เนื้อเพลง Friday Night คำอ่านไทย S Club 7

Help Us Get This Started
(เฮ้ลพ อัซ เก็ท ดิส สท๊าร์ท)
Everyone’s Excited
(เอ๊วี่วัน เอ็กไซ๊ทํ)
We’ll Spend The Whole Time Groovin’
(เวลล สเพ็นด เดอะ โฮล ไทม์ กรูฝวิน)
Cause What We Really Like
(ค๊อส ว๊อท วี ริแอ็ลลิ ไล๊ค)
Is To Party On Friday Night
(อีส ทู พ๊าร์ที่ ออน ฟไรดิ ไน๊ท)

I Got My Friends And We Are Here To Groove Naaa Naaa Ect
(ไอ ก็อท มาย เฟรน แซน วี อาร์ เฮียร ทู กรูฝ Naaa Naaa Ect)
Nothing’s Wrong Aint’ Nuthin’ To Prove
(นัธอิง รอง เอน นัทติน ทู พรู๊ฝ)
Don’t Need No Cash Just Bring A Friend
(ด้อนท์ นี๊ด โน แค๊ช จั๊สท บริง อะ เฟรน)
Cause We’re Gonna Party All Night Again
(ค๊อส เวอ กอนนะ พ๊าร์ที่ ออล ไน๊ท อะเกน)

1 Can Make A Party
(วัน แคน เม้ค เก พ๊าร์ที่)
2 Is Not Enough To Get Down
(ทู อีส น็อท อีน๊าฟ ทู เก็ท เดาน)
3 You Still Get Lonely Cause Tonight’s The Night For Crowds
(ที ยู สทิลล เก็ท โลนลิ ค๊อส ทูไน๊ท เดอะ ไน๊ท ฟอร์ คราวดํ)

You Can Make It Better
(ยู แคน เม้ค อิท เบ๊ทเท่อร์)
We Can Help A Little Bit Too
(วี แคน เฮ้ลพ อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท ทู)
Us And You Together There Ain’t Nothin’ We Can’t Do
(อัซ แซน ยู ทูเก๊ทเธ่อร์ แดร์ เอน นอทติน วี แค็นท ดู)

Help Us Get This Started
(เฮ้ลพ อัซ เก็ท ดิส สท๊าร์ท)
Cause It’s Time To Call Your Friends
(ค๊อส อิทซ ไทม์ ทู คอลลํ ยุร เฟรน)
Everyone’s Excited
(เอ๊วี่วัน เอ็กไซ๊ทํ)
Cause It’s Friday Night Again
(ค๊อส อิทซ ฟไรดิ ไน๊ท อะเกน)
We’ll Spend The Whole Time Groovin’
(เวลล สเพ็นด เดอะ โฮล ไทม์ กรูฝวิน)
Just Like We Used To
(จั๊สท ไล๊ค วี ยู๊ส ทู)
Cause What We Really Like
(ค๊อส ว๊อท วี ริแอ็ลลิ ไล๊ค)
Is To Party On Friday Night
(อีส ทู พ๊าร์ที่ ออน ฟไรดิ ไน๊ท)

Schools Out And Now It’s Time To Play Naa Naaa Ect
(สคูล เอ๊าท แอนด์ นาว อิทซ ไทม์ ทู เพลย์ Naa Naaa Ect)
Weekends Come Like A Holiday
(วี๊คเกน คัม ไล๊ค เก ฮอลอิเด)
Best Thing Is That I Got My Crew
(เบ๊สท์ ทริง อีส แดท ไอ ก็อท มาย ครู)
And If You Want To Join Us You Can Too
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู ว้อนท ทู จอย อัซ ยู แคน ทู)

1 Can Make A Party
(วัน แคน เม้ค เก พ๊าร์ที่)
2 Is Not Enough To Get Down
(ทู อีส น็อท อีน๊าฟ ทู เก็ท เดาน)
3 You Still Get Lonely Cause Tonight’s The Night For Crowds
(ที ยู สทิลล เก็ท โลนลิ ค๊อส ทูไน๊ท เดอะ ไน๊ท ฟอร์ คราวดํ)

You Can Make It Better
(ยู แคน เม้ค อิท เบ๊ทเท่อร์)
We Can Help A Little Bit Too
(วี แคน เฮ้ลพ อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท ทู)
Us And You Together There Ain’t Nothin’ We Can’t Do
(อัซ แซน ยู ทูเก๊ทเธ่อร์ แดร์ เอน นอทติน วี แค็นท ดู)

Help Us Get This Started
(เฮ้ลพ อัซ เก็ท ดิส สท๊าร์ท)
Cause It’s Time To Call Your Friends
(ค๊อส อิทซ ไทม์ ทู คอลลํ ยุร เฟรน)
Everyone’s Excited
(เอ๊วี่วัน เอ็กไซ๊ทํ)
Cause It’s Friday Night Again
(ค๊อส อิทซ ฟไรดิ ไน๊ท อะเกน)
We’ll Spend The Whole Time Groovin’
(เวลล สเพ็นด เดอะ โฮล ไทม์ กรูฝวิน)
Just Like We Used To
(จั๊สท ไล๊ค วี ยู๊ส ทู)
Cause What We Really Like
(ค๊อส ว๊อท วี ริแอ็ลลิ ไล๊ค)
Is To Party On Friday Night
(อีส ทู พ๊าร์ที่ ออน ฟไรดิ ไน๊ท)

Monday Tuesday Come And Go
(มันดิ ทยูสดิ คัม แอนด์ โก)
Wednesday Thursday Sometimes Slow
(เวนสดิ เธิสดิ ซัมไทม์ สโลว์)
Friday Comes Just Like A Dream
(ฟไรดิ คัม จั๊สท ไล๊ค เก ดรีม)
We’ll Party Until Its Time To Leave
(เวลล พ๊าร์ที่ อันทิล อิทซ ไทม์ ทู ลี๊ฝ)

Monday Tuesday Come And Go
(มันดิ ทยูสดิ คัม แอนด์ โก)
Wednesday Thursday Sometimes Slow
(เวนสดิ เธิสดิ ซัมไทม์ สโลว์)
Friday Comes Just Like A Dream
(ฟไรดิ คัม จั๊สท ไล๊ค เก ดรีม)
We’ll Party Until Its Time To Leave
(เวลล พ๊าร์ที่ อันทิล อิทซ ไทม์ ทู ลี๊ฝ)

You Can Make It Better
(ยู แคน เม้ค อิท เบ๊ทเท่อร์)
We Can Help A Little Bit Too
(วี แคน เฮ้ลพ อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท ทู)
Us And You Together There Ain’t Nothin’ We Can’t Do
(อัซ แซน ยู ทูเก๊ทเธ่อร์ แดร์ เอน นอทติน วี แค็นท ดู)

Help Us Get This Started
(เฮ้ลพ อัซ เก็ท ดิส สท๊าร์ท)
Cause It’s Time To Call Your Friends
(ค๊อส อิทซ ไทม์ ทู คอลลํ ยุร เฟรน)
Everyone’s Excited
(เอ๊วี่วัน เอ็กไซ๊ทํ)
Cause It’s Friday Night Again
(ค๊อส อิทซ ฟไรดิ ไน๊ท อะเกน)
We’ll Spend The Whole Time Groovin’
(เวลล สเพ็นด เดอะ โฮล ไทม์ กรูฝวิน)
Just Like We Used To
(จั๊สท ไล๊ค วี ยู๊ส ทู)
Cause What We Really Like
(ค๊อส ว๊อท วี ริแอ็ลลิ ไล๊ค)
Is To Party On Friday Night
(อีส ทู พ๊าร์ที่ ออน ฟไรดิ ไน๊ท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Friday Night คำอ่านไทย S Club 7

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น