เนื้อเพลง Wake up คำอ่านไทย Missy Elliott feat Jay-Z

[Missy Elliott]
([ มีซซิ เอลลีเอด ])

Eh yo Hov, tell em, hip hop betta wake up
(เอ โย Hov , เทลล เอ็ม , ฮิพ ฮ็อพ แบทดา เว้ค อั๊พ)

[Jay-Z]
([ เจ ซี ])

Yeah, turn the muhf*ckin music up
(เย่ , เทิร์น เดอะ muhf*ckin มิ๊วสิค อั๊พ)
Yeah, turn the muhf*ckin music up
(เย่ , เทิร์น เดอะ muhf*ckin มิ๊วสิค อั๊พ)

[Verse 1 Missy Elliott]
([ เฝิซ วัน มีซซิ เอลลีเอด ])

Motherf*ckers betta wake up, stop sellin crack to the black
(Motherf*ckers แบทดา เว้ค อั๊พ , สท๊อพ เซลลิน แคร๊ค ทู เดอะ แบล๊ค)
Hope you bought a spare for your flat
(โฮพ ยู บอท ดา สแพร์ ฟอร์ ยุร แฟลท)
Cant accept me talkin real facts
(แค็นท แอ๊คเซพท มี ทอคกิ่น เรียล แฟคท)
Down the hill like Janet Jack, i speak what yah weak mind lacks
(เดาน เดอะ ฮิลล์ ไล๊ค แจนเนท แจ็ค , ไอ สพี๊ค ว๊อท ยา วี๊ค ไมนด์ แล๊ค)
Yah heard that
(ยา เฮิด แดท)
Im creative to the fullest what you talkin bout Willace cause your talkin Never kill it
(แอม คริเอทิฝ ทู เดอะ ฟอร์เล็ท ว๊อท ยู ทอคกิ่น เบาท Willace ค๊อส ยุร ทอคกิ่น เน๊เฝ่อร์ คิลล์ อิท)
I hear but dont fill it, down we realest
(ไอ เฮียร บั๊ท ด้อนท์ ฟิลล อิท , เดาน วี รีเอวรีเอส)

Yah just weet me in the in the village
(ยา จั๊สท weet มี อิน ดิ อิน เดอะ ฝิ๊ลเหลจ)
Yeah im a down diva done niva
(เย่ แอม มา เดาน ดีว่า ดัน niva)
Ya’ll not see her he don sqeeze into a wife beater
(ยอล น็อท ซี เฮอ ฮี ด็อน sqeeze อิ๊นทู อะ ไว๊ฟ beater)
Yep im a top leader
(เย็พ แอม มา ท๊อพ ลีดเออะ)
I got the Martin Luther King fever, ima feed yah what yah teacher need to breat yah
(ไอ ก็อท เดอะ มาทิน ลูเตอร์ คิง ฟี๊เฝ่อร , แอมอา ฟี ยา ว๊อท ยา ที๊ชเช่อร นี๊ด ทู breat ยา)
Its time to get seious
(อิทซ ไทม์ ทู เก็ท seious)
Black people all areas who gon’ carry us it aint time to bury us
(แบล๊ค พี๊เพิ่ล ออล แอ๊เรีย ฮู ก็อน แค๊รรี่ อัซ ซิท เอน ไทม์ ทู เบ๊อรี่ อัซ)
Cause music be our first love, say i do lets cherish it
(ค๊อส มิ๊วสิค บี เอ๊า เฟิร์สท ลัฝ , เซย์ ไอ ดู เล็ท เชริฌ อิท)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

If you dont gotta gun [its alright]
(อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ กอททะ กัน [ อิทซ ออลไร๊ท ])
If yah makin legal money, [its alright]
(อิ๊ฟ ยา เมกิน ลี๊กอล มั๊นนี่ , [ อิทซ ออลไร๊ท ])
If you gotta keep yah clothes on, [its alright]
(อิ๊ฟ ยู กอททะ คี๊พ ยา คโลฑ ออน , [ อิทซ ออลไร๊ท ])
You aint gotta sell yah lil phone, [its alright]
(ยู เอน กอททะ เซลล์ ยา ลิล โฟน , [ อิทซ ออลไร๊ท ])
And yah wheels dont spin, [its alright]
(แอนด์ ยา วีล ด้อนท์ สพิน , [ อิทซ ออลไร๊ท ])
And you gotta wear them jeans again, [its alright]
(แอนด์ ยู กอททะ แวร์ เด็ม ยีน อะเกน , [ อิทซ ออลไร๊ท ])
Yeah if you tried oh well, [its alright]
(เย่ อิ๊ฟ ยู ทไร โอ เวลล , [ อิทซ ออลไร๊ท ])
MC’s stop the beef lets sell, [its alright]
(เมซีสฺ สท๊อพ เดอะ บี๊ฟ เล็ท เซลล์ , [ อิทซ ออลไร๊ท ])

[Verse 2 Missy Elliott]
([ เฝิซ ทู มีซซิ เอลลีเอด ])

Hip hop betta wake up, the bed to make up
(ฮิพ ฮ็อพ แบทดา เว้ค อั๊พ , เดอะ เบ๊ด ทู เม้ค อั๊พ)
Some of ya’ll be faker than a dragon make-up
(ซัม อ็อฝ ยอล บี เฟกเคอ แฑ็น อะ ดแรกอัน เม้ค อั๊พ)
Got issues to take up before we break up
(ก็อท อิ๊ชชู่ ทู เท้ค อั๊พ บีฟอร์ วี เบร๊ค อั๊พ)
Like Electra let go miss Selida Baker
(ไล๊ค Electra เล็ท โก มิซ Selida เบคเออะ)
I love Jocob, the jury wont fix my place up
(ไอ ลัฝ Jocob , เดอะ จูรี่ ว็อนท ฟิกซ์ มาย เพลส อั๊พ)
Gotta stay up, studio nice to cake up
(กอททะ สเทย์ อั๊พ , ซทยูดิโอ ไน๊ซ์ ทู เค้ก อั๊พ)
Now check my flava, rich folks is now my neighbors
(นาว เช็ค มาย เฟบ้า , ริ๊ช โฟล้ค ซิส นาว มาย เนเบอะ)
I got cable, now check it how i make my paper
(ไอ ก็อท เค๊เบิ้ล , นาว เช็ค อิท ฮาว ไอ เม้ค มาย เพ๊เพ่อร์)
Hip hop dont stop be my life saver
(ฮิพ ฮ็อพ ด้อนท์ สท๊อพ บี มาย ไล๊ฟ saver)
Like Kobe and Shaq if they left Lakers
(ไล๊ค โกบี แอนด์ ชัค อิ๊ฟ เด เล๊ฟท เลเกอร์)
And like a elevator dj on a cross fader
(แอนด์ ไล๊ค เก เอลอิเฝเทอะ ดีเจ ออน อะ ครอสสํ ฟาเดอร์)
Black wake up i’ll see yah ass later
(แบล๊ค เว้ค อั๊พ อิลล ซี ยา อาซ เลทเออะ)

[Chorus x1]
([ ค๊อรัส x1 ])

[Verse 3 Jay-Z [Missy Elliott]]
([ เฝิซ ที เจ ซี [ มีซซิ เอลลีเอด ] ])

I need rims that dont listen and boomin system
(ไอ นี๊ด ริม แดท ด้อนท์ ลิ๊สซึ่น แอนด์ บูมิน ซิ๊สเท่ม)
First piece of change i see im gon’ get one
(เฟิร์สท พี๊ซ อ็อฝ เช้งจํ ไอ ซี แอม ก็อน เก็ท วัน)
745 no license to drive
(745 โน ไลเซ็นซ ทู ไดร๊ฝ)
I aint even gotta home i gots to live in my ride, f*ck it
(ไอ เอน อี๊เฝ่น กอททะ โฮม ไอ ก็อท ทู ไล้ฝ อิน มาย ไรด์ , เอฟ *ck อิท)
[Rewind]
([ รีไวนด์ ])
I can hear myself but i cant feel myself
(ไอ แคน เฮียร ไมเซลฟ บั๊ท ไอ แค็นท ฟีล ไมเซลฟ)
I wanna feel myself like Tweet
(ไอ วอนนา ฟีล ไมเซลฟ ไล๊ค ทวีท)
745 no license to drive
(745 โน ไลเซ็นซ ทู ไดร๊ฝ)
I aint even gotta home i gots to live in my ride, f*ck it
(ไอ เอน อี๊เฝ่น กอททะ โฮม ไอ ก็อท ทู ไล้ฝ อิน มาย ไรด์ , เอฟ *ck อิท)
Couple of karats in my ear wont hurt
(คั๊พเพิ่ล อ็อฝ แคแร็ท ซิน มาย เอียร ว็อนท เฮิร์ท)
Need a nice chain layin on this thousand $ shirt
(นี๊ด อะ ไน๊ซ์ เชน เลย์อิน ออน ดิส เธ๊าซั่นด $ เชิ๊ร์ท)
Evisu cover the rectum, i kick game just like David Beckham
(Evisu โค๊ฝเฝ่อร์ เดอะ เรคทัม , ไอ คิ๊ค เกม จั๊สท ไล๊ค เดหวิด Beckham)
Anybody in my way i wet them
(เอนอิบอดิ อิน มาย เวย์ ไอ เว๊ท เด็ม)
Ima be this way until the cops come catch em
(แอมอา บี ดิส เวย์ อันทิล เดอะ ค็อพ คัม แค็ทช เอ็ม)
To detective sketch em on the sidewalk wit chalk New Yorks infections
(ทู ดิเทคทิฝ สเค๊ทช เอ็ม ออน เดอะ ไซด์ว๊อก วิท ชอค นิว ยอค อินเฟคฌัน)
Till i got taught a lesson
(ทิลล์ ไอ ก็อท ทอท ดา เล๊ซซั่น)
Couple n*ggaz gone couple wink corrections
(คั๊พเพิ่ล เอ็น *ggaz กอน คั๊พเพิ่ล วิงค เคาะเรคฌัน)
And Marie got 10, Tie got 15 n*gga even my kin
(แอนด์ เมอรรี่ ก็อท เทน , ไท ก็อท 15 เอ็น *gga อี๊เฝ่น มาย คิน)
Got 5 years bringin 19 in, i just think i used to think like them
(ก็อท ไฟท์ เยียร์ บริงอิน 19 อิน , ไอ จั๊สท ทริ๊งค ไอ ยู๊ส ทู ทริ๊งค ไล๊ค เด็ม)
Now they gotta live through the pictures that i send em in the pen
(นาว เด กอททะ ไล้ฝ ทรู เดอะ พิ๊คเจ้อร์ แดท ไอ เซ็นด เอ็ม อิน เดอะ เพ็น)
Hope you dont start yah life where i end
(โฮพ ยู ด้อนท์ สท๊าร์ท ยา ไล๊ฟ แวร์ ไอ เอ็นด)

WAKE UP [x15]
(เว้ค อั๊พ [ x15 ])

[Chorus x1]
([ ค๊อรัส x1 ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Wake up คำอ่านไทย Missy Elliott feat Jay-Z

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น