เนื้อเพลง Goodbye To Innocence คำอ่านไทย Madonna

written by Madonna and Shep Pettibone
(วึ้น บาย มาดอนน่า แอนด์ Shep Pettibone)
Time: 4:48
(ไทม์ : โฟว : 48)

I don’t wanna say goodbye
(ไอ ด้อนท์ วอนนา เซย์ กู๊ดบาย)

There are some who believe that I owe them something
(แดร์ อาร์ ซัม ฮู บีลี๊ฝ แดท ไอ โอว์ เด็ม ซัมติง)
But they’re wrong, I owe nothing to no one but myself
(บั๊ท เดรว รอง , ไอ โอว์ นัธอิง ทู โน วัน บั๊ท ไมเซลฟ)
And there are some who say they created me
(แอนด์ แดร์ อาร์ ซัม ฮู เซย์ เด คริเอท มี)
But only my parents will have that acclaim
(บั๊ท โอ๊นลี่ มาย พ๊าร์เร้นท วิล แฮ็ฝ แดท แอ๊คเคลม)
I took it from there, I am to blame
(ไอ ทุค อิท ฟรอม แดร์ , ไอ แอ็ม ทู เบลม)

Chorus:
(ค๊อรัส :)

Say goodbye to anonymity
(เซย์ กู๊ดบาย ทู แอโนะนีมอิทิ)
I have to [have to, have to] say goodbye
(ไอ แฮ็ฝ ทู [ แฮ็ฝ ทู , แฮ็ฝ ทู ] เซย์ กู๊ดบาย)
To privacy, but most of all
(ทู พไรฝะซิ , บั๊ท โมซท อ็อฝ ออล)
To innocence [repeat 3 times]
(ทู อีนโนะเซ็นซ [ รีพี๊ท ที ไทม์ ])

My life is not a game that I play to entertain you
(มาย ไล๊ฟ อีส น็อท ดา เกม แดท ไอ เพลย์ ทู เอ๊นเทอร์เทน ยู)
And if you can do it better, then you’re welcome to my fame
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู แคน ดู อิท เบ๊ทเท่อร์ , เด็น ยัวร์ เว้ลคั่ม ทู มาย เฟม)
I’m not gonna waste my time correcting myths and rumors
(แอม น็อท กอนนะ เวซท มาย ไทม์ correctings มิธ แซน รู๊เม่อร์)
You believe what you wanna believe
(ยู บีลี๊ฝ ว๊อท ยู วอนนา บีลี๊ฝ)

[chorus]
([ ค๊อรัส ])

I don’t wanna say goodbye
(ไอ ด้อนท์ วอนนา เซย์ กู๊ดบาย)
I don’t need a reason to cry
(ไอ ด้อนท์ นี๊ด อะ รี๊ซั่น ทู คราย)
Kinda makes me wanna
(กินดา เม้ค มี วอนนา)
Kinda makes me hafta
(กินดา เม้ค มี hafta)

Stop and think about it [repeat 3 times]
(สท๊อพ แอนด์ ทริ๊งค อะเบ๊าท ดิธ [ รีพี๊ท ที ไทม์ ])
Do I want to?
(ดู ไอ ว้อนท ทู)

I don’t [getting up and down]
(ไอ ด้อนท์ [ เกดดดิ้ง อั๊พ แอนด์ เดาน ])
I don’t [getting up and down]
(ไอ ด้อนท์ [ เกดดดิ้ง อั๊พ แอนด์ เดาน ])
I don’t [getting down and up]
(ไอ ด้อนท์ [ เกดดดิ้ง เดาน แอนด์ อั๊พ ])

Up-up, d-d-down, up-up-up
(อั๊พ อั๊พ , ดี ดี เดาน , อั๊พ อั๊พ อั๊พ)

I don’t [getting up and down]
(ไอ ด้อนท์ [ เกดดดิ้ง อั๊พ แอนด์ เดาน ])
I don’t [getting up and down]
(ไอ ด้อนท์ [ เกดดดิ้ง อั๊พ แอนด์ เดาน ])
I don’t [getting up and down]
(ไอ ด้อนท์ [ เกดดดิ้ง อั๊พ แอนด์ เดาน ])

Up-up, d-d-down, up-up-up
(อั๊พ อั๊พ , ดี ดี เดาน , อั๊พ อั๊พ อั๊พ)

Listen up
(ลิ๊สซึ่น อั๊พ)
It always comes down to this [repeat]
(อิท ออลเว คัม เดาน ทู ดิส [ รีพี๊ท ])

Some people have a snake at the base of their spine
(ซัม พี๊เพิ่ล แฮ็ฝ อะ สเน๊ค แอ็ท เดอะ เบส อ็อฝ แดร์ ซไพน)
That would s*ck out your life, that would take all your time
(แดท เวิด เอส *ck เอ๊าท ยุร ไล๊ฟ , แดท เวิด เท้ค ออล ยุร ไทม์)
They’re called feeders
(เดรว คอลลํ ฟีดเออะ)
They’re not believers but you must not fear it
(เดรว น็อท บิลีฝเฝอะ บั๊ท ยู มัสท์ น็อท เฟียร์ อิท)
They’re takers
(เดรว เทเกอ)

You know you better stop, stop and think about it [repeat 3 times]
(ยู โนว์ ยู เบ๊ทเท่อร์ สท๊อพ , สท๊อพ แอนด์ ทริ๊งค อะเบ๊าท ดิธ [ รีพี๊ท ที ไทม์ ])

Your innocence [repeat 3 times]
(ยุร อีนโนะเซ็นซ [ รีพี๊ท ที ไทม์ ])

I don’t wanna say goodbye to innocence
(ไอ ด้อนท์ วอนนา เซย์ กู๊ดบาย ทู อีนโนะเซ็นซ)
I don’t need a reason to cry, innocence
(ไอ ด้อนท์ นี๊ด อะ รี๊ซั่น ทู คราย , อีนโนะเซ็นซ)

Hold on to your innocence
(โฮลด์ ออน ทู ยุร อีนโนะเซ็นซ)
Hold on [hold on, hold on], hold on to innocence
(โฮลด์ ออน [ โฮลด์ ออน , โฮลด์ ออน ] , โฮลด์ ออน ทู อีนโนะเซ็นซ)
Hold on
(โฮลด์ ออน)

Stop and think about it, say goodbye, think about it [repeat twice]
(สท๊อพ แอนด์ ทริ๊งค อะเบ๊าท ดิธ , เซย์ กู๊ดบาย , ทริ๊งค อะเบ๊าท ดิธ [ รีพี๊ท ทไวซ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Goodbye To Innocence คำอ่านไทย Madonna

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น