เนื้อเพลง One คำอ่านไทย Korn

I can’t remember anything
(ไอ แค็นท รีเม๊มเบ่อร์ เอนอิธิง)
Can’t tell if this is true or dream
(แค็นท เทลล อิ๊ฟ ดิส ซิส ทรู ออ ดรีม)
Deep down inside I feel to scream
(ดี๊พ เดาน อิ๊นไซด์ ไอ ฟีล ทู สครีม)
This terrible silence stops me
(ดิส เท๊อริเบิ้ล ไซเล็นซ สท๊อพ มี)

Now that the war is through with me
(นาว แดท เดอะ วอร์ อีส ทรู วิธ มี)
I’m waking up, I cannot see
(แอม เวคกิ้ง อั๊พ , ไอ แคนน็อท ซี)
That there is not much left of me
(แดท แดร์ อีส น็อท มัช เล๊ฟท อ็อฝ มี)
Nothing is real but pain now
(นัธอิง อีส เรียล บั๊ท เพน นาว)

Hold my breath as I wish for death
(โฮลด์ มาย บรี๊ทฺรฺ แอส ซาย วิ๊ช ฟอร์ เด้ท)
Oh please, God, wake me
(โอ พลีซ , ก๊อด , เว้ค มี)

Back in the womb it’s much
(แบ็ค อิน เดอะ วูม อิทซ มัช)
too real
(ทู เรียล)
In pumps life that I must feel
(อิน พั๊มพ ไล๊ฟ แดท ไอ มัสท์ ฟีล)
But can’t look forward to reveal
(บั๊ท แค็นท ลุ๊ค ฟ๊อร์เวิร์ด ทู รีฝีล)
Look to the time when I’ll live
(ลุ๊ค ทู เดอะ ไทม์ เว็น อิลล ไล้ฝ)

Fed through the tube that sticks in me
(เฟ็ด ทรู เดอะ ทิ้วบ์ แดท สทิ๊ค ซิน มี)
Just like a wartime novelty
(จั๊สท ไล๊ค เก เหวิดไทม์ นอฝเอ็ลทิ)
Tied to machines that make me be
(ไท ทู แมชชีน แดท เม้ค มี บี)
Cut this life off from me
(คัท ดิส ไล๊ฟ ออฟฟ ฟรอม มี)

Hold my breath as I wish for death
(โฮลด์ มาย บรี๊ทฺรฺ แอส ซาย วิ๊ช ฟอร์ เด้ท)
Oh please, God, wake me
(โอ พลีซ , ก๊อด , เว้ค มี)

Now the world is gone, I’m just one
(นาว เดอะ เวิลด อีส กอน , แอม จั๊สท วัน)
Oh God, help me
(โอ ก๊อด , เฮ้ลพ มี)
Hold my breath as I wish for death
(โฮลด์ มาย บรี๊ทฺรฺ แอส ซาย วิ๊ช ฟอร์ เด้ท)
Oh please, God, help me
(โอ พลีซ , ก๊อด , เฮ้ลพ มี)

Darkness imprisoning me
(ดาคเน็ซ อิมพรีสซีนิ่ง มี)
All that I see
(ออล แดท ไอ ซี)
Absolute horror
(แอ๊บโซลู้ท ฮอเรอะ)
I cannot live
(ไอ แคนน็อท ไล้ฝ)
I cannot die
(ไอ แคนน็อท ดาย)
Trapped in myself
(แทร๊พ อิน ไมเซลฟ)
Body my holding cell
(บ๊อดี้ มาย โฮลดิง เซล)

Landmine has taken my sight
(แลนมาย แฮ็ส เทคเอ็น มาย ไซ๊ท)
Taken my speech
(เทคเอ็น มาย สพีช)
Taken my hearing
(เทคเอ็น มาย เฮียริง)
Taken my arms
(เทคเอ็น มาย อาร์ม)
Taken my legs
(เทคเอ็น มาย เล้ก)
Taken my soul
(เทคเอ็น มาย โซล)
Left me with life in hell
(เล๊ฟท มี วิธ ไล๊ฟ อิน เฮ็ลล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง One คำอ่านไทย Korn

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น