เนื้อเพลง Complicated คำอ่านไทย Avril Lavigne

Uh huh, life’s like this
(อา ฮะ ไล๊ฟ ไล๊ค ดิส)
Uh huh, uh huh, that’s the way it is
(อา ฮะ อา ฮะ แด้ท เดอะ เวย์ อิท อีส)
‘Cause life’s like this
(ค๊อส ไล๊ฟ ไล๊ค ดิส)
Uh huh, uh huh that’s the way it is
(อา ฮะ อา ฮะ แด้ท เดอะ เวย์ อิท อีส)

Chill out, what you yellin’ for?
(ชิล เอ๊าท ว๊อท ยู เยลลิน ฟอร์)
Lay back, it’s all been done before
(เลย์ แบ็ค อิทซ ซอร์ บีน ดัน บีฟอร์)
And if you could only let it be
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู คูด โอ๊นลี่ เล็ท ดิท บี)
You will see
(ยู วิล ซี)
I like you the way you are
(ไอ ไล๊ค ยู เดอะ เวย์ ยู อาร์)
When we’re drivin’ in your car
(เว็น เวีย ไดรวิน อิน ยัวร์ คารํ)
And you’re talking to me one on one
(แอนด์ ยัวร์ ทอคกิ้ง ทู มี วัน ออน วัน)
But you’ve become…
(บั๊ท ยู๊ฟ บีคัม)

Somebody else ’round everyone else
(ซัมบอดี้ เอ๊ลส ราวนด เอ๊วี่วัน เอ๊ลส)
You’re watching your back like you can’t relax
(ยัวร์ วัชชิ่ง ยัวร์ แบ็ค ไล๊ค ยู แค้น รีแหล๊ก)
You’re tryin’ to be cool
(ยัวร์ ทายอิน ทู บี คูล)
You look like a fool to me
(ยู ลุ๊ค ไล๊ค เก ฟูล ทู มี)
Tell me
(เทลล มี)

Why do you have to go and make things so complicated?
(วาย ดู ยู แฮพ ทู โก แอนด์ เม้ค ติงส์ โซ ค๊อมพลิเขท)
I see the way you’re acting like you’re somebody else
(ไอ ซี เดอะ เวย์ ยัวร์ แอคติง ไล๊ค ยัวร์ ซัมบอดี้ เอ๊ลส)
Gets me frustrated
(เก็ท มี ฟรัชเตเดด)
Life’s like this
(ไล๊ฟ ไล๊ค ดิส)
You, you fall and you crawl and you break
(ยู ยู ฟอลล์ แอนด์ ยู ครอล แอนด์ ยู เบร๊ค)
And you take what you get and you turn it into honesty
(แอนด์ ยู เท้ค ว๊อท ยู เก็ท แอนด์ ยู เทิร์น นิท อิ๊นทู ออนนิสที)
You promised me I’m never gonna find you fake it
(ยู โพรมิซ มี แอม เน๊เว่อร์ กอนนา ไฟนด์ ยู เฟ้ค กิท)
No, no, no
(โน โน โน)

You come over unannounced
(ยู คัม โอ๊เว่อร์ อันนาเน้าซฺ)
Dressed up like you’re somethin’ else
(เดรสส ดั๊ฟ ไล๊ค ยัวร์ ซัมติน เอ๊ลส)
Where you are ain’t where it’s at
(แวร์ ยู อาร์ เอน แวร์ อิทซ แอ็ท)
You see you’re making me laugh out
(ยู ซี ยัวร์ เมคกิ้ง มี ล๊าฟ เอ๊าท)
When you strike your pose
(เว็น ยู สไทร๊ค ยัวร์ โพส)
Take off all your preppy clothes
(เท้ค ออฟฟ ออล ยัวร์ เพรพปี้ โคลส)
You know you’re not fooling anyone
(ยู โนว์ ยัวร์ นอท ฟูลลิ่ง แอนนี่วัน)
When you’ve become…
(เว็น ยู๊ฟ บีคัม)

Somebody else ’round everyone else
(ซัมบอดี้ เอ๊ลส ราวนด เอ๊วี่วัน เอ๊ลส)
You’re watchin’ your back like you can’t relax
(ยัวร์ วัดจิน ยัวร์ แบ็ค ไล๊ค ยู แค้น รีแหล๊ก)
You’re tryin’ to be cool
(ยัวร์ ทายอิน ทู บี คูล)
You look like a fool to me
(ยู ลุ๊ค ไล๊ค เก ฟูล ทู มี)
Tell me
(เทลล มี)
[adsense]
Why do you have to go and make things so complicated?
(วาย ดู ยู แฮพ ทู โก แอนด์ เม้ค ติงส์ โซ ค๊อมพลิเขท)
I see the way you’re acting like you’re somebody else
(ไอ ซี เดอะ เวย์ ยัวร์ แอคติง ไล๊ค ยัวร์ ซัมบอดี้ เอ๊ลส)
Gets me frustrated
(เก็ท มี ฟรัชเตเดด)
Life’s like this
(ไล๊ฟ ไล๊ค ดิส)
You, you fall and you crawl and you break
(ยู ยู ฟอลล์ แอนด์ ยู ครอล แอนด์ ยู เบร๊ค)
And you take what you get and you turn it into honesty
(แอนด์ ยู เท้ค ว๊อท ยู เก็ท แอนด์ ยู เทิร์น นิท อิ๊นทู ออนนิสที)
You promised me I’m never gonna find you fake it
(ยู โพรมิซ มี แอม เน๊เว่อร์ กอนนา ไฟนด์ ยู เฟ้ค กิท)
No, no, no
(โน โน โน)

No, no, no
(โน โน โน)
No, no, no
(โน โน โน)
No, no, no
(โน โน โน)

Chill out, what you yellin’ for?
(ชิล เอ๊าท ว๊อท ยู เยลลิน ฟอร์)
Lay back, it’s all been done before
(เลย์ แบ็ค อิทซ ซอร์ บีน ดัน บีฟอร์)
And if you could only let it be
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู คูด โอ๊นลี่ เล็ท ดิท บี)
You will see…
(ยู วิล ซี)

Somebody else ’round everyone else
(ซัมบอดี้ เอ๊ลส ราวนด เอ๊วี่วัน เอ๊ลส)
You’re watching your back like you can’t relax
(ยัวร์ วัชชิ่ง ยัวร์ แบ็ค ไล๊ค ยู แค้น รีแหล๊ก)
You’re trying to be cool,
(ยัวร์ ทรายอิง ทู บี คูล)
You look like a fool to me
(ยู ลุ๊ค ไล๊ค เก ฟูล ทู มี)
Tell me
(เทลล มี)

Why do you have to go and make things so complicated?
(วาย ดู ยู แฮพ ทู โก แอนด์ เม้ค ติงส์ โซ ค๊อมพลิเขท)
I see the way you’re acting like you’re somebody else
(ไอ ซี เดอะ เวย์ ยัวร์ แอคติง ไล๊ค ยัวร์ ซัมบอดี้ เอ๊ลส)
Gets me frustrated
(เก็ท มี ฟรัชเตเดด)
Life’s like this
(ไล๊ฟ ไล๊ค ดิส)
You, you fall and you crawl and you break
(ยู ยู ฟอลล์ แอนด์ ยู ครอล แอนด์ ยู เบร๊ค)
And you take what you get and you turn it into honesty
(แอนด์ ยู เท้ค ว๊อท ยู เก็ท แอนด์ ยู เทิร์น นิท อิ๊นทู ออนนิสที)
You promised me I’m never gonna find you fake it
(ยู โพรมิซ มี แอม เน๊เว่อร์ กอนนา ไฟนด์ ยู เฟ้ค กิท)
No no
(โน โน)

Why do you have to go and make things so complicated? [yeah, yeah]
(วาย ดู ยู แฮพ ทู โก แอนด์ เม้ค ติงส์ โซ ค๊อมพลิเขท [ เย่ เย่ ])
I see the way you’re acting like you’re somebody else
(ไอ ซี เดอะ เวย์ ยัวร์ แอคติง ไล๊ค ยัวร์ ซัมบอดี้ เอ๊ลส)
Gets me frustrated
(เก็ท มี ฟรัชเตเดด)
Life’s like this
(ไล๊ฟ ไล๊ค ดิส)
You, you fall and you crawl and you break
(ยู ยู ฟอลล์ แอนด์ ยู ครอล แอนด์ ยู เบร๊ค)
And you take what you get and you turn it into honesty
(แอนด์ ยู เท้ค ว๊อท ยู เก็ท แอนด์ ยู เทิร์น นิท อิ๊นทู ออนนิสที)
You promised me I’m never gonna find you fake it
(ยู โพรมิซ มี แอม เน๊เว่อร์ กอนนา ไฟนด์ ยู เฟ้ค กิท)
No no no
(โน โน โน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Complicated คำอ่านไทย Avril Lavigne

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น