เนื้อเพลง Can I Touch You คำอ่านไทย 112

Can I touch you baby
(แคน นาย ทั๊ช ยู เบ๊บี้)
Come here baby, yeah
(คัม เฮียร เบ๊บี้ , เย่)
Can I…
(แคน นาย)

Can I touch you
(แคน นาย ทั๊ช ยู)
Make you feel so good
(เม้ค ยู ฟีล โซ กู๊ด)
I know you want me to
(ไอ โนว์ ยู ว้อนท มี ทู)
So sweet my goodness, love so sexy
(โซ สวี้ท มาย กูดเน็ซ , ลัฝ โซ เซคซิ)
Won’t you come and talk to me
(ว็อนท ยู คัม แอนด์ ท๊อล์ค ทู มี)
Can I speak to you make you feel good
(แคน นาย สพี๊ค ทู ยู เม้ค ยู ฟีล กู๊ด)
I know you want me to so sweet
(ไอ โนว์ ยู ว้อนท มี ทู โซ สวี้ท)
Goodness, love so sexy
(กูดเน็ซ , ลัฝ โซ เซคซิ)
Won’t you walk over to me
(ว็อนท ยู ว๊อล์ค โอ๊เฝ่อร ทู มี)

In the middle of the night
(อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ เดอะ ไน๊ท)
You walk into my room
(ยู ว๊อล์ค อิ๊นทู มาย รูม)
The streetlight sillouettes your face
(เดอะ สตีทไลท์ sillouettes ยุร เฟซ)
And all of me
(แอนด์ ออล อ็อฝ มี)
Consumes a special part of me
(คอนซูม ซา สเพ๊เชี่ยล พาร์ท อ็อฝ มี)
There’s a lonely part of you
(แดร์ ซา โลนลิ พาร์ท อ็อฝ ยู)
And in this we’ll find happiness
(แอนด์ อิน ดิส เวลล ไฟนด์ แฮพพิเน็ซ)
In a little thing called truth
(อิน อะ ลิ๊ทเทิ่ล ทริง คอลลํ ทรู๊ธ)
Can I
(แคน นาย)

[1] – Can I touch you there
([ วัน ] แคน นาย ทั๊ช ยู แดร์)
Fingers through your hair
(ฟิ๊งเก้อร ทรู ยุร แฮร์)
Baby don’t be scared
(เบ๊บี้ ด้อนท์ บี ซคา)
Cuz I’ve got you
(คัซ แอฝ ก็อท ยู)
Where you need to be
(แวร์ ยู นี๊ด ทู บี)
Hold you tenderly
(โฮลด์ ยู เทนเดอะลิ)
Something you won’t forget
(ซัมติง ยู ว็อนท ฟอร์เก๊ท)

[2] – Can I touch you
([ ทู ] แคน นาย ทั๊ช ยู)
Make you feel so good
(เม้ค ยู ฟีล โซ กู๊ด)
I know you want me to
(ไอ โนว์ ยู ว้อนท มี ทู)
So sweet, my goodness love so sexy
(โซ สวี้ท , มาย กูดเน็ซ ลัฝ โซ เซคซิ)
Won’t you come and talk to me
(ว็อนท ยู คัม แอนด์ ท๊อล์ค ทู มี)

[3] – Can I speak to you
([ ที ] แคน นาย สพี๊ค ทู ยู)
Make you feel good
(เม้ค ยู ฟีล กู๊ด)
I know you want me to
(ไอ โนว์ ยู ว้อนท มี ทู)
So sweet, goodness love so sexy
(โซ สวี้ท , กูดเน็ซ ลัฝ โซ เซคซิ)
Won’t you walk over to me
(ว็อนท ยู ว๊อล์ค โอ๊เฝ่อร ทู มี)

All the time I spent
(ออล เดอะ ไทม์ ไอ ซเพ็นท)
Lookin’ in your eyes
(ลุคกิน อิน ยุร อาย)
I don’t feel time is wasted
(ไอ ด้อนท์ ฟีล ไทม์ อีส ว็อซท)
I swear I am not lying
(ไอ สแวร์ ไอ แอ็ม น็อท ลายยิง)
Lying here just to take advantage of you
(ลายยิง เฮียร จั๊สท ทู เท้ค แอดแฝ๊นเทจ อ็อฝ ยู)
Do you understand
(ดู ยู อั๊นเด้อรสแทนด)
This is something I wanna do
(ดิส ซิส ซัมติง ไอ วอนนา ดู)
Can I…
(แคน นาย)

[Repeat 1]
([ รีพี๊ท วัน ])
[Repeat 2]
([ รีพี๊ท ทู ])
[Repeat 3]
([ รีพี๊ท ที ])
[Repeat 2]
([ รีพี๊ท ทู ])
[Repeat 3]
([ รีพี๊ท ที ])

Come over here
(คัม โอ๊เฝ่อร เฮียร)
And take my hand
(แอนด์ เท้ค มาย แฮนด์)
Ooohh don’t be afraid
(อู้ ด้อนท์ บี อะเฟรด)
Oooohh, stand right here
(โอ้ฮู , สแทนด์ ไร๊ท เฮียร)
Can I…
(แคน นาย)

[Repeat 2]
([ รีพี๊ท ทู ])
[Repeat 3 until fade]
([ รีพี๊ท ที อันทิล เฟด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Can I Touch You คำอ่านไทย 112

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น