เนื้อเพลง Beautiful คำอ่านไทย Sarah Brightman

If you can depend
(อิ๊ฟ ยู แคน ดีเพ็นดํ)
On certainty
(ออน เซอทินทิ)
Count it out and weigh it up again
(เค้าทํ ดิธ เอ๊าท แอนด์ เว อิท อั๊พ อะเกน)
You can be sure
(ยู แคน บี ชัวร์)
You’ve reached the end
(ยู๊ฟ รี๊ช ดิ เอ็นด)
And still you don’t feel
(แอนด์ สทิลล ยู ด้อนท์ ฟีล)

Do you know you’re beautiful
(ดู ยู โนว์ ยัวร์ บยูทิฟุล)
Do you know you’re beautiful
(ดู ยู โนว์ ยัวร์ บยูทิฟุล)
Do you know you’re beautiful
(ดู ยู โนว์ ยัวร์ บยูทิฟุล)
You are yes, you are, yes you are
(ยู อาร์ เย็ซ , ยู อาร์ , เย็ซ ยู อาร์)

If you can ignore
(อิ๊ฟ ยู แคน อิกโน)
What you’ve become
(ว๊อท ยู๊ฟ บีคัม)
Take it out and see it die again
(เท้ค อิท เอ๊าท แอนด์ ซี อิท ดาย อะเกน)
You can be here
(ยู แคน บี เฮียร)
So who’s a friend
(โซ ฮู ซา เฟรน)
and still you don’t feel
(แอนด์ สทิลล ยู ด้อนท์ ฟีล)

Do you know you’re beautiful
(ดู ยู โนว์ ยัวร์ บยูทิฟุล)
Do you know you’re beautiful
(ดู ยู โนว์ ยัวร์ บยูทิฟุล)
Do you know you’re beautiful
(ดู ยู โนว์ ยัวร์ บยูทิฟุล)
You are yes, you are, yes you are
(ยู อาร์ เย็ซ , ยู อาร์ , เย็ซ ยู อาร์)

Yes, you are
(เย็ซ , ยู อาร์)
Innermost thoughts
(อีนเนอะโมซท ธอท)
Will be understood and
(วิล บี อันเดิซทูด แอนด์)
you can have all you need
(ยู แคน แฮ็ฝ ออล ยู นี๊ด)

Do you know, you’re beautiful, do you know
(ดู ยู โนว์ , ยัวร์ บยูทิฟุล , ดู ยู โนว์)
about anything
(อะเบ๊าท เอนอิธิง)

Do you know, you’re beautiful, do you know
(ดู ยู โนว์ , ยัวร์ บยูทิฟุล , ดู ยู โนว์)
about anyone
(อะเบ๊าท เอนอิวัน)

Do you know you’re beautiful
(ดู ยู โนว์ ยัวร์ บยูทิฟุล)

Do you know you’re beautiful
(ดู ยู โนว์ ยัวร์ บยูทิฟุล)
You are, yes, you are, yes, you are
(ยู อาร์ , เย็ซ , ยู อาร์ , เย็ซ , ยู อาร์)

Do you know you’re beautiful
(ดู ยู โนว์ ยัวร์ บยูทิฟุล)
Do you know you’re beautiful
(ดู ยู โนว์ ยัวร์ บยูทิฟุล)
Do you know you’re beautiful
(ดู ยู โนว์ ยัวร์ บยูทิฟุล)
You are yes, you are, yes you are
(ยู อาร์ เย็ซ , ยู อาร์ , เย็ซ ยู อาร์)

You are
(ยู อาร์)
Yes, you are
(เย็ซ , ยู อาร์)
Yes, you are
(เย็ซ , ยู อาร์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Beautiful คำอ่านไทย Sarah Brightman

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น