เนื้อเพลง U Know Bleek (Intro) คำอ่านไทย Memphis Bleek

[Memphis Bleek]
([ เมมฟริซ Bleek ])
Yea.. serious sh*t..
(เย ซี๊เรี๊ยส ฌะ *ที)

[Record scratch]
([ เร๊คขอร์ด สแครทช ])
Aiyyo, this time it’s for my family, we ride or die
(เออายเอว , ดิส ไทม์ อิทซ ฟอร์ มาย แฟ๊มิลี่ , วี ไรด์ ออ ดาย)
It’s in the blood til the death, now aim for the sky
(อิทซ ซิน เดอะ บลัด ทิล เดอะ เด้ท , นาว เอม ฟอร์ เดอะ สกาย)
My fo’ blow for sure, for dough, for own land..
(มาย โฟ โบลว์ ฟอร์ ชัวร์ , ฟอร์ โด , ฟอร์ โอว์น แลนด์)

[Record scratch]
([ เร๊คขอร์ด สแครทช ])
It’s money, drugs, and hot slugs
(อิทซ มั๊นนี่ , ดรัก , แอนด์ ฮอท ซลัก)
It’s money, drugs, and hot slugs [Street Scholar]
(อิทซ มั๊นนี่ , ดรัก , แอนด์ ฮอท ซลัก [ สทรีท สคอล่าร์ ])
It’s money, drugs, and hot slugs [R O C]
(อิทซ มั๊นนี่ , ดรัก , แอนด์ ฮอท ซลัก [ อาร์ โอ ซี ])
It’s money, drugs, and hot slugs
(อิทซ มั๊นนี่ , ดรัก , แอนด์ ฮอท ซลัก)

[Memphis Bleek]
([ เมมฟริซ Bleek ])
N*ggas said I can’t do it
(เอ็น *ggas เซ็ด ดาย แค็นท ดู อิท)
Funny I done it
(ฟันนิ ไอ ดัน อิท)
The album is here, now who the f*ck want it?
(ดิ อั๊ลบั้ม อีส เฮียร , นาว ฮู เดอะ เอฟ *ck ว้อนท ดิธ)
I let n*ggas eat now I’m here to collect
(ไอ เล็ท เอ็น *ggas อี๊ท นาว แอม เฮียร ทู คอลเล๊คท)
I admit they tried, but they ain’t rep correct
(ไอ แอ๊ดมิท เด ทไร , บั๊ท เด เอน เร็พ คอรเร็คทํ)
Now the dinner table’s set and it’s my time to eat
(นาว เดอะ ดินเน่อร์ เท๊เบิ้ล เซ็ท แอนด์ อิทซ มาย ไทม์ ทู อี๊ท)
Don’t even wipe your mouth, get up, be out!
(ด้อนท์ อี๊เฝ่น ไว๊พ ยุร เม๊าธ , เก็ท อั๊พ , บี เอ๊าท !)
Don’t let the cars fool you, or the jewelry blind you
(ด้อนท์ เล็ท เดอะ คารํ ฟูล ยู , ออ เดอะ จูเอ็ลริ ไบลนฺดฺ ยู)
My life’s the realest n*gga, I should write me a novel
(มาย ไล๊ฟ เดอะ รีเอวรีเอส เอ็น *gga , ไอ เชิด ไร๊ท มี อะ โน๊เฝล)
This for them broads that’ll hold me down
(ดิส ฟอร์ เด็ม บรอด แธดิล โฮลด์ มี เดาน)
And my n*ggas on the Internet that download my style
(แอนด์ มาย เอ็น *ggas ออน ดิ อินเตอเน็ต แดท ดาวโลด มาย สไทล์)
And my dog in line in at chow
(แอนด์ มาย ด้อกก อิน ไลน์ อิน แอ็ท เชา)
Just bangin with his walkman playin me loud
(จั๊สท แบงงิน วิธ ฮิส walkman เพลย์ยิน มี เลาด)
And the n*gga with that plate
(แอนด์ เดอะ เอ็น *gga วิธ แดท เพล๊ท)
Choppin them grams, him and his man
(ชอปปิ้น เด็ม กแร็ม , ฮิม แอนด์ ฮิส แมน)
Listening to music that they understand
(ลิเซินนิง ทู มิ๊วสิค แดท เด อั๊นเด้อรสแทนด)
And that white boy goin to college
(แอนด์ แดท ไว๊ท บอย โกอิน ทู ค๊อลลิจ)
He don’t know about the ghetto but know how to hold metal
(ฮี ด้อนท์ โนว์ อะเบ๊าท เดอะ เกทโท บั๊ท โนว์ ฮาว ทู โฮลด์ เมท่อล)
Them white boys, they’ll shoot sh*t up
(เด็ม ไว๊ท บอย , เด๊ว ชู๊ท ฌะ *ที อั๊พ)
They can listen to this sh*t, I don’t give two f*cks
(เด แคน ลิ๊สซึ่น ทู ดิส ฌะ *ที , ไอ ด้อนท์ กี๊ฝ ทู เอฟ *cks)
But back to it, sippin on that Cognac fluid
(บั๊ท แบ็ค ทู อิท , ซิบปิ่น ออน แดท คอนแย็ค ฟลู๊อิด)
In the Porsche, burnin the conduit
(อิน เดอะ โพช , เบินนิน เดอะ คอนดิท)
This is ride music, get high music
(ดิส ซิส ไรด์ มิ๊วสิค , เก็ท ไฮฮ มิ๊วสิค)
That M dot, hot supply music
(แดท เอ็ม ดอท , ฮอท ซั๊พพลาย มิ๊วสิค)
That’s the answer, life’s like cancer
(แด้ท ดิ แอ๊นเซ่อร , ไล๊ฟ ไล๊ค แค๊นเซ่อร์)
I thought I told y’all n*ggas I’m serious!
(ไอ ธอท ไอ โทลด ยอล เอ็น *ggas แอม ซี๊เรี๊ยส !)

[Record scratch]
([ เร๊คขอร์ด สแครทช ])
It’s money, drugs, and hot slugs, you know Bleek
(อิทซ มั๊นนี่ , ดรัก , แอนด์ ฮอท ซลัก , ยู โนว์ Bleek)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง U Know Bleek (Intro) คำอ่านไทย Memphis Bleek

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น