เนื้อเพลง Bizarre (Skit) คำอ่านไทย D12

{Bizarre} Man did you see that hoe with them big tities?
({บิซารร์ } แมน ดิด ยู ซี แดท โฮ วิธ เด็ม บิ๊ก ทีดีสฺ)
{Kuniva} Yo n*gga what’s goin on fool?
({ครูเนฝว่า } โย เอ็น *gga ว๊อท โกอิน ออน ฟูล)
{Bizarre} Whatup my n*gga?
({บิซารร์ } Whatup มาย เอ็น *gga)
{Kuniva} Nuttin man, yo, this is my girl right here SinD right here
({ครูเนฝว่า } นัทดิน แมน , โย , ดิส ซิส มาย เกิร์ล ไร๊ท เฮียร SinD ไร๊ท เฮียร)
{Kuniva} SinD this is Bizarre I was tellin you about
({ครูเนฝว่า } SinD ดิส ซิส บิซารร์ ไอ วอส เทลลิน ยู อะเบ๊าท)
{Kuniva} That’s my n*gga
({ครูเนฝว่า } แด้ท มาย เอ็น *gga)
{Kuniva} Yo look I’m bout to run in the store and get some forties and a coupla blunts
({ครูเนฝว่า } โย ลุ๊ค แอม เบาท ทู รัน อิน เดอะ สโทร์ แอนด์ เก็ท ซัม forties แซน อะ coupla บลันท)
{Kuniva} Man you why dont you go to the store with me
({ครูเนฝว่า } แมน ยู วาย ด้อนท์ ยู โก ทู เดอะ สโทร์ วิธ มี)
{Bizarre} All right
({บิซารร์ } ออล ไร๊ท)
{Kuniva} All right bet, I’ll be back in a little bit n*gga
({ครูเนฝว่า } ออล ไร๊ท เบ๊ท , อิลล บี แบ็ค อิน อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท เอ็น *gga)
{Bizarre} Aight my n*gga
({บิซารร์ } ไอชฺ มาย เอ็น *gga)

[Music start playin in the background ” Bizarre’s gonna rape ya ” ]
([ มิ๊วสิค สท๊าร์ท เพลย์ยิน อิน เดอะ แบ็คกราว ” บิซารร์ กอนนะ เร้พ ยา ” ])

{SinD} So how long you been on Eminem
({SinD} โซ ฮาว ลอง ยู บีน ออน เอมมีนเอม)
{Bizarre} Eminem? Sh*t I don’t know Eminem, I’m just in town for this little jazz festival and sh*t
({บิซารร์ } เอมมีนเอม ฌะ *ที ไอ ด้อนท์ โนว์ เอมมีนเอม , แอม จั๊สท อิน ทาวน์ ฟอร์ ดิส ลิ๊ทเทิ่ล แจ็ส เฟซทิแฝ็ล แอนด์ ฌะ *ที)
{Bizarre} You know, something on the side
({บิซารร์ } ยู โนว์ , ซัมติง ออน เดอะ ไซด์)
{Bizarre} Yo can I get you some sparkling water and sh*t? You want some water?
({บิซารร์ } โย แคน นาย เก็ท ยู ซัม สพาคคิง ว๊อเท่อร แอนด์ ฌะ *ที ยู ว้อนท ซัม ว๊อเท่อร)
{SinD} No, no, no thanks
({SinD} โน , โน , โน แธ๊งค์)
{Bizarre} How about some pig feet
({บิซารร์ } ฮาว อะเบ๊าท ซัม พิก ฟีท)
{SinD} Naw, I’m straight, I’m ready to smoke
({SinD} นอว , แอม สเทร๊ท , แอม เร๊ดี้ ทู สโม๊ค)
{SinD} Damn, what’s takin the Kuniva So long?
({SinD} แดมนํ , ว๊อท ทอคกิ่น เดอะ ครูเนฝว่า โซ ลอง)

{Bizarre farts}
({บิซารร์ ฟาท })

{SinD} No the f*ck you didn’t!
({SinD} โน เดอะ เอฟ *ck ยู ดิ๊นอิน !)
{Bizarre} Girl chill out that sh*t came from my soul
({บิซารร์ } เกิร์ล ชิล เอ๊าท แดท ฌะ *ที เคม ฟรอม มาย โซล)
{Bizarre} F*ck that sh*t you better out dead youknowwhatimsayin
({บิซารร์ } เอฟ *ck แดท ฌะ *ที ยู เบ๊ทเท่อร์ เอ๊าท เด้ด youknowwhatimsayin)
{Bizarre} And I want you to give me a little kiss though
({บิซารร์ } แอนด์ ดาย ว้อนท ยู ทู กี๊ฝ มี อะ ลิ๊ทเทิ่ล คิซ โธ)

{Bizarre farts again}
({บิซารร์ ฟาท อะเกน })

{SinD} A kiss? Kiss you where?
({SinD} อะ คิซ คิซ ยู แวร์)
{Bizarre} All right I’m a tell you, I’m a tell you, I’ma tell you in your ear
({บิซารร์ } ออล ไร๊ท แอม มา เทลล ยู , แอม มา เทลล ยู , แอมอา เทลล ยู อิน ยุร เอียร)

[Music stops]
([ มิ๊วสิค สท๊อพ ])

{Bizarre} On my booty
({บิซารร์ } ออน มาย บูทิ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Bizarre (Skit) คำอ่านไทย D12

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น