เนื้อเพลง Next Plane Out คำอ่านไทย Celine Dion

I listen to the sound of the rain fallin’ down my window
(ไอ ลิ๊สซึ่น ทู เดอะ ซาวน์ด อ็อฝ เดอะ เรน แฟลลิน เดาน มาย วิ๊นโด้ว)
Prayin’ for a gentle wind
(เพลย์อิน ฟอร์ รา เจ๊นเทิ่ล วินด)
To bring my baby back again
(ทู บริง มาย เบ๊บี้ แบ็ค อะเกน)
Tryin’ to be strong but I’m not getting any stronger
(ทายอิน ทู บี สทรอง บั๊ท แอม น็อท เกดดดิ้ง เอ๊นี่ สตองเกอร์)
Loneliness is tearing apart this heart of mine
(โลนลิเน็ซ ซิส แทริง อะพาร์ท ดิส ฮาร์ท อ็อฝ ไมน์)
I lay awake ‘coz I can’t take another night lonely
(ไอ เลย์ อะเว้ค คอซ ไอ แค็นท เท้ค อะน๊าเทร่อร์ ไน๊ท โลนลิ)
It’s been too long, I can’t hold on no more
(อิทซ บีน ทู ลอง , ไอ แค็นท โฮลด์ ออน โน โม)

Leavin’ on the next plane out
(เลวิน ออน เดอะ เน๊กซท เพลน เอ๊าท)
‘Coz I gotta see my baby
(คอซ ไอ กอททะ ซี มาย เบ๊บี้)
It’s been too long since I held him in my arms
(อิทซ บีน ทู ลอง ซิ๊นซ ไอ เฮ็ลด ฮิม อิน มาย อาร์ม)
And I just won’t sleep at night
(แอนด์ ดาย จั๊สท ว็อนท สลี๊พ แอ็ท ไน๊ท)
Till he’s sleeping here beside me
(ทิลล์ อีส ซลีพพิง เฮียร บีไซด์ มี)
Here beside me again
(เฮียร บีไซด์ มี อะเกน)
Gotta be with my baby
(กอททะ บี วิธ มาย เบ๊บี้)

Talking on the phone but that don’t make it any better
(ทอคอิง ออน เดอะ โฟน บั๊ท แดท ด้อนท์ เม้ค อิท เอ๊นี่ เบ๊ทเท่อร์)
Nothing’s gonna ease this pain
(นัธอิง กอนนะ อี๊ส ดิส เพน)
Until I’m in his arms again
(อันทิล แอม อิน ฮิส อาร์ม อะเกน)
Runnin’ down the stairs there’s a taxi that’s waiting for me
(รูนนิน เดาน เดอะ สแทร์ แดร์ ซา แท๊กซี่ แด้ท เวททิง ฟอร์ มี)
Loneliness I’m gonna leave you far behind
(โลนลิเน็ซ แอม กอนนะ ลี๊ฝ ยู ฟาร์ บีฮายน์)
I’d walk for days through pouring rain
(อาย ว๊อล์ค ฟอร์ เดย์ ทรู ช เรน)
Anything to be with him
(เอนอิธิง ทู บี วิธ ฮิม)
It’s been so long, I can’t be strong no more
(อิทซ บีน โซ ลอง , ไอ แค็นท บี สทรอง โน โม)

Leavin’ on the next plane out
(เลวิน ออน เดอะ เน๊กซท เพลน เอ๊าท)
‘Coz I gotta see my baby
(คอซ ไอ กอททะ ซี มาย เบ๊บี้)
It’s been too long since I held him in my arms
(อิทซ บีน ทู ลอง ซิ๊นซ ไอ เฮ็ลด ฮิม อิน มาย อาร์ม)
And I just won’t sleep at night
(แอนด์ ดาย จั๊สท ว็อนท สลี๊พ แอ็ท ไน๊ท)
Till he’s sleeping here beside me
(ทิลล์ อีส ซลีพพิง เฮียร บีไซด์ มี)
Here beside me again
(เฮียร บีไซด์ มี อะเกน)

Gotta be with him
(กอททะ บี วิธ ฮิม)
Gotta be by his side
(กอททะ บี บาย ฮิส ไซด์)
Gotta be with him
(กอททะ บี วิธ ฮิม)
My heart’s made up my mind
(มาย ฮาร์ท เมด อั๊พ มาย ไมนด์)

Leavin’ on the next plane out
(เลวิน ออน เดอะ เน๊กซท เพลน เอ๊าท)
‘Coz I gotta see my baby
(คอซ ไอ กอททะ ซี มาย เบ๊บี้)
It’s been too long since I held him in my arms
(อิทซ บีน ทู ลอง ซิ๊นซ ไอ เฮ็ลด ฮิม อิน มาย อาร์ม)
And I just won’t sleep at night
(แอนด์ ดาย จั๊สท ว็อนท สลี๊พ แอ็ท ไน๊ท)
Till he’s sleeping here beside me
(ทิลล์ อีส ซลีพพิง เฮียร บีไซด์ มี)
Here beside me again
(เฮียร บีไซด์ มี อะเกน)
‘Coz I gotta see my baby
(คอซ ไอ กอททะ ซี มาย เบ๊บี้)
It’s been too long since I held him in my arms
(อิทซ บีน ทู ลอง ซิ๊นซ ไอ เฮ็ลด ฮิม อิน มาย อาร์ม)
And I just won’t sleep at night
(แอนด์ ดาย จั๊สท ว็อนท สลี๊พ แอ็ท ไน๊ท)
Till he’s sleeping here beside me
(ทิลล์ อีส ซลีพพิง เฮียร บีไซด์ มี)
Here beside me again
(เฮียร บีไซด์ มี อะเกน)

Gotta be with my baby, gonna be with my baby
(กอททะ บี วิธ มาย เบ๊บี้ , กอนนะ บี วิธ มาย เบ๊บี้)
Gonna take the next plane or the next train
(กอนนะ เท้ค เดอะ เน๊กซท เพลน ออ เดอะ เน๊กซท เทรน)
Gotta get there gotta see my baby
(กอททะ เก็ท แดร์ กอททะ ซี มาย เบ๊บี้)
And nothing’s gonna stop me from leavin’ this time
(แอนด์ นัธอิง กอนนะ สท๊อพ มี ฟรอม เลวิน ดิส ไทม์)
Leavin’ on the next plane out, , ,
(เลวิน ออน เดอะ เน๊กซท เพลน เอ๊าท , , ,)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Next Plane Out คำอ่านไทย Celine Dion

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น