เนื้อเพลง Set It off คำอ่านไทย Lil Boosie

U wanna talk sh*t? U wanna run ya mouth?
(ยู วอนนา ท๊อล์ค ฌะ *ที ยู วอนนา รัน ยา เม๊าธ)
U want some gangstas front yo muthaf*ckin house?
(ยู ว้อนท ซัม แก๊งซดา ฟร๊อนท โย muthaf*ckin เฮ้าส)
We’ll set this b*tch off, yeah set this b*tch off
(เวลล เซ็ท ดิส บี *tch ออฟฟ , เย่ เซ็ท ดิส บี *tch ออฟฟ)
We’ll set this b*tch off, set this b*tch off
(เวลล เซ็ท ดิส บี *tch ออฟฟ , เซ็ท ดิส บี *tch ออฟฟ)
They call me Bad Azz, and I’ll punish you
(เด คอลลํ มี แบ้ด Azz , แอนด์ อิลล พันนิ๊ช ยู)
You ain’t my equal, we ain’t people and I ain’t one of you
(ยู เอน มาย อี๊ควอล , วี เอน พี๊เพิ่ล แอนด์ ดาย เอน วัน อ็อฝ ยู)
Since ’98 I grabbed my plate up off the lunch table
(ซิ๊นซ 98 ไอ แกรบเบด มาย เพล๊ท อั๊พ ออฟฟ เดอะ ลั้นช เท๊เบิ้ล)
I told mama I’m thugging outside we don’t need cable
(ไอ โทลด มามะ แอม thuggings เอ๊าทไซ้ด วี ด้อนท์ นี๊ด เค๊เบิ้ล)
Now I’m the nipples on the titty, the motor called a ” Hemi ”
(นาว แอม เดอะ นิบเปิล ออน เดอะ titty , เดอะ ม๊อเท่อร์ คอลลํ อะ ” Hemi “)
I’m the v-12 in that 760, you n*gga’s b*tches
(แอม เดอะ วี 12 อิน แดท 760 , ยู เอ็น *ggas บี *tches)
We real n*ggas with g-codes
(วี เรียล เอ็น *ggas วิธ จี โค้ด)
We love to go in beast mode
(วี ลัฝ ทู โก อิน บี๊สท โหมด)
We thuggin, we all got bread so if we fall we the crutches
(วี ตั๊กกิน , วี ออล ก็อท เบร้ด โซ อิ๊ฟ วี ฟอลล์ วี เดอะ คัดเชด)
We the dodo in the dutchess
(วี เดอะ โดโด อิน เดอะ dutchess)
I’m the photo in the camera
(แอม เดอะ โฟโท อิน เดอะ แค๊เมร่า)
I’m the pistol when it snap ya’
(แอม เดอะ พิ๊สท่อล เว็น หนิด ซแน็พ ยา)
I got the sickest beemer, I got the sickest magnum, I got the sickest charger
(ไอ ก็อท เดอะ ซิคเคด บีมเมอร์ , ไอ ก็อท เดอะ ซิคเคด แมกนัม , ไอ ก็อท เดอะ ซิคเคด ชาเจอะ)
Ya’ll’s 30 mines 40
(ยอล 30 ไมน์ 40)
I told ya n*gga’s Weebie & me, fo you get stretched in the street
(ไอ โทลด ยา เอ็น *ggas Weebie & มี , โฟ ยู เก็ท สเทร๊ทช อิน เดอะ สทรีท)
This the day that u gonna be deceased fa playing with a beast
(ดิส เดอะ เดย์ แดท ยู กอนนะ บี ดิซีซ ฟา พเลนิ่ง วิธ อะ บี๊สท)
I told Turk take off my collar
(ไอ โทลด เทิค เท้ค ออฟฟ มาย ค๊อลลาร์)
I’m finna take it there
(แอม ฟินนา เท้ค อิท แดร์)
You n*ggas ain’t play at my projects, ya’ll played at the fair
(ยู เอ็น *ggas เอน เพลย์ แอ็ท มาย โพร๊เจ็คท , ยอล เพลย์ แอ็ท เดอะ แฟร์)
Trill Entertainment, that’s my thugs there
(ทริล เอนเทอะเทนเม็นท , แด้ท มาย ธัก แดร์)
That’s love there
(แด้ท ลัฝ แดร์)
D.A. don’t search my house cuz ain’t no muthaf*cking drugs there
(ดี อะ ด้อนท์ เซิร์ช มาย เฮ้าส คัซ เอน โน muthaf*คิง ดรัก แดร์)
We smart with this sh*t, we got retarded with this sh*t
(วี สมาร์ท วิธ ดิส ฌะ *ที , วี ก็อท ริทาด วิธ ดิส ฌะ *ที)
Duce-Duce up in my shoe, I set if off up in this b*tch n*gga
(Duce Duce อั๊พ อิน มาย ชู , ไอ เซ็ท อิ๊ฟ ออฟฟ อั๊พ อิน ดิส บี *tch เอ็น *gga)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
Set it off in this muthaf*cka, set it off
(เซ็ท ดิธ ออฟฟ อิน ดิส muthaf*cka , เซ็ท ดิธ ออฟฟ)
My click all dogs b*tch don’t make us set it off [x2]
(มาย คลิ๊ก ออล ด้อกก บี *tch ด้อนท์ เม้ค อัซ เซ็ท ดิธ ออฟฟ [ x2 ])
Set it off in this muthaf*cka, set it off
(เซ็ท ดิธ ออฟฟ อิน ดิส muthaf*cka , เซ็ท ดิธ ออฟฟ)
You jumping like a frog we’ll put you on that wall
(ยู จัมปิง ไล๊ค เก ฟร๊อก เวลล พุท ยู ออน แดท วอลล์)
Set it off in this muthaf*cka, set it off
(เซ็ท ดิธ ออฟฟ อิน ดิส muthaf*cka , เซ็ท ดิธ ออฟฟ)
My click all dogs b*tch don’t make us set it off
(มาย คลิ๊ก ออล ด้อกก บี *tch ด้อนท์ เม้ค อัซ เซ็ท ดิธ ออฟฟ)

Not the lyrics to ” SET IT OFF ” ?, Please report that below.
(น็อท เดอะ ลีริค ทู ” เซ็ท ดิธ ออฟฟ ” , พลีซ รีผอร์ท แดท บีโลว์)
Man i be thuggin, i be fresh, i be superclean
(แมน นาย บี ตั๊กกิน , ไอ บี เฟรช , ไอ บี superclean)
With gucci shades wit some j’s you ain’t never seen
(วิธ กู๊ซชี่ เฉด วิท ซัม js ยู เอน เน๊เฝ่อร์ ซีน)
The race car jacket with bout 80 f*cking patches, with the car to match it
(เดอะ เร้ซ คารํ แจ๊คเก๊ต วิธ เบาท 80 เอฟ *คิง patches , วิธ เดอะ คารํ ทู แหมทช์ อิท)
Tony Stewart, it’s a classic
(โทนี่ สเตอเหวิด , อิทซ ซา คแลซซิแค็ล)
Ya’ll penny pinchin n*gga, we spending on ya’ll n*ggas
(ยอล เพนนี pinchin เอ็น *gga , วี ซเพ็นดิง ออน ยอล เอ็น *ggas)
Call savage from the back, come pour some Henny on these n*ggas, maan
(คอลลํ แซเหวจ ฟรอม เดอะ แบ็ค , คัม พาว ซัม เฮนนี่ ออน ฑิส เอ็น *ggas , maan)
You don’t wanna f*ck wit me
(ยู ด้อนท์ วอนนา เอฟ *ck วิท มี)
I learned from the streets, yeah
(ไอ เลิร์น ฟรอม เดอะ สทรีท , เย่)
I roll wit my heat, yeah
(ไอ โรลล วิท มาย ฮีท , เย่)
Never turn on my peeps cuz I’m gutta
(เน๊เฝ่อร์ เทิร์น ออน มาย พีพ คัซ แอม กัดดา)
Came out my mama a hustla
(เคม เอ๊าท มาย มามะ อะ hustla)
Been through the rain and the pain, now I’m a dirty muthaf*cka
(บีน ทรู เดอะ เรน แอนด์ เดอะ เพน , นาว แอม มา เดอทิ muthaf*cka)
I’ll hurt a muthaf*cka, set it off in this b*tch
(อิลล เฮิร์ท ดา muthaf*cka , เซ็ท ดิธ ออฟฟ อิน ดิส บี *tch)
Ya’ll n*ggas coughing in this b*tch, we flossing in this b*tch
(ยอล เอ็น *ggas คอกฟิง อิน ดิส บี *tch , วี ฟอสซิง อิน ดิส บี *tch)
And I walk real well, f*ck going to jail
(แอนด์ ดาย ว๊อล์ค เรียล เวลล , เอฟ *ck โกอิ้ง ทู เจล)
Come home and set it off and get ya mail, n*gga
(คัม โฮม แอนด์ เซ็ท ดิธ ออฟฟ แอนด์ เก็ท ยา เมล , เอ็น *gga)
I got a mind full of evil thoughts
(ไอ ก็อท ดา ไมนด์ ฟูล อ็อฝ อี๊ฝิ่ล ธอท)
So don’t get ya people caught round my people house
(โซ ด้อนท์ เก็ท ยา พี๊เพิ่ล คอท ราวนด มาย พี๊เพิ่ล เฮ้าส)
Cuz believe me I’m gone set it off b*tch
(คัซ บีลี๊ฝ มี แอม กอน เซ็ท ดิธ ออฟฟ บี *tch)

Do you know what album had this song, can you report to us below?
(ดู ยู โนว์ ว๊อท อั๊ลบั้ม แฮ็ด ดิส ซ็อง , แคน ยู รีผอร์ท ทู อัซ บีโลว์)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

If you can not find the lyrics you want, You may want to request them.
(อิ๊ฟ ยู แคน น็อท ไฟนด์ เดอะ ลีริค ยู ว้อนท , ยู เมย์ ว้อนท ทู รีเควส เด็ม)
Oh you bucked up and f*cked up and you ain’t got no mind
(โอ ยู บั๊ค อั๊พ แอนด์ เอฟ *cked อั๊พ แอนด์ ยู เอน ก็อท โน ไมนด์)
Don’t even respect ya elders no you ain’t respecting mine
(ด้อนท์ อี๊เฝ่น เรสเพ๊คท ยา เอลเดอะ โน ยู เอน รีสเพคทิง ไมน์)
But I’m gone hit you wit that nine, put some sense in ya n*gga
(บั๊ท แอม กอน ฮิท ยู วิท แดท ไนน , พุท ซัม เซ้นส อิน ยา เอ็น *gga)
Shoulda put something on ya ass when u was a lil n*gga
(โช๊วดา พุท ซัมติง ออน ยา อาซ เว็น ยู วอส ซา ลิล เอ็น *gga)
Now that u wanna play wit the real n*ggas
(นาว แดท ยู วอนนา เพลย์ วิท เดอะ เรียล เอ็น *ggas)
well set it off
(เวลล เซ็ท ดิธ ออฟฟ)
B*tch u scared to let it off, plus ya daddy wasn’t no dog
(บี *tch ยู ซคา ทู เล็ท ดิธ ออฟฟ , พลัส ยา แดดดิ วอสซึ้น โน ด้อกก)
Ya mama had more heart than ya daddy b*tch ass
(ยา มามะ แฮ็ด โม ฮาร์ท แฑ็น ยา แดดดิ บี *tch อาซ)
U ain’t gone set nothing off, that’s who made u soft
(ยู เอน กอน เซ็ท นัธอิง ออฟฟ , แด้ท ฮู เมด ยู ซ๊อฟท)
B*tch u wanna come in dat south, where it get dumb in that drought
(บี *tch ยู วอนนา คัม อิน แดซ เซ๊าธ , แวร์ อิท เก็ท ดัมบ อิน แดท เดร๊าท)
Where n*gga’s wild out like O-dog and run in yo house
(แวร์ เอ็น *ggas ไวลด์ เอ๊าท ไล๊ค โอ ด้อกก แอนด์ รัน อิน โย เฮ้าส)
And run in yo mouth, it’s crucial
(แอนด์ รัน อิน โย เม๊าธ , อิทซ ครู๊เชี่ยล)
Watch what u say bout Boosie
(ว๊อทช ว๊อท ยู เซย์ เบาท Boosie)
Cuz Boosie to oozie’s
(คัซ Boosie ทู oozies)
It’s crucial
(อิทซ ครู๊เชี่ยล)
Ain’t never had sh*t but I’ll f*ck a bad b*tch
(เอน เน๊เฝ่อร์ แฮ็ด ฌะ *ที บั๊ท อิลล เอฟ *ck กา แบ้ด บี *tch)
Quicker that u can count to 6, 1-2-3-4-5-6 she hit
(ควิกเกอร์ แดท ยู แคน เค้าทํ ทู ซิก , วัน ทู ที โฟว ไฟท์ ซิก ชี ฮิท)
I don’t play, I lay laws, u my size I break jaws
(ไอ ด้อนท์ เพลย์ , ไอ เลย์ ลอว์ , ยู มาย ไซ๊ซ ไอ เบร๊ค จอ)
I get disrespected at all, I set it off n*ggaaaaa
(ไอ เก็ท ดิซริซเพคท แอ็ท ดอร์ , ไอ เซ็ท ดิธ ออฟฟ เอ็น *ggaaaaa)

I set it off in this muthaf*cka, Don’t make me let it off in this muthaf*cka
(ไอ เซ็ท ดิธ ออฟฟ อิน ดิส muthaf*cka , ด้อนท์ เม้ค มี เล็ท ดิธ ออฟฟ อิน ดิส muthaf*cka)
And you gone respect a dog up in this muthaf*cka
(แอนด์ ยู กอน เรสเพ๊คท ดา ด้อกก อั๊พ อิน ดิส muthaf*cka)
Cuz I’ll set it off
(คัซ อิลล เซ็ท ดิธ ออฟฟ)
[x2]
([ x2 ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Set It off คำอ่านไทย Lil Boosie

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น