เนื้อเพลง Everybody Needs Love คำอ่านไทย Drive-By Truckers

Moon beams we can dream on, at the setting of the sun
(มูน บีม วี แคน ดรีม ออน , แอ็ท เดอะ เซททิง หงับ เดอะ ซัน)
And the stars we can wish upon, when the working man is done
(แอนด์ เดอะ สทาร์ วี แคน วิ๊ช อุพอน , เว็น เดอะ เวิคกิง แมน อีส ดัน)
Sunsets we could cry over, have our trouble’s on the run
(ซันเซส วี เคิด คราย โอ๊เฝ่อร , แฮ็ฝ เอ๊า ทรั๊บเบิ้ล ออน เดอะ รัน)
But more than these miracles above, good people, we need love
(บั๊ท โม แฑ็น ฑิส มิ๊ราเคิ่ล อะโบ๊ฝ , กู๊ด พี๊เพิ่ล , วี นี๊ด ลัฝ)
Everybody needs the love, love, love
(เอวี่บอดี้ นี๊ด เดอะ ลัฝ , ลัฝ , ลัฝ)
Everybody needs the love, love, love
(เอวี่บอดี้ นี๊ด เดอะ ลัฝ , ลัฝ , ลัฝ)
Everybody needs the love, love, love
(เอวี่บอดี้ นี๊ด เดอะ ลัฝ , ลัฝ , ลัฝ)
Just like they need the sun and moon and stars up above.
(จั๊สท ไล๊ค เด นี๊ด เดอะ ซัน แอนด์ มูน แอนด์ สทาร์ อั๊พ อะโบ๊ฝ)
And nobody ever found happiness, living their life all alone
(แอนด์ โนบอดี้ เอ๊เฝ่อร์ เฟานด แฮพพิเน็ซ , ลีฝอิง แดร์ ไล๊ฟ ออล อะโลน)
I used to walk around like I didn’t need nobody, to keep me happy and alone
(ไอ ยู๊ส ทู ว๊อล์ค อะราวนฺดฺ ไล๊ค ไก ดิ๊นอิน นี๊ด โนบอดี้ , ทู คี๊พ มี แฮ๊พพี่ แอนด์ อะโลน)
And one fine day I found myself in trouble, way down without a friend
(แอนด์ วัน ไฟน เดย์ ไอ เฟานด ไมเซลฟ อิน ทรั๊บเบิ้ล , เวย์ เดาน วิธเอ๊าท ดา เฟรน)
Along came the love of a real fine woman, said she’d love me ’til the end
(อะลอง เคม เดอะ ลัฝ อ็อฝ อะ เรียล ไฟน วู๊แม่น , เซ็ด ชี ลัฝ มี ทิล ดิ เอ็นด)
Everybody needs the love, love, love
(เอวี่บอดี้ นี๊ด เดอะ ลัฝ , ลัฝ , ลัฝ)
Everybody needs the love, love, love
(เอวี่บอดี้ นี๊ด เดอะ ลัฝ , ลัฝ , ลัฝ)
Everybody needs the love, love, love,
(เอวี่บอดี้ นี๊ด เดอะ ลัฝ , ลัฝ , ลัฝ ,)
Just like they need the sun and moon and stars up above.
(จั๊สท ไล๊ค เด นี๊ด เดอะ ซัน แอนด์ มูน แอนด์ สทาร์ อั๊พ อะโบ๊ฝ)
Everybody, everybody needs love, love, love
(เอวี่บอดี้ , เอวี่บอดี้ นี๊ด ลัฝ , ลัฝ , ลัฝ)
Everybody, everybody needs love, love, love
(เอวี่บอดี้ , เอวี่บอดี้ นี๊ด ลัฝ , ลัฝ , ลัฝ)
Everybody, everybody needs love, love, love
(เอวี่บอดี้ , เอวี่บอดี้ นี๊ด ลัฝ , ลัฝ , ลัฝ)
Just like they need the sun and moon and stars up above.
(จั๊สท ไล๊ค เด นี๊ด เดอะ ซัน แอนด์ มูน แอนด์ สทาร์ อั๊พ อะโบ๊ฝ)
Everybody needs the love, love, love
(เอวี่บอดี้ นี๊ด เดอะ ลัฝ , ลัฝ , ลัฝ)
Everybody needs the love, love, love,
(เอวี่บอดี้ นี๊ด เดอะ ลัฝ , ลัฝ , ลัฝ ,)
Everybody needs the love, love, love,
(เอวี่บอดี้ นี๊ด เดอะ ลัฝ , ลัฝ , ลัฝ ,)
Just like they need the sun and moon and stars up above.
(จั๊สท ไล๊ค เด นี๊ด เดอะ ซัน แอนด์ มูน แอนด์ สทาร์ อั๊พ อะโบ๊ฝ)
Everybody, everybody everybody needs love, love, love
(เอวี่บอดี้ , เอวี่บอดี้ เอวี่บอดี้ นี๊ด ลัฝ , ลัฝ , ลัฝ)
Love, love, love, love, love, love.
(ลัฝ , ลัฝ , ลัฝ , ลัฝ , ลัฝ , ลัฝ)
Love, love, love, love, love, love.
(ลัฝ , ลัฝ , ลัฝ , ลัฝ , ลัฝ , ลัฝ)
Everybody, everybody needs love, love, love
(เอวี่บอดี้ , เอวี่บอดี้ นี๊ด ลัฝ , ลัฝ , ลัฝ)
Everybody, everybody needs love, love, love
(เอวี่บอดี้ , เอวี่บอดี้ นี๊ด ลัฝ , ลัฝ , ลัฝ)
Everybody, Everybody needs love
(เอวี่บอดี้ , เอวี่บอดี้ นี๊ด ลัฝ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Everybody Needs Love คำอ่านไทย Drive-By Truckers

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น