เนื้อเพลง Hoedown Throwdown คำอ่านไทย Miley Cyrus

Boom boom clap boom de clap de clap
(บูม บูม คแล็พ บูม ดี คแล็พ ดี คแล็พ)
boom boom clap boom de clap de clap
(บูม บูม คแล็พ บูม ดี คแล็พ ดี คแล็พ)
boom boom clap boom de clap de clap
(บูม บูม คแล็พ บูม ดี คแล็พ ดี คแล็พ)
Try it with me here we go!
(ธราย อิท วิธ มี เฮียร วี โก !)

Boom boom clap boom de clap de clap
(บูม บูม คแล็พ บูม ดี คแล็พ ดี คแล็พ)
boom boom,clap. Boom de clap de clap
(บูม บูม , คแล็พ บูม ดี คแล็พ ดี คแล็พ)
That’s right! Boom de clap de clap
(แด้ท ไร๊ท ! บูม ดี คแล็พ ดี คแล็พ)
1,2,3,!
(วัน , ทู , ที , !)
come on everybody off your seats!
(คัมมอน เอวี่บอดี้ ออฟฟ ยุร ซีท !)
I’m goin to tell you about a beat
(แอม โกอิน ทู เทลล ยู อะเบ๊าท ดา บีท)
that’s going to make you move your feet
(แด้ท โกอิ้ง ทู เม้ค ยู มู๊ฝ ยุร ฟีท)

I’ll get the party shoes
(อิลล เก็ท เดอะ พ๊าร์ที่ ชู)
show and tell you how to move
(โชว์ แอนด์ เทลล ยู ฮาว ทู มู๊ฝ)
if your 5 or 82
(อิ๊ฟ ยุร ไฟท์ ออ 82)
this is somethin you can do.
(ดิส ซิส ซัมติน ยู แคน ดู)

Pop it, lock it, polka dot it, country fibe it,
(พ็อพ อิท , ล๊อค อิท , โพลคะ ดอท ดิธ , คั๊นทรี่ fibe อิท ,)
hiphop style it, put your hawk in the sky, side to side,
(hiphop สไทล์ อิท , พุท ยุร ฮอค อิน เดอะ สกาย , ไซด์ ทู ไซด์ ,)
jump to the left stick it glide!
(จั๊มพ ทู เดอะ เล๊ฟท สทิ๊ค อิท กไลด !)

Zig zag across the floor , then shuffle in diagonal,
(ซิกคฺ zag อะคร๊อส เดอะ ฟลอร์ , เด็น ชั๊ฟเฟิ่ล อิน ไดแอกโอะแน็ล ,)
when the drum hits, hands on your hips
(เว็น เดอะ ดรัม ฮิท , แฮนด์ ออน ยุร ฮิพ)
one foot in 180 twist.
(วัน ฟุ้ท อิน 180 ทวิสท)
Then a zig zag, step and slide,
(เด็น อะ ซิกคฺ zag , สเท็พ แอนด์ สไล๊ด ,)
Lean in left, and clap three times,
(ลีน อิน เล๊ฟท , แอนด์ คแล็พ ทรี ไทม์ ,)
shake it out, head to toe,
(เช้ค อิท เอ๊าท , เฮด ทู โท ,)
throw it all together thats how we roll!
(โธรว์ อิท ดอร์ ทูเก๊ทเธ่อร์ แด้ท ฮาว วี โรลล !)

Do the hoedown [throwdown]
(ดู เดอะ hoedown [ throwdown ])
Do the hoedown [throwdown]
(ดู เดอะ hoedown [ throwdown ])
Do the hoedown [throwdown]
(ดู เดอะ hoedown [ throwdown ])

Throw it all together that’s how we roll!
(โธรว์ อิท ดอร์ ทูเก๊ทเธ่อร์ แด้ท ฮาว วี โรลล !)
we get to 4,5,6, and your still a bit
(วี เก็ท ทู โฟว , ไฟท์ , ซิก , แอนด์ ยุร สทิลล อะ บิท)
stiff but its no time to quit practice
(ซทิฟ บั๊ท อิทซ โน ไทม์ ทู ควิท แพร๊คทิ๊ซ)
makes you perfect!
(เม้ค ยู เพ๊อร์เฟ็คท !)

Boom de clap de clap, boom boom clap,
(บูม ดี คแล็พ ดี คแล็พ , บูม บูม คแล็พ ,)
come on here we go!
(คัมมอน เฮียร วี โก !)
boom boom, clap. boom de clap de clap.
(บูม บูม , คแล็พ บูม ดี คแล็พ ดี คแล็พ)
boom boom, clap. boom de clap de clap.
(บูม บูม , คแล็พ บูม ดี คแล็พ ดี คแล็พ)

Pop it, lock it, polka dot it, country fibe it,
(พ็อพ อิท , ล๊อค อิท , โพลคะ ดอท ดิธ , คั๊นทรี่ fibe อิท ,)
hiphop style it, put your hawk in the sky, side to side,
(hiphop สไทล์ อิท , พุท ยุร ฮอค อิน เดอะ สกาย , ไซด์ ทู ไซด์ ,)
jump to the left stick it glide!
(จั๊มพ ทู เดอะ เล๊ฟท สทิ๊ค อิท กไลด !)

Zig zag across the floor , then shuffle in diagonal,
(ซิกคฺ zag อะคร๊อส เดอะ ฟลอร์ , เด็น ชั๊ฟเฟิ่ล อิน ไดแอกโอะแน็ล ,)
when the drum hits, hands on your hips
(เว็น เดอะ ดรัม ฮิท , แฮนด์ ออน ยุร ฮิพ)
one foot in 180 twist.
(วัน ฟุ้ท อิน 180 ทวิสท)
Then a zig zag, step and slide,
(เด็น อะ ซิกคฺ zag , สเท็พ แอนด์ สไล๊ด ,)
Lean in left, and clap three times,
(ลีน อิน เล๊ฟท , แอนด์ คแล็พ ทรี ไทม์ ,)
shake it out, head to toe,
(เช้ค อิท เอ๊าท , เฮด ทู โท ,)
throw it all together thats how we roll!
(โธรว์ อิท ดอร์ ทูเก๊ทเธ่อร์ แด้ท ฮาว วี โรลล !)

Do the hoedown [throwdown]
(ดู เดอะ hoedown [ throwdown ])
Do the hoedown [throwdown]
(ดู เดอะ hoedown [ throwdown ])
Do the hoedown [throwdown]
(ดู เดอะ hoedown [ throwdown ])

Throw it all together thats how we roll!
(โธรว์ อิท ดอร์ ทูเก๊ทเธ่อร์ แด้ท ฮาว วี โรลล !)

Boom de clap de clap, boom boom clap,
(บูม ดี คแล็พ ดี คแล็พ , บูม บูม คแล็พ ,)
come on here we go!
(คัมมอน เฮียร วี โก !)
boom boom, clap. boom de clap de clap.
(บูม บูม , คแล็พ บูม ดี คแล็พ ดี คแล็พ)

Pop it, lock it, polka dot it, country fibe it,
(พ็อพ อิท , ล๊อค อิท , โพลคะ ดอท ดิธ , คั๊นทรี่ fibe อิท ,)
hiphop style it, put your hawk in the sky, side to side,
(hiphop สไทล์ อิท , พุท ยุร ฮอค อิน เดอะ สกาย , ไซด์ ทู ไซด์ ,)
jump to the left stick it glide!
(จั๊มพ ทู เดอะ เล๊ฟท สทิ๊ค อิท กไลด !)

Zig zag across the floor , then shuffle in diagonal,
(ซิกคฺ zag อะคร๊อส เดอะ ฟลอร์ , เด็น ชั๊ฟเฟิ่ล อิน ไดแอกโอะแน็ล ,)
when the drum hits, hands on your hips
(เว็น เดอะ ดรัม ฮิท , แฮนด์ ออน ยุร ฮิพ)
one foot in 180 twist.
(วัน ฟุ้ท อิน 180 ทวิสท)
Then a zig zag, step and slide,
(เด็น อะ ซิกคฺ zag , สเท็พ แอนด์ สไล๊ด ,)
Lean in left, and clap three times,
(ลีน อิน เล๊ฟท , แอนด์ คแล็พ ทรี ไทม์ ,)
shake it out, head to toe,
(เช้ค อิท เอ๊าท , เฮด ทู โท ,)
throw it all together thats how we roll!
(โธรว์ อิท ดอร์ ทูเก๊ทเธ่อร์ แด้ท ฮาว วี โรลล !)

Do the hoedown [throwdown]
(ดู เดอะ hoedown [ throwdown ])
Do the hoedown [throwdown]
(ดู เดอะ hoedown [ throwdown ])
Do the hoedown [throwdown]
(ดู เดอะ hoedown [ throwdown ])

Throw it all together that’s how we roll!
(โธรว์ อิท ดอร์ ทูเก๊ทเธ่อร์ แด้ท ฮาว วี โรลล !)

Do the hoedown [throwdown]
(ดู เดอะ hoedown [ throwdown ])
Do the hoedown [throwdown]
(ดู เดอะ hoedown [ throwdown ])
Do the hoedown [throwdown]
(ดู เดอะ hoedown [ throwdown ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Hoedown Throwdown คำอ่านไทย Miley Cyrus

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น