เนื้อเพลง Finders Keepers, Losers Weepers คำอ่านไทย Elvis Presley

Finders, keepers, losers, weepers
(ไฟนเดอะ , คีพเออะ , ลูสเออะ , weepers)
I won’t weep and I won’t moan
(ไอ ว็อนท วีพ แอนด์ ดาย ว็อนท โมน)
‘Cause I found you and your love so true
(ค๊อส ไอ เฟานด ยู แอนด์ ยุร ลัฝ โซ ทรู)
And I’m keeping you for my own
(แอนด์ แอม คีพอิง ยู ฟอร์ มาย โอว์น)

Heads I win or tails I lose
(เฮด ซาย วิน ออ เทล ซาย ลู้ส)
I bet my heart to win your love
(ไอ เบ๊ท มาย ฮาร์ท ทู วิน ยุร ลัฝ)
The day you kissed me, good luck was with me
(เดอะ เดย์ ยู คิสส มี , กู๊ด ลัค วอส วิธ มี)
And I thank my lucky stars above
(แอนด์ ดาย แธ๊งค์ มาย ลัคคิ สทาร์ อะโบ๊ฝ)

I’m not the kind to play for fun
(แอม น็อท เดอะ ไคนด์ ทู เพลย์ ฟอร์ ฟัน)
I only play for keeps and I’m keeping all the love I won
(ไอ โอ๊นลี่ เพลย์ ฟอร์ คี๊พ แซน แอม คีพอิง ออล เดอะ ลัฝ ไอ ว็อน)
Finders, keepers, losers, weepers
(ไฟนเดอะ , คีพเออะ , ลูสเออะ , weepers)
The loser has to pay the score
(เดอะ ลูสเออะ แฮ็ส ทู เพย์ เดอะ สคอร์)
He lost you and I found you
(ฮี ล็อซท ยู แอนด์ ดาย เฟานด ยู)
And I’m keeping you for ever more
(แอนด์ แอม คีพอิง ยู ฟอร์ เอ๊เฝ่อร์ โม)

I’m not the kind to play for fun
(แอม น็อท เดอะ ไคนด์ ทู เพลย์ ฟอร์ ฟัน)
I only play for keeps and I’m keeping all the love I won
(ไอ โอ๊นลี่ เพลย์ ฟอร์ คี๊พ แซน แอม คีพอิง ออล เดอะ ลัฝ ไอ ว็อน)
Finders, keepers, losers, weepers
(ไฟนเดอะ , คีพเออะ , ลูสเออะ , weepers)
The loser has to pay the score
(เดอะ ลูสเออะ แฮ็ส ทู เพย์ เดอะ สคอร์)
He lost you and I found you
(ฮี ล็อซท ยู แอนด์ ดาย เฟานด ยู)
And I’m keeping you for ever more
(แอนด์ แอม คีพอิง ยู ฟอร์ เอ๊เฝ่อร์ โม)
He lost you and I found you
(ฮี ล็อซท ยู แอนด์ ดาย เฟานด ยู)
And I’m keeping you for ever more
(แอนด์ แอม คีพอิง ยู ฟอร์ เอ๊เฝ่อร์ โม)
Yeah he lost you and I found you
(เย่ ฮี ล็อซท ยู แอนด์ ดาย เฟานด ยู)
And I’m keeping you for ever more
(แอนด์ แอม คีพอิง ยู ฟอร์ เอ๊เฝ่อร์ โม)
He lost you and I found you
(ฮี ล็อซท ยู แอนด์ ดาย เฟานด ยู)
And I’m keeping you for ever more
(แอนด์ แอม คีพอิง ยู ฟอร์ เอ๊เฝ่อร์ โม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Finders Keepers, Losers Weepers คำอ่านไทย Elvis Presley

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น