เนื้อเพลง Where Do We Go from Here? คำอ่านไทย Vanessa Williams

Life can be strange, somethings we forget
(ไล๊ฟ แคน บี สเทร๊งจ , ซัมติง วี ฟอร์เก๊ท)
Or rearrange in time, lose the past
(ออ รีโอเรง อิน ไทม์ , ลู้ส เดอะ พาสท์)
Tell me the truth, tell me how can I know
(เทลล มี เดอะ ทรู๊ธ , เทลล มี ฮาว แคน นาย โนว์)
That this new love of ours, that its gonna last
(แดท ดิส นิว ลัฝ อ็อฝ เอ๊า , แดท อิทซ กอนนะ ล๊าสท)

I need your strength and I feel your worth
(ไอ นี๊ด ยุร ซทเร็งธ แอนด์ ดาย ฟีล ยุร เวิร์ธ)
With you I feel protected from all harm
(วิธ ยู ไอ ฟีล โพรเท๊คท ฟรอม ออล ฮาร์ม)

Where do we go from here it’s clear
(แวร์ ดู วี โก ฟรอม เฮียร อิทซ เคลียร์)
You erase the fear in me, that keeps me alone
(ยู อีเรส เดอะ เฟียร์ อิน มี , แดท คี๊พ มี อะโลน)
Where do we go from here I know
(แวร์ ดู วี โก ฟรอม เฮียร ไอ โนว์)
No matter what the road, your love will lead me home
(โน แม๊ทเท่อร์ ว๊อท เดอะ โร้ด , ยุร ลัฝ วิล ลี๊ด มี โฮม)

What’s in a name, his life just a game
(ว๊อท ซิน อะ เนม , ฮิส ไล๊ฟ จั๊สท ดา เกม)
We color then erase [we’ve been erased], when we lose face
(วี คัลเออะ เด็น อีเรส [ หวีบ บีน อีเรส ] , เว็น วี ลู้ส เฟซ)
How many lives, tell me how many tries
(ฮาว เมนอิ ไล้ฝ , เทลล มี ฮาว เมนอิ ทรายส์)
Before we get it right [before we get it right], the truth is inside
(บีฟอร์ วี เก็ท ดิธ ไร๊ท [ บีฟอร์ วี เก็ท ดิธ ไร๊ท ] , เดอะ ทรู๊ธ อีส อิ๊นไซด์)

I need your strength and I feel your worth
(ไอ นี๊ด ยุร ซทเร็งธ แอนด์ ดาย ฟีล ยุร เวิร์ธ)
With you I feel protected from all harm
(วิธ ยู ไอ ฟีล โพรเท๊คท ฟรอม ออล ฮาร์ม)

Where do we go from here it’s clear
(แวร์ ดู วี โก ฟรอม เฮียร อิทซ เคลียร์)
You erase the fear in me, that keeps me alone
(ยู อีเรส เดอะ เฟียร์ อิน มี , แดท คี๊พ มี อะโลน)
Where do we go from here I know
(แวร์ ดู วี โก ฟรอม เฮียร ไอ โนว์)
No matter what the road, your love will lead me home
(โน แม๊ทเท่อร์ ว๊อท เดอะ โร้ด , ยุร ลัฝ วิล ลี๊ด มี โฮม)

When I never weak, so weak
(เว็น นาย เน๊เฝ่อร์ วี๊ค , โซ วี๊ค)
To scared to speak
(ทู ซคา ทู สพี๊ค)
When I never low, so low
(เว็น นาย เน๊เฝ่อร์ โลว , โซ โลว)
To tell me, you will never need
(ทู เทลล มี , ยู วิล เน๊เฝ่อร์ นี๊ด)

Where do we go from here it’s clear
(แวร์ ดู วี โก ฟรอม เฮียร อิทซ เคลียร์)
You erase the fear in me, that keeps me alone
(ยู อีเรส เดอะ เฟียร์ อิน มี , แดท คี๊พ มี อะโลน)
Where do we go from here I know
(แวร์ ดู วี โก ฟรอม เฮียร ไอ โนว์)
No matter what the road, your love will lead me home
(โน แม๊ทเท่อร์ ว๊อท เดอะ โร้ด , ยุร ลัฝ วิล ลี๊ด มี โฮม)

No matter what the road, your love will lead me home
(โน แม๊ทเท่อร์ ว๊อท เดอะ โร้ด , ยุร ลัฝ วิล ลี๊ด มี โฮม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Where Do We Go from Here? คำอ่านไทย Vanessa Williams

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น