เนื้อเพลง Bad Romance คำอ่านไทย Lady Gaga

Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh!
(โอ้ โอ้ โอ้ โอ้ โอ้ โอ้ โอ้ โอ้ โอ้ โอ้ โอ้ โอ้)
Caught in a bad romance
(คลอด ดิน นา แบ้ด โรแม๊นซ์)
Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh!
(โอ้ โอ้ โอ้ โอ้ โอ้ โอ้ โอ้ โอ้ โอ้ โอ้ โอ้ โอ้)
Caught in a bad romance
(คลอด ดิน นา แบ้ด โรแม๊นซ์)

Rah-rah-ah-ah-ah-ah!
(ราห์ ราห์ อา อา อา อา)
Roma-roma-mamaa!
(โรมา โรมา มาม้า)
Ga-ga-ooh-la-la!
(กา กา อู้ ลา ลา)
Want your bad romance
(ว้อนท ยัวร์ แบ้ด โรแม๊นซ์)

Rah-rah-ah-ah-ah-ah!
(ราห์ ราห์ อา อา อา อา)
Roma-roma-mamaa!
(โรมา โรมา มาม้า)
Ga-ga-ooh-la-la!
(กา กา อู้ ลา ลา)
Want your bad romance
(ว้อนท ยัวร์ แบ้ด โรแม๊นซ์)

I want your ugly
(ไอ ว้อนท ยัวร์ อั๊กลี่)
I want your disease
(ไอ ว้อนท ยัวร์ ดีซี๊ส)
I want your everything
(ไอ ว้อนท ยัวร์ เอฟรี่ติง)
As long as it’s free
(แอส ลอง แอส อิทซ ฟรี)
I want your love
(ไอ ว้อนท ยัวร์ เลิฟ)
[Love-love-love I want your love]
([ เลิฟ เลิฟ เลิฟ ไอ ว้อนท ยัวร์ เลิฟ ])

I want your drama
(ไอ ว้อนท ยัวร์ ดร๊าม่า)
The touch of your hand
(เดอะ ทั๊ช ออฟ ยัวร์ แฮนด์)
I want your leather-studded kiss in the sand
(ไอ ว้อนท ยัวร์ เล๊เธ่อร์ สทีดดี้ คีซ ซิน เดอะ แซนด์)
I want your love
(ไอ ว้อนท ยัวร์ เลิฟ)
Love-love-love
(เลิฟ เลิฟ เลิฟ)
I want your love
(ไอ ว้อนท ยัวร์ เลิฟ)
[Love-love-love I want your love]
([ เลิฟ เลิฟ เลิฟ ไอ ว้อนท ยัวร์ เลิฟ ])

You know that I want you
(ยู โนว์ แดท ดาย ว้อนท ยู)
And you know that I need you
(แอนด์ ยู โนว์ แดท ดาย นี๊ด ยู)
I want it bad, your bad romance
(ไอ ว้อนท ดิท แบ้ด ยัวร์ แบ้ด โรแม๊นซ์)

I want your love and
(ไอ ว้อนท ยัวร์ เลิฟ แอนด์)
I want your revenge
(ไอ ว้อนท ยัวร์ รีเฝ้นจ)
You and me could write a bad romance
(ยู แอนด์ มี คูด ไร๊ท อะ แบ้ด โรแม๊นซ์)
[Oh-oh-oh–oh-oh!]
([ โอ้ โอ้ โอ้ โอ้ โอ้ ])
I want your love and
(ไอ ว้อนท ยัวร์ เลิฟ แอนด์)
All your lover’s revenge
(ออล ยัวร์ เลิฟเว่อร์ รีเฝ้นจ)
You and me could write a bad romance
(ยู แอนด์ มี คูด ไร๊ท อะ แบ้ด โรแม๊นซ์)

Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh!
(โอ้ โอ้ โอ้ โอ้ โอ้ โอ้ โอ้ โอ้ โอ้ โอ้ โอ้ โอ้)
Caught in a bad romance
(คลอด ดิน นา แบ้ด โรแม๊นซ์)
Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh!
(โอ้ โอ้ โอ้ โอ้ โอ้ โอ้ โอ้ โอ้ โอ้ โอ้ โอ้ โอ้)
Caught in a bad romance
(คลอด ดิน นา แบ้ด โรแม๊นซ์)

Rah-rah-ah-ah-ah-ah!
(ราห์ ราห์ อา อา อา อา)
Roma-roma-mamaa!
(โรมา โรมา มาม้า)
Ga-ga-ooh-la-la!
(กา กา อู้ ลา ลา)
Want your bad romance
(ว้อนท ยัวร์ แบ้ด โรแม๊นซ์)

I want your horror
(ไอ ว้อนท ยัวร์ ฮอเรอะ)
I want your design
(ไอ ว้อนท ยัวร์ ดีไซนํ)
‘Cause you’re a criminal
(ค๊อส ยัวร์ อะ คริมินัล)
As long as you’re mine
(แอส ลอง แอส ยัวร์ ไมน์)
I want your love
(ไอ ว้อนท ยัวร์ เลิฟ)
[Love-love-love I want your love-uuhh]
([ เลิฟ เลิฟ เลิฟ ไอ ว้อนท ยัวร์ เลิฟ อา~ ])

I want your psycho
(ไอ ว้อนท ยัวร์ ไซโค)
Your vertigo shtick
(ยัวร์ เวอทิโก ชติ๊ก)
Want you in my rear window
(ว้อนท ยู อิน มาย เรียร์ วิ๊นโด้ว)
Baby you’re sick
(เบ๊บี้ ยัวร์ ซิ๊ค)
I want your love
(ไอ ว้อนท ยัวร์ เลิฟ)
Love-love-love
(เลิฟ เลิฟ เลิฟ)
I want your love
(ไอ ว้อนท ยัวร์ เลิฟ)
[Love-love-love I want your love]
([ เลิฟ เลิฟ เลิฟ ไอ ว้อนท ยัวร์ เลิฟ ])

You know that I want you
(ยู โนว์ แดท ดาย ว้อนท ยู)
[‘Cause I’m a free bitch baby!]
([ ค๊อส แอม มา ฟรี บิช เบ๊บี้ ])
And you know that I need you
(แอนด์ ยู โนว์ แดท ดาย นี๊ด ยู)
I want it bad, bad romance
(ไอ ว้อนท ดิท แบ้ด แบ้ด โรแม๊นซ์)

I want your love and
(ไอ ว้อนท ยัวร์ เลิฟ แอนด์)
I want your revenge
(ไอ ว้อนท ยัวร์ รีเฝ้นจ)
You and me could write a bad romance
(ยู แอนด์ มี คูด ไร๊ท อะ แบ้ด โรแม๊นซ์)
[Oh-oh-oh-oh-oh!]
([ โอ้ โอ้ โอ้ โอ้ โอ้ ])
I want your love and
(ไอ ว้อนท ยัวร์ เลิฟ แอนด์)
All your lover’s revenge
(ออล ยัวร์ เลิฟเว่อร์ รีเฝ้นจ)
You and me could write a bad romance
(ยู แอนด์ มี คูด ไร๊ท อะ แบ้ด โรแม๊นซ์)
[adsense]
Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh!
(โอ้ โอ้ โอ้ โอ้ โอ้ โอ้ โอ้ โอ้ โอ้ โอ้ โอ้ โอ้)
Caught in a bad romance
(คลอด ดิน นา แบ้ด โรแม๊นซ์)
Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh!
(โอ้ โอ้ โอ้ โอ้ โอ้ โอ้ โอ้ โอ้ โอ้ โอ้ โอ้ โอ้)
Caught in a bad romance
(คลอด ดิน นา แบ้ด โรแม๊นซ์)

Rah-rah-ah-ah-ah-ah!
(ราห์ ราห์ อา อา อา อา)
Roma-roma-mamaa!
(โรมา โรมา มาม้า)
Ga-ga-ooh-la-la!
(กา กา อู้ ลา ลา)
Want your bad romance
(ว้อนท ยัวร์ แบ้ด โรแม๊นซ์)

Rah-rah-ah-ah-ah-ah!
(ราห์ ราห์ อา อา อา อา)
Roma-roma-mamaa!
(โรมา โรมา มาม้า)
Ga-ga-ooh-la-la!
(กา กา อู้ ลา ลา)
Want your bad romance
(ว้อนท ยัวร์ แบ้ด โรแม๊นซ์)

Walk, walk fashion baby
(ว๊อล์ค ว๊อล์ค แฟ๊ชั่น เบ๊บี้)
Work it
(เวิ๊ร์ค กิท)
Move that bitch crazy
(มู๊ฝ แดท บิช เคซี่)

Walk, walk fashion baby
(ว๊อล์ค ว๊อล์ค แฟ๊ชั่น เบ๊บี้)
Work it
(เวิ๊ร์ค กิท)
Move that bitch crazy
(มู๊ฝ แดท บิช เคซี่)

Walk, walk fashion baby
(ว๊อล์ค ว๊อล์ค แฟ๊ชั่น เบ๊บี้)
Work it
(เวิ๊ร์ค กิท)
Move that bitch crazy
(มู๊ฝ แดท บิช เคซี่)

Walk, walk passion baby
(ว๊อล์ค ว๊อล์ค แพ๊ชชั่น เบ๊บี้)
Work it
(เวิ๊ร์ค กิท)
I’m a free bitch, baby
(แอม มา ฟรี บิช เบ๊บี้)

I want your love and
(ไอ ว้อนท ยัวร์ เลิฟ แอนด์)
I want your revenge
(ไอ ว้อนท ยัวร์ รีเฝ้นจ)
I want your love
(ไอ ว้อนท ยัวร์ เลิฟ)
I don’t wanna be friends
(ไอ โด้นท์ วอนนา บี เฟรน)

Je veux ton amour
(จี เวิกซ์ ทัน อะมัวร์)
Et je veux ta revenge
(เอท จี เวิกซ์ ดา รีเฝ้นจ)
Je veux ton amour
(จี เวิกซ์ ทัน อะมัวร์)
I don’t wanna be friends
(ไอ โด้นท์ วอนนา บี เฟรน)
Oh-oh-oh-oh-oooh!
(โอ้ โอ้ โอ้ โอ้ อู~)
I don’t wanna be friends
(ไอ โด้นท์ วอนนา บี เฟรน)
[Caught in a bad romance]
([ คลอด ดิน นา แบ้ด โรแม๊นซ์ ])
I don’t wanna be friends
(ไอ โด้นท์ วอนนา บี เฟรน)
Oh-oh-oh-oh-oooh!
(โอ้ โอ้ โอ้ โอ้ อู~)
Want your bad romance
(ว้อนท ยัวร์ แบ้ด โรแม๊นซ์)
[Caught in a bad romance]
([ คลอด ดิน นา แบ้ด โรแม๊นซ์ ])
Want your bad romance!
(ว้อนท ยัวร์ แบ้ด โรแม๊นซ์)

I want your love and
(ไอ ว้อนท ยัวร์ เลิฟ แอนด์)
I want your revenge
(ไอ ว้อนท ยัวร์ รีเฝ้นจ)
You and me could write a bad romance
(ยู แอนด์ มี คูด ไร๊ท อะ แบ้ด โรแม๊นซ์)
Oh-oh-oh-oh-oooh!
(โอ้ โอ้ โอ้ โอ้ อู~)
I want your love and
(ไอ ว้อนท ยัวร์ เลิฟ แอนด์)
All your lover’s revenge
(ออล ยัวร์ เลิฟเว่อร์ รีเฝ้นจ)
You and me could write a bad romance
(ยู แอนด์ มี คูด ไร๊ท อะ แบ้ด โรแม๊นซ์)

Oh-oh-oh-oh-oooh-oh-oh-oooh-oh-oh-oh-oh!
(โอ้ โอ้ โอ้ โอ้ อู~ โอ้ โอ้ อู~ โอ้ โอ้ โอ้ โอ้)
Want your bad romance
(ว้อนท ยัวร์ แบ้ด โรแม๊นซ์)
[Caught in a bad romance]
([ คลอด ดิน นา แบ้ด โรแม๊นซ์ ])
Want your bad romance
(ว้อนท ยัวร์ แบ้ด โรแม๊นซ์)

Oh-oh-oh-oh-oooh-oh-oh-oooh-oh-oh-oh-oh!
(โอ้ โอ้ โอ้ โอ้ อู~ โอ้ โอ้ อู~ โอ้ โอ้ โอ้ โอ้)
Want your bad romance
(ว้อนท ยัวร์ แบ้ด โรแม๊นซ์)
[Caught in a bad romance]
([ คลอด ดิน นา แบ้ด โรแม๊นซ์ ])

Rah-rah-ah-ah-ah-ah!
(ราห์ ราห์ อา อา อา อา)
Roma-roma-mamaa!
(โรมา โรมา มาม้า)
Ga-ga-ooh-la-la!
(กา กา อู้ ลา ลา)
Want your bad romance
(ว้อนท ยัวร์ แบ้ด โรแม๊นซ์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Bad Romance คำอ่านไทย Lady Gaga

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น