เนื้อเพลง Cameltosis คำอ่านไทย Korn

[Tre:]
([ Tre : ])
Yeah.
(เย่)

I should have known it from the start what I was in for.
(ไอ เชิด แฮ็ฝ โนน หนิด ฟรอม เดอะ สท๊าร์ท ว๊อท ไอ วอส ซิน ฟอร์)
She break a tin full,
(ชี เบร๊ค กา ทิน ฟูล ,)
she copied, we exchanged some info.
(ชี ก็อปปิดิด , วี เอ็กซเช้งจ ซัม อินโฟ)
Called her on the tele, conversations were simple,
(คอลลํ เฮอ ออน เดอะ เทลอิ , คอนเฝอะเซฌัน เวอ ซิ๊มเพิ่ล ,)
ain’t playin’ games, my game, retain the tempo.
(เอน เพลย์ยิน เกม , มาย เกม , รีเทน เดอะ เทมโพ)
And things, no shame, two sparks turned into flames,
(แอนด์ ทริง , โน เชม , ทู สพ๊าร์ค เทิร์น อิ๊นทู เฟลม ,)
Nimpho’s in the park, just dancin’ in the rain.
(Nimphos ซิน เดอะ พาร์ค , จั๊สท แดนซิน อิน เดอะ เรน)
Hook me with this fix, and look to drain my aim,
(ฮุ๊ค มี วิธ ดิส ฟิกซ์ , แอนด์ ลุ๊ค ทู ดเรน มาย เอม ,)
Some never retain what wouldn’t s*ck from your veins.
(ซัม เน๊เฝ่อร์ รีเทน ว๊อท วูดดึ่น เอส *ck ฟรอม ยุร เฝน)

[Tre:] So baby I ask you…
([ Tre : ] โซ เบ๊บี้ ไอ อาสคฺ ยู)
[Jonathan:] What do you want from me?
([ จอนอะแธ็น : ] ว๊อท ดู ยู ว้อนท ฟรอม มี)

[Jonathan:]
([ จอนอะแธ็น : ])
You see this time, I cannot ever never love another, cunt
(ยู ซี ดิส ไทม์ , ไอ แคนน็อท เอ๊เฝ่อร์ เน๊เฝ่อร์ ลัฝ อะน๊าเทร่อร์ , คันท)
You’ll drink as slow, love twice and you’ll get f*cked.
(โยว ดริ๊งค แอส สโลว์ , ลัฝ ทไวซ แอนด์ โยว เก็ท เอฟ *cked)
You see this time, I cannot ever never love another, cunt
(ยู ซี ดิส ไทม์ , ไอ แคนน็อท เอ๊เฝ่อร์ เน๊เฝ่อร์ ลัฝ อะน๊าเทร่อร์ , คันท)
You’ll drink as slow, love twice and you’ll get f*cked.
(โยว ดริ๊งค แอส สโลว์ , ลัฝ ทไวซ แอนด์ โยว เก็ท เอฟ *cked)

[Tre:]
([ Tre : ])
Rest us, rest us from the pain, if I ask.
(เรสท อัซ , เรสท อัซ ฟรอม เดอะ เพน , อิ๊ฟ ฟาย อาสคฺ)
Ashamed cos a game keep playin’ me wrong.
(อะเชมดฺ คอซ ซา เกม คี๊พ เพลย์ยิน มี รอง)
Promise not to ever sing a damn ‘nother song,
(พรอมอิซ น็อท ทู เอ๊เฝ่อร์ ซิง อะ แดมนํ นอทเดอ ซ็อง ,)
Until I realize who the f*ck I am.
(อันทิล ไอ รีแอะไลส ฮู เดอะ เอฟ *ck ไอ แอ็ม)

A man out of sync with his own program,
(อะ แมน เอ๊าท อ็อฝ ซิงค วิธ ฮิส โอว์น พโรกแร็ม ,)
trying to find some kind of inner link.
(ทไรอิง ทู ไฟนด์ ซัม ไคนด์ อ็อฝ อีนเนอะ ลิ๊งค)
A man out of sync with his own program,
(อะ แมน เอ๊าท อ็อฝ ซิงค วิธ ฮิส โอว์น พโรกแร็ม ,)
trying to find some kind of inner link.
(ทไรอิง ทู ไฟนด์ ซัม ไคนด์ อ็อฝ อีนเนอะ ลิ๊งค)

[Tre:] So baby I ask you…
([ Tre : ] โซ เบ๊บี้ ไอ อาสคฺ ยู)
[Jonathan:] What do you want from me?
([ จอนอะแธ็น : ] ว๊อท ดู ยู ว้อนท ฟรอม มี)

[Jonathan:]
([ จอนอะแธ็น : ])
You see this time, I cannot ever never love another, cunt
(ยู ซี ดิส ไทม์ , ไอ แคนน็อท เอ๊เฝ่อร์ เน๊เฝ่อร์ ลัฝ อะน๊าเทร่อร์ , คันท)
You’ll drink as slow, love twice and you’ll get f*cked.
(โยว ดริ๊งค แอส สโลว์ , ลัฝ ทไวซ แอนด์ โยว เก็ท เอฟ *cked)
You see this time, I cannot ever never love another, cunt
(ยู ซี ดิส ไทม์ , ไอ แคนน็อท เอ๊เฝ่อร์ เน๊เฝ่อร์ ลัฝ อะน๊าเทร่อร์ , คันท)
You’ll drink as slow, love twice and you’ll get f*cked.
(โยว ดริ๊งค แอส สโลว์ , ลัฝ ทไวซ แอนด์ โยว เก็ท เอฟ *cked)

[Tre:]
([ Tre : ])
Ahh yeah.
(อา เย่)

She’s the epitomy of sweet misery,
(ชี ดิ อเพโดมี่ อ็อฝ สวี้ท มีสริ ,)
The sweeter the stroke, the deeper the pain given.
(เดอะ สวีตเดอ เดอะ ซโตรก , เดอะ ดิพเพอ เดอะ เพน กีฝเอ็น)
There’s an angel, angle sex-driven.
(แดร์ แอน แอ๊งเจล , แอ๊งเกิ้ล เซ็กซ ดรีฝเอ็น)
Dangerous sex kitten, warm as a mitten.
(เดนเจอะรัซ เซ็กซ คิดเดน , วอร์ม แอส ซา mitten)
Fittin’ like a glove, with abstract relations,
(ฟิทดิน ไล๊ค เก กลัฝ , วิธ แอ๊บสแทรคทฺ ริเลฌัน ,)
Testin’ all my patience, push comes to shove.
(Testin ออล มาย เพเฌ็นซ , พุช คัม ทู ฌัฝ)
Emotional masturbation, f*ckin’ with my love,
(อิโมฌะแน็ล แมซเทอะเบฌัน , เอฟ *ckin วิธ มาย ลัฝ ,)
F*ckin’ with my life, f*ckin’ all the above.
(เอฟ *ckin วิธ มาย ไล๊ฟ , เอฟ *ckin ออล ดิ อะโบ๊ฝ)

[Jonathan:]
([ จอนอะแธ็น : ])
You see this time, I cannot ever never love another, cunt
(ยู ซี ดิส ไทม์ , ไอ แคนน็อท เอ๊เฝ่อร์ เน๊เฝ่อร์ ลัฝ อะน๊าเทร่อร์ , คันท)
You’ll drink as slow, love twice and you’ll get f*cked.
(โยว ดริ๊งค แอส สโลว์ , ลัฝ ทไวซ แอนด์ โยว เก็ท เอฟ *cked)
You see this time, I cannot ever never love another, cunt
(ยู ซี ดิส ไทม์ , ไอ แคนน็อท เอ๊เฝ่อร์ เน๊เฝ่อร์ ลัฝ อะน๊าเทร่อร์ , คันท)
You’ll drink as slow, love twice and you’ll get f*cked.
(โยว ดริ๊งค แอส สโลว์ , ลัฝ ทไวซ แอนด์ โยว เก็ท เอฟ *cked)

[Jonathan:]
([ จอนอะแธ็น : ])
You see this time, I cannot ever never love another, cunt
(ยู ซี ดิส ไทม์ , ไอ แคนน็อท เอ๊เฝ่อร์ เน๊เฝ่อร์ ลัฝ อะน๊าเทร่อร์ , คันท)
You’ll drink as slow, love twice and you’ll get f*cked.
(โยว ดริ๊งค แอส สโลว์ , ลัฝ ทไวซ แอนด์ โยว เก็ท เอฟ *cked)
You see this time, I cannot ever never love another, cunt
(ยู ซี ดิส ไทม์ , ไอ แคนน็อท เอ๊เฝ่อร์ เน๊เฝ่อร์ ลัฝ อะน๊าเทร่อร์ , คันท)
You’ll drink as slow, love twice and you’ll get f*cked.
(โยว ดริ๊งค แอส สโลว์ , ลัฝ ทไวซ แอนด์ โยว เก็ท เอฟ *cked)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Cameltosis คำอ่านไทย Korn

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น