เนื้อเพลง I Want A Girl Like You คำอ่านไทย Joe feat Jadakiss

Uh
(อา)
Mmm yeah
(อึม เย่)
Uh
(อา)
Uh
(อา)
Uh, ooh oow
(อา , อู้ oow)

[Jadakiss]
([ Jadakiss ])
Yo, the game is dirty watch how you playin’ it
(โย , เดอะ เกม อีส เดอทิ ว๊อทช ฮาว ยู เพลย์ยิน หนิด)
It’s your bed watch who you let lay in it
(อิทซ ยุร เบ๊ด ว๊อทช ฮู ยู เล็ท เลย์ อิน หนิด)
It’s your crib watch who you let stay in it
(อิทซ ยุร คริบ ว๊อทช ฮู ยู เล็ท สเทย์ อิน หนิด)
Cause when you think they want they just might
(ค๊อส เว็น ยู ทริ๊งค เด ว้อนท เด จั๊สท ไมท)
And it’s hard to tell
(แอนด์ อิทซ ฮาร์ด ทู เทลล)
So choose your chicks right
(โซ ชู๊ส ยุร ชิค ไร๊ท)
The real ones knowing you front
(เดอะ เรียล วัน โนอิง ยู ฟร๊อนท)
That’s why you gotta know what you want
(แด้ท วาย ยู กอททะ โนว์ ว๊อท ยู ว้อนท)
Walk with them show them the lounge
(ว๊อล์ค วิธ เด็ม โชว์ เด็ม เดอะ เลานจ)
Conversate talk to them slow
(Conversate ท๊อล์ค ทู เด็ม สโลว์)
Talk to them drough
(ท๊อล์ค ทู เด็ม drough)

[Joe]
([ โจ ])
Nowadays it’s hard to tell
(เนาอะเดส อิทซ ฮาร์ด ทู เทลล)
Where them girls is coming from
(แวร์ เด็ม เกิร์ล ซิส คัมอิง ฟรอม)
Are they in it to the finish
(อาร์ เด อิน หนิด ทู เดอะ ฟิ๊หนิช)
Or just having fun?
(ออ จั๊สท แฮฝวิ่ง ฟัน)
I ain’t mad at them girls doin’ what they do
(ไอ เอน แม้ด แอ็ท เด็ม เกิร์ล โดย ว๊อท เด ดู)
Out to get that money, but I ain’t that good
(เอ๊าท ทู เก็ท แดท มั๊นนี่ , บั๊ท ไอ เอน แดท กู๊ด)
whoohohooo
(whoohohooo)

I want a girl, a regular girl
(ไอ ว้อนท ดา เกิร์ล , อะ เร๊กกูล่าร์ เกิร์ล)
I want a girl only trippin off that iced out
(ไอ ว้อนท ดา เกิร์ล โอ๊นลี่ ทริพพิน ออฟฟ แดท ไอ๊ซ์ เอ๊าท)
I want a girl, a regular girl
(ไอ ว้อนท ดา เกิร์ล , อะ เร๊กกูล่าร์ เกิร์ล)
If you’re for real then lemme hear you holla
(อิ๊ฟ ยัวร์ ฟอร์ เรียล เด็น เลมมี เฮียร ยู ฮอลละ)
I want a girl that can ride with me
(ไอ ว้อนท ดา เกิร์ล แดท แคน ไรด์ วิธ มี)
Never get tired of me
(เน๊เฝ่อร์ เก็ท ไทร์ อ็อฝ มี)
That’s the girl for me [that’s what I’m lookin for]
(แด้ท เดอะ เกิร์ล ฟอร์ มี [ แด้ท ว๊อท แอม ลุคกิน ฟอร์ ])
I wanna girl that can hang with me [hang]
(ไอ วอนนา เกิร์ล แดท แคน แฮง วิธ มี [ แฮง ])
Wanna do thangs with me [do thangs]
(วอนนา ดู เตง วิธ มี [ ดู เตง ])
All I want
(ออล ไอ ว้อนท)
I want a girl like you
(ไอ ว้อนท ดา เกิร์ล ไล๊ค ยู)

yeah
(เย่)
Uhu
(Uhu)
What
(ว๊อท)
Yo, let’s go
(โย , เล็ท โก)

[Joe]
([ โจ ])
Gotta watch how you play
(กอททะ ว๊อทช ฮาว ยู เพลย์)
Careful who you choose
(แค๊ร์ฟูล ฮู ยู ชู๊ส)
Might find yourself in tomorrow’s news
(ไมท ไฟนด์ ยุรเซลฟ อิน ทูม๊อโร่ว นิว)
Cause some chicks can be scandalised??
(ค๊อส ซัม ชิค แคน บี scandalised)
You gotta know witch ones to trust
(ยู กอททะ โนว์ วิทช วัน ทู ทรัสท)
You’re the kinda girl I would love to have
(ยัวร์ เดอะ กินดา เกิร์ล ไอ เวิด ลัฝ ทู แฮ็ฝ)
Just a little thug with a lot of class
(จั๊สท ดา ลิ๊ทเทิ่ล ธัก วิธ อะ ล็อท อ็อฝ คลาสสํ)
Girl you ain’t got no drama,
(เกิร์ล ยู เอน ก็อท โน ดร๊าม่า ,)
You must get it from your mamma
(ยู มัสท์ เก็ท ดิธ ฟรอม ยุร มะมา)

I want a girl, a regular girl
(ไอ ว้อนท ดา เกิร์ล , อะ เร๊กกูล่าร์ เกิร์ล)
I want a girl only trippin off that iced out
(ไอ ว้อนท ดา เกิร์ล โอ๊นลี่ ทริพพิน ออฟฟ แดท ไอ๊ซ์ เอ๊าท)
I want a girl, a regular girl
(ไอ ว้อนท ดา เกิร์ล , อะ เร๊กกูล่าร์ เกิร์ล)
If you’re for real then lemme hear you holla
(อิ๊ฟ ยัวร์ ฟอร์ เรียล เด็น เลมมี เฮียร ยู ฮอลละ)
I want a girl that can ride with me [ride]
(ไอ ว้อนท ดา เกิร์ล แดท แคน ไรด์ วิธ มี [ ไรด์ ])
Never get tired of me [tired]
(เน๊เฝ่อร์ เก็ท ไทร์ อ็อฝ มี [ ไทร์ ])
That’s the girl for me [that’s the girl for me] [that’s what I’m lookin for]
(แด้ท เดอะ เกิร์ล ฟอร์ มี [ แด้ท เดอะ เกิร์ล ฟอร์ มี ] [ แด้ท ว๊อท แอม ลุคกิน ฟอร์ ])
I wanna girl that can hang with me [hang]
(ไอ วอนนา เกิร์ล แดท แคน แฮง วิธ มี [ แฮง ])
Wanna do thangs with me [do thangs] [my girl]
(วอนนา ดู เตง วิธ มี [ ดู เตง ] [ มาย เกิร์ล ])
All I want [uh, yeah yo]
(ออล ไอ ว้อนท [ อา , เย่ โย ])
I want a girl like you
(ไอ ว้อนท ดา เกิร์ล ไล๊ค ยู)

[Jadakiss]
([ Jadakiss ])
I want a girl that look good, cook good
(ไอ ว้อนท ดา เกิร์ล แดท ลุ๊ค กู๊ด , คุ๊ค กู๊ด)
Don’t listen to rap, but she still know when the hook’s good
(ด้อนท์ ลิ๊สซึ่น ทู แร็พ , บั๊ท ชี สทิลล โนว์ เว็น เดอะ ฮุ๊ค กู๊ด)
All she do is read so she know when the book’s good
(ออล ชี ดู อีส รี๊ด โซ ชี โนว์ เว็น เดอะ บุ๊ค กู๊ด)
Love her ’cause she’s from the suburb and she looks hood
(ลัฝ เฮอ ค๊อส ชี ฟรอม เดอะ ซั๊บเบิร์บ แอนด์ ชี ลุ๊ค ฮุด)
Lady but in bed she’s an animal still
(เล๊ดี้ บั๊ท อิน เบ๊ด ชี แอน แอ๊นิมอล สทิลล)
Stick, shift or automatic
(สทิ๊ค , ชิฟท์ ออ ออโทะแมทอิค)
She can handle the wheel, uh
(ชี แคน แฮ๊นเดิ้ล เดอะ วีล , อา)
There when I call, there when I fall
(แดร์ เว็น นาย คอลลํ , แดร์ เว็น นาย ฟอลล์)
I want a girl just like you and that’s all [I want a girl]
(ไอ ว้อนท ดา เกิร์ล จั๊สท ไล๊ค ยู แอนด์ แด้ท ซอร์ [ ไอ ว้อนท ดา เกิร์ล ])

I want a girl that can ride with me [ride]
(ไอ ว้อนท ดา เกิร์ล แดท แคน ไรด์ วิธ มี [ ไรด์ ])
Never get tired of me [tired]
(เน๊เฝ่อร์ เก็ท ไทร์ อ็อฝ มี [ ไทร์ ])
That’s the girl for me [that’s the girl for me] [that’s what I’m lookin for]
(แด้ท เดอะ เกิร์ล ฟอร์ มี [ แด้ท เดอะ เกิร์ล ฟอร์ มี ] [ แด้ท ว๊อท แอม ลุคกิน ฟอร์ ])
I wanna girl that can hang with me [hang]
(ไอ วอนนา เกิร์ล แดท แคน แฮง วิธ มี [ แฮง ])
Wanna do thangs with me [do thangs]
(วอนนา ดู เตง วิธ มี [ ดู เตง ])
All I want
(ออล ไอ ว้อนท)
I want a girl like you
(ไอ ว้อนท ดา เกิร์ล ไล๊ค ยู)

I want a girl that can ride with me [uh, yeah, uhu]
(ไอ ว้อนท ดา เกิร์ล แดท แคน ไรด์ วิธ มี [ อา , เย่ , uhu ])
Never get tired of me [that’s right]
(เน๊เฝ่อร์ เก็ท ไทร์ อ็อฝ มี [ แด้ท ไร๊ท ])
That’s the girl for me [that’s the girl for me] [that’s what I’m lookin for]
(แด้ท เดอะ เกิร์ล ฟอร์ มี [ แด้ท เดอะ เกิร์ล ฟอร์ มี ] [ แด้ท ว๊อท แอม ลุคกิน ฟอร์ ])
I wanna girl that can hang with me [hang]
(ไอ วอนนา เกิร์ล แดท แคน แฮง วิธ มี [ แฮง ])
Wanna do thangs with me [do thangs] [my girl]
(วอนนา ดู เตง วิธ มี [ ดู เตง ] [ มาย เกิร์ล ])
All I want
(ออล ไอ ว้อนท)
I want a girl like you
(ไอ ว้อนท ดา เกิร์ล ไล๊ค ยู)

I want a girl that can ride with me [yeah]
(ไอ ว้อนท ดา เกิร์ล แดท แคน ไรด์ วิธ มี [ เย่ ])
Never get tired of me [that’s right]
(เน๊เฝ่อร์ เก็ท ไทร์ อ็อฝ มี [ แด้ท ไร๊ท ])
That’s the girl for me [ooow yeah] [whatup?]
(แด้ท เดอะ เกิร์ล ฟอร์ มี [ อู้ เย่ ] [ whatup ])
I wanna girl that can hang with me [Joe]
(ไอ วอนนา เกิร์ล แดท แคน แฮง วิธ มี [ โจ ])
Wanna do thangs with me [I hear that]
(วอนนา ดู เตง วิธ มี [ ไอ เฮียร แดท ])
All I want
(ออล ไอ ว้อนท)
I want a girl like you [jada]
(ไอ ว้อนท ดา เกิร์ล ไล๊ค ยู [ jada ])
Dallas Austin producuction
(Dallas อัสติน producuction)
How you love that?
(ฮาว ยู ลัฝ แดท)
Whatup D-block
(Whatup ดี บล๊อค)
Let’s go, uhu
(เล็ท โก , uhu)
Double R
(ดั๊บเบิ้ล อาร์)
Nothing y’all can do about it
(นัธอิง ยอล แคน ดู อะเบ๊าท ดิธ)
I want a girl like you [like that?]
(ไอ ว้อนท ดา เกิร์ล ไล๊ค ยู [ ไล๊ค แดท ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Want A Girl Like You คำอ่านไทย Joe feat Jadakiss

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น