เนื้อเพลง Book of Rhymes คำอ่านไทย Nas

Alchemist you know me man
(แอลคิมิซท ยู โนว์ มี แมน)
I’m the type of n*gga that write rhymes right on the spot in the studio
(แอม เดอะ ไท๊พ อ็อฝ เอ็น *gga แดท ไร๊ท ไรม ไร๊ท ออน เดอะ สพอท อิน เดอะ ซทยูดิโอ)
Soon as I hear the track, you know what I’m sayin’?
(ซูน แอส ซาย เฮียร เดอะ แทร็ค , ยู โนว์ ว๊อท แอม เซย์อิน)
Word but I wanted to bring a couple of books to the studio today
(เวิร์ด บั๊ท ไอ ว้อนท ทู บริง อะ คั๊พเพิ่ล อ็อฝ บุ๊ค ทู เดอะ ซทยูดิโอ ทูเดย์)
Man I found these sh*ts up in the crib man in boxes man
(แมน นาย เฟานด ฑิส ฌะ *ts อั๊พ อิน เดอะ คริบ แมน อิน บ็อกซ แมน)
I don’t even remember when I was writing these sh*ts
(ไอ ด้อนท์ อี๊เฝ่น รีเม๊มเบ่อร์ เว็น นาย วอส ไรทอิง ฑิส ฌะ *ts)
Or what’s in these sh*t’s man probably a bunch of bullsh*t man
(ออ ว๊อท ซิน ฑิส ฌะ *ts แมน พรอบอับลิ อะ บันช อ็อฝ bullsh*ที แมน)
F*ck it check it
(เอฟ *ck อิท เช็ค อิท)

How can I trust you when I can’t trust me?
(ฮาว แคน นาย ทรัสท ยู เว็น นาย แค็นท ทรัสท มี)
Picture myself a old man, a old G
(พิ๊คเจ้อร์ ไมเซลฟ อะ โอลด์ แมน , อะ โอลด์ จี)
Some n*ggas will conversate with liers all day
(ซัม เอ็น *ggas วิล conversate วิธ liers ซอร์ เดย์)
Time pass…[Nah, let me start somethin’ else]
(ไทม์ เพซ [ นาห์ , เล็ท มี สท๊าร์ท ซัมติน เอ๊ลส ])
Soul on ice death threats given by clowns
(โซล ออน ไอ๊ซ์ เด้ท เทร๊ท กีฝเอ็น บาย คลาวนํ)
I guess livin’ is prison when you live around clowns
(ไอ เกสส ลีฝอิน อีส พริ๊ซั่น เว็น ยู ไล้ฝ อะราวนฺดฺ คลาวนํ)
I’m hexed cursed worse I been blessed first
(แอม เฮ็คซ เคอร์ส เวิ๊ร์ส ไอ บีน เบล๊ส เฟิร์สท)
I thought I was abnormal cause I would overcome any tasked called to
(ไอ ธอท ไอ วอส แอบน๊อร์มอล ค๊อส ไอ เวิด โอเฝ่อร์คัม เอ๊นี่ ท๊าซค คอลลํ ทู)
So there it is I’m a prince I’ma get slain
(โซ แดร์ อิท อีส แอม มา พริ๊นซ์ แอมอา เก็ท ซเลน)
Some do minor sh*t swear they on the top of they game
(ซัม ดู ไม๊เน่อร์ ฌะ *ที สแวร์ เด ออน เดอะ ท๊อพ อ็อฝ เด เกม)
Ya rhymin’ is called ” Vagina Monologue ”
(ยา ไรม์มิน อีส คอลลํ ” ฝะไจนะ มอนโอะล็อก “)
It kinda supports theories of scary n*ggas who should lie in the morgue
(อิท กินดา ซั๊พผอร์ท theories อ็อฝ สเกลี่ เอ็น *ggas ฮู เชิด ไล อิน เดอะ มอก)
Rarely ya’ll come in contact with the real
(แรลิ ยอล คัม อิน ค๊อนแทคท วิธ เดอะ เรียล)
Since Pun passed he was the last shine of sun I could feel
(ซิ๊นซ พัน พาสส ฮี วอส เดอะ ล๊าสท ไชน์ อ็อฝ ซัน นาย เคิด ฟีล)
Yo said there’s a few left since music’s expressions of life
(โย เซ็ด แดร์ ซา ฟิว เล๊ฟท ซิ๊นซ มิ๊วสิค เอ็คซพเรฌอัน อ็อฝ ไล๊ฟ)
Damn I wish I took more time to write in my book of rhymes
(แดมนํ นาย วิ๊ช ไอ ทุค โม ไทม์ ทู ไร๊ท อิน มาย บุ๊ค อ็อฝ ไรม)

Oh sh*t Tina, I been lookin’ for this b*tch number damn
(โอ ฌะ *ที ทีน่า , ไอ บีน ลุคกิน ฟอร์ ดิส บี *tch นั๊มเบ้อร์ แดมนํ)
No this rhyme is weak…
(โน ดิส ไรม อีส วี๊ค)
This is weak, I remember this bullsh*t right here
(ดิส ซิส วี๊ค , ไอ รีเม๊มเบ่อร์ ดิส bullsh*ที ไร๊ท เฮียร)
[My book of rhymes]
([ มาย บุ๊ค อ็อฝ ไรม ])
Gandhi was a…what the fu-?
(Gandhi วอส ซา ว๊อท เดอะ ฟู)

Gandhi was a fool, n*gga fight to the death
(Gandhi วอส ซา ฟูล , เอ็น *gga ไฟ้ท ทู เดอะ เด้ท)
The US Army is a school that teach ya plights of conquest
(ดิ อัซ อามิ อีส ซา สคูล แดท ที๊ช ยา พไลท อ็อฝ คอนคเว็ซท)
[I wonder when I wrote this, nah it’s weak]
([ ไอ วั๊นเด้อร เว็น นาย โรท ดิส , นาห์ อิทซ วี๊ค ])
The money’s ya religion sky the limit live life
(เดอะ มั๊นนี่ ยา รีลิ๊เจี้ยน สกาย เดอะ ลิ๊หมิท ไล้ฝ ไล๊ฟ)
Numbers is big business makes the poor live trife
(นั๊มเบ้อร์ ซิส บิ๊ก บีสเน็ซ เม้ค เดอะ พัวร์ ไล้ฝ ทริฟ)
The glimmers of hope provoke those without dollars to dream
(เดอะ กลีมเมอะ อ็อฝ โฮพ โพรโฝ้ค โฑส วิธเอ๊าท ดอลเลอะ ทู ดรีม)
Through your existence become wealthy knowledge is king
(ทรู ยุร เอ็กสีซเท็นซ บีคัม เวลธิ นอลเอ็จ อีส คิง)
Pimps and card sharks thiefs murderers with hard luck
(พิมพ แซน ค้าร์ด ช๊าร์ค ทรี๊ฟ เมอเดอะเรอะ วิธ ฮาร์ด ลัค)
Addicts and fiends prostitutes passin’ for teens is my society
(แอ๊ดดิคท แซน ฟีนด พร๊อซซิทิ้วท passin ฟอร์ ทีน ซิส มาย โซไซ๊ที่)
Cops that shoot blacks is routine for noteriety
(ค็อพ แดท ชู๊ท แบล๊ค ซิส รูทีน ฟอร์ noteriety)
Grow up watchin’ well dressed n*ggas with charms
(โกรว์ อั๊พ วันชิน เวลล เดรส เอ็น *ggas วิธ ชาร์ม)
Beautiful ladies on their arms
(บยูทิฟุล เลดิส ออน แดร์ อาร์ม)
Dangerous new cars was my fantasy for Nas
(เดนเจอะรัซ นิว คารํ วอส มาย แฟนทะซิ ฟอร์ นาส)
Rubbin’ my lips with Campophenique
(รับบิน มาย ลิพ วิธ Campophenique)
Still behind the ears wet turned out to be
(สทิลล บีฮายน์ ดิ เอียร เว๊ท เทิร์น เอ๊าท ทู บี)
Pioneers vets amongst hustlers crack sellers and liers and squares…
(ไพโอเนียร์ เวทสฺ อะมังซท ฮัซเลอะ แคร๊ค sellers แซน liers แซน สแควร์)
[Nah, that was weak there]
([ นาห์ , แดท วอส วี๊ค แดร์ ])
My people be projects or jail never Harvard or Yale
(มาย พี๊เพิ่ล บี โพร๊เจ็คท ออ เจล เน๊เฝ่อร์ ฮาดหวาด ออ เยล)
Pardon me type in my two-way while I’m chargin’ my cell
(พ๊าร์ด่อน มี ไท๊พ อิน มาย ทู เวย์ ไวล์ แอม chargin มาย เซล)
It’s hard to be iced up with Gucci God poverty’s real
(อิทซ ฮาร์ด ทู บี ไอ๊ซ์ อั๊พ วิธ กู๊ซชี่ ก๊อด พ๊อฝเฝอร์ที่ เรียล)
I can’t fight you cause you would sue me n*ggas be groupies
(ไอ แค็นท ไฟ้ท ยู ค๊อส ยู เวิด ซู มี เอ็น *ggas บี กรูพพี)
I see imitators tryin’ to make albums spittin’ my style
(ไอ ซี อีมอิเทเทอะ ทายอิน ทู เม้ค อั๊ลบั้ม สปิทดิน มาย สไทล์)
And they don’t even realize that I notice they stealing Nas’ sh*t
(แอนด์ เด ด้อนท์ อี๊เฝ่น รีแอะไลส แดท ไอ โน๊ทิซ เด สติลลิง นาส ฌะ *ที)
I pump some Rick James with that Tina Marie
(ไอ พั๊มพ ซัม ริค เจม วิธ แดท ทีน่า เมอรรี่)
My nina lean on me like Swoop it’s crap this can’t be
(มาย นี้นา ลีน ออน มี ไล๊ค ซวูพ อิทซ แครพ ดิส แค็นท บี)
My book of rhymes
(มาย บุ๊ค อ็อฝ ไรม)

This can’t be my book of rhymes writing this bullsh*t
(ดิส แค็นท บี มาย บุ๊ค อ็อฝ ไรม ไรทอิง ดิส bullsh*ที)
[my book of rhymes]
([ มาย บุ๊ค อ็อฝ ไรม ])
Nah, never that, f*ck that, aw, why you laughin’ Alchemist?
(นาห์ , เน๊เฝ่อร์ แดท , เอฟ *ck แดท , อาว , วาย ยู เลอกิน แอลคิมิซท)
Huh, you a funny n*gga…nah yeah
(ฮู , ยู อะ ฟันนิ เอ็น *gga นาห์ เย่)
[my book of rhymes]
([ มาย บุ๊ค อ็อฝ ไรม ])
I’m tellin’ you I’m a come up with some new sh*t now
(แอม เทลลิน ยู แอม มา คัม อั๊พ วิธ ซัม นิว ฌะ *ที นาว)
F*ck that I’m a write again now f*ck that
(เอฟ *ck แดท แอม มา ไร๊ท อะเกน นาว เอฟ *ck แดท)
I musta been high on some sh*t, what the f*ck is this?
(ไอ มาซดา บีน ไฮฮ ออน ซัม ฌะ *ที , ว๊อท เดอะ เอฟ *ck อีส ดิส)

Look how we treat pregnancy women in the ‘hood
(ลุ๊ค ฮาว วี ทรี๊ท พเรกแน็นซิ วีมเอิน อิน เดอะ ฮุด)
Our values so low our values are no good
(เอ๊า แฝ๊ลู่ โซ โลว เอ๊า แฝ๊ลู่ แซร์ โน กู๊ด)
Things our mothers told us we shoulda heeded
(ทริง เอ๊า ม๊าเธ่อร์ โทลด อัซ วี โช๊วดา ฮี๊ด)
Cause now we need it
(ค๊อส นาว วี นี๊ด ดิท)
We older almost able…
(วี โอลเดอะ อ๊อลโมสท เอ๊เบิ้ล)
I’m jealous of you how come you so beautiful?
(แอม เจลอัซ อ็อฝ ยู ฮาว คัม ยู โซ บยูทิฟุล)
Smelling fresh youthful intelligent while I’m stressin’ and sh*t
(สเมลลิง เฟรช ยูธฟุล อินเท๊ลลิเจ้นท ไวล์ แอม สเตสซิน แอนด์ ฌะ *ที)
Aiyo I envy you cause all you do is smile and things come your way
(ไอโย ไอ เอนฝิ ยู ค๊อส ออล ยู ดู อีส สไมล์ แอนด์ ทริง คัม ยุร เวย์)
Such a innocent child is what some say
(ซัช อะ อิ๊นโนเซ้นท ชายลํดํ อีส ว๊อท ซัม เซย์)
I get upset cause I just want to be treated the way you are
(ไอ เก็ท อั๊พเซ็ท ค๊อส ไอ จั๊สท ว้อนท ทู บี ทรี๊ท เดอะ เวย์ ยู อาร์)
Like a star not a worry in this world thus far
(ไล๊ค เก สทาร์ น็อท ดา ว๊อร์รี่ อิน ดิส เวิลด ฑัซ ฟาร์)
But wait a minute we both need ya mother’s attention
(บั๊ท เว้ท ดา มิ๊หนิท วี โบทรฺ นี๊ด ยา ม๊าเธ่อร์ แอ็ทเทนฌัน)
I must be crazy jealous of my own baby infant
(ไอ มัสท์ บี คเรสิ เจลอัซ อ็อฝ มาย โอว์น เบ๊บี้ อิ๊นแฟ๊นท)
[Kinda crazy]
([ กินดา คเรสิ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Book of Rhymes คำอ่านไทย Nas

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น