เนื้อเพลง I’m Afraid of Americans คำอ่านไทย David Bowie

Johnny’s in America, low-tech’s at the wheel
(จอนนิ ซิน อะเมริคะ , โลว ทิค แอ็ท เดอะ วีล)
No-one needs anyone, they don’t even just
(โน วัน นี๊ด เอนอิวัน , เด ด้อนท์ อี๊เฝ่น จั๊สท)
pretend
(พรีเท็นด์)
Johnny’s in America
(จอนนิ ซิน อะเมริคะ)

I’m afraid of Americans
(แอม อะเฟรด อ็อฝ อะเมริแค็น)
I’m afraid of the world
(แอม อะเฟรด อ็อฝ เดอะ เวิลด)
I’m afraid I can’t help it
(แอม อะเฟรด ดาย แค็นท เฮ้ลพ อิท)
I’m afraid I can’t
(แอม อะเฟรด ดาย แค็นท)
Johnny’s in America
(จอนนิ ซิน อะเมริคะ)

Johnny wnats a brain, Johnny wants to s*ck on a
(จอนนิ wnats ซา เบรน , จอนนิ ว้อนท ทู เอส *ck ออน อะ)
coke
(โคค)
Johnny wants a woman, Johnny wants to think of
(จอนนิ ว้อนท ซา วู๊แม่น , จอนนิ ว้อนท ทู ทริ๊งค อ็อฝ)
a joke
(อะ โจ้ก)
Johnny’s in America
(จอนนิ ซิน อะเมริคะ)

I’m afraid of Americans
(แอม อะเฟรด อ็อฝ อะเมริแค็น)
I’m afraid of the world
(แอม อะเฟรด อ็อฝ เดอะ เวิลด)
I’m afraid I can’t help it
(แอม อะเฟรด ดาย แค็นท เฮ้ลพ อิท)
I’m afraid I can’t
(แอม อะเฟรด ดาย แค็นท)
Johnny’s in America
(จอนนิ ซิน อะเมริคะ)

Johnny’s in America, Johnny looks up at the stars
(จอนนิ ซิน อะเมริคะ , จอนนิ ลุ๊ค อั๊พ แอ็ท เดอะ สทาร์)
Johnny combs his hair and Johnny wants p*ssy
(จอนนิ โคมบํ ฮิส แฮร์ แอนด์ จอนนิ ว้อนท พี *ssy)
and cars
(แอนด์ คารํ)
Johnny’s in America
(จอนนิ ซิน อะเมริคะ)

I’m afraid of Americans
(แอม อะเฟรด อ็อฝ อะเมริแค็น)
I’m afraid of the world
(แอม อะเฟรด อ็อฝ เดอะ เวิลด)
I’m afraid I can’t help it
(แอม อะเฟรด ดาย แค็นท เฮ้ลพ อิท)
I’m afraid I can’t
(แอม อะเฟรด ดาย แค็นท)
Johnny’s in America
(จอนนิ ซิน อะเมริคะ)

God is an American
(ก๊อด อีส แอน อะเมริแค็น)
I’m afraid of Americans
(แอม อะเฟรด อ็อฝ อะเมริแค็น)
I’m afraid of the world
(แอม อะเฟรด อ็อฝ เดอะ เวิลด)

I’m afraid I can’t help it
(แอม อะเฟรด ดาย แค็นท เฮ้ลพ อิท)

I’m afraid I can’t
(แอม อะเฟรด ดาย แค็นท)

I’m afraid of Americans
(แอม อะเฟรด อ็อฝ อะเมริแค็น)
I’m afraid of the words
(แอม อะเฟรด อ็อฝ เดอะ เวิร์ด)
I’m afraid I can’t help it
(แอม อะเฟรด ดาย แค็นท เฮ้ลพ อิท)
I’m afraid I can’t
(แอม อะเฟรด ดาย แค็นท)
God is an American
(ก๊อด อีส แอน อะเมริแค็น)
God is an American
(ก๊อด อีส แอน อะเมริแค็น)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I’m Afraid of Americans คำอ่านไทย David Bowie

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น