เนื้อเพลง Dear John คำอ่านไทย No Doubt

[A. Meade]
([ อะ Meade ])

My friend you’re gone
(มาย เฟรน ยัวร์ กอน)
Someday I hope we meet again
(ซัมเดย์ ไอ โฮพ วี มี๊ท อะเกน)

I look unto the left and then I look unto the right
(ไอ ลุ๊ค อันทู เดอะ เล๊ฟท แอนด์ เด็น นาย ลุ๊ค อันทู เดอะ ไร๊ท)
I see your faded figure almost every single night
(ไอ ซี ยุร แฟ็ด ฟิ๊กเก้อร อ๊อลโมสท เอ๊เฝอร์รี่ ซิ๊งเกิ้ล ไน๊ท)
Is my imagination playing tricks on me
(อีส มาย อิแมจิเนฌัน พเลนิ่ง ทริ๊ค ออน มี)
But in my heart you see, you will always be…
(บั๊ท อิน มาย ฮาร์ท ยู ซี , ยู วิล ออลเว บี)

My friend, you’re gone
(มาย เฟรน , ยัวร์ กอน)
Someday I hope we meet again
(ซัมเดย์ ไอ โฮพ วี มี๊ท อะเกน)

You’re singin’ in a band with a mic on in your hand
(ยัวร์ ซิงอิน อิน อะ แบนด์ วิธ อะ ไมคะ ออน อิน ยุร แฮนด์)
That way that you would sing really made me feel all grand
(แดท เวย์ แดท ยู เวิด ซิง ริแอ็ลลิ เมด มี ฟีล ออล แกรนด์)
You left your friends alone right upon this earth
(ยู เล๊ฟท ยุร เฟรน อะโลน ไร๊ท อุพอน ดิส เอิร์ทร)
I wish that would’ve seen how much life was worth
(ไอ วิ๊ช แดท วูดเด็ป ซีน ฮาว มัช ไล๊ฟ วอส เวิร์ธ)

My friend, yeahhh, you’re gone
(มาย เฟรน , เย้ , ยัวร์ กอน)
Someday, someday, someday, now I hope we meet again
(ซัมเดย์ , ซัมเดย์ , ซัมเดย์ , นาว ไอ โฮพ วี มี๊ท อะเกน)

Yeahhh I hope we meet again now hey yeahh yeaah yeahh yeahhh yeahhhohhh
(เย้ ไอ โฮพ วี มี๊ท อะเกน นาว เฮ เย้ เย้ เย้ เย้ yeahhhohhh)

Well, Johnny made us laugh but now he made us cry
(เวลล , จอนนิ เมด อัซ ล๊าฟ บั๊ท นาว ฮี เมด อัซ คราย)
It couldn’t have been that bad to make him want to die
(อิท คูดซึ่น แฮ็ฝ บีน แดท แบ้ด ทู เม้ค ฮิม ว้อนท ทู ดาย)
Now it’s too late to find your destiny
(นาว อิทซ ทู เหลท ทู ไฟนด์ ยุร เดซทินิ)
I wish you would’ve waited longer here with me
(ไอ วิ๊ช ยู วูดเด็ป เว้ท ลองเงอ เฮียร วิธ มี)

My friend yeaahh you’re gone
(มาย เฟรน yeaahh ยัวร์ กอน)
Someday I hope we meet again
(ซัมเดย์ ไอ โฮพ วี มี๊ท อะเกน)
My friend you’re gone
(มาย เฟรน ยัวร์ กอน)
Someday someday someday now I hope we meet again
(ซัมเดย์ ซัมเดย์ ซัมเดย์ นาว ไอ โฮพ วี มี๊ท อะเกน)
I hope we meet again
(ไอ โฮพ วี มี๊ท อะเกน)
John my friend hey yeah
(จอน มาย เฟรน เฮ เย่)
I hope pleease yeah I know we’ll meet again yeahhhh
(ไอ โฮพ pleease เย่ ไอ โนว์ เวลล มี๊ท อะเกน เย้)
I’m missing you my friend I hope we meet again
(แอม มีซซิง ยู มาย เฟรน ดาย โฮพ วี มี๊ท อะเกน)
I’m missing you my friend I hope we meet again
(แอม มีซซิง ยู มาย เฟรน ดาย โฮพ วี มี๊ท อะเกน)
Well I’m missing you my friend well, I hope we meet again
(เวลล แอม มีซซิง ยู มาย เฟรน เวลล , ไอ โฮพ วี มี๊ท อะเกน)
Well I’m missing you my friend well, I hope we meet again
(เวลล แอม มีซซิง ยู มาย เฟรน เวลล , ไอ โฮพ วี มี๊ท อะเกน)
I’m missing you yeah hey I hope we meet again
(แอม มีซซิง ยู เย่ เฮ ไอ โฮพ วี มี๊ท อะเกน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Dear John คำอ่านไทย No Doubt

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น