน ดิเค)
So never ever stray, before you go to bed you pray
(โซ เน๊เฝ่อร์ เอ๊เฝ่อร์ ซทเร , บีฟอร์ ยู โก ทู เบ๊ด ยู เพรย์)
A we run Kingston to Montego Bay!!!!
(อะ วี รัน คิงตัน ทู มอนเทโก เบย์ ! ! ! !)

[CHORUS]
([ ค๊อรัส ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Don’t Test Me คำอ่านไทย Baby Cham

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น