เนื้อเพลง Gal Yu a Pepper คำอ่านไทย Shaggy

The girls them a hot stepper, uh
(เดอะ เกิร์ล เด็ม มา ฮอท stepper , อา)
You know say a them girl deh a the original stepper, yeah
(ยู โนว์ เซย์ อะ เด็ม เกิร์ล เด้ อะ ดิ ออริจินัล stepper , เย่)
Hot like a scotch bonnet pepper
(ฮอท ไล๊ค เก ซค็อช บอนนิท เพ๊พเพ่อร์)
Me say
(มี เซย์)

Gal yu a pepper you alone the man a ask for
(แก็ล yu อะ เพ๊พเพ่อร์ ยู อะโลน เดอะ แมน อะ อาสคฺ ฟอร์)
A gal can’t skate your fence and try cross your border
(อะ แก็ล แค็นท ซเคท ยุร เฟ้นซ แอนด์ ธราย ครอสสํ ยุร บ๊อร์เด้อรฺ)
You a the element weh nuff man mad over
(ยู อะ ดิ เอ๊ลิเม้นท เว นัฟ แมน แม้ด โอ๊เฝ่อร)
A gal a grudge you tell try hole her corner
(อะ แก็ล อะ กรัจ ยู เทลล ธราย โฮล เฮอ ค๊อร์เน่อร์)
Women a yu a pepper you alone the man a ask for
(วีมเอิน อะ yu อะ เพ๊พเพ่อร์ ยู อะโลน เดอะ แมน อะ อาสคฺ ฟอร์)
A gal can’t skate your fence and try cross your border
(อะ แก็ล แค็นท ซเคท ยุร เฟ้นซ แอนด์ ธราย ครอสสํ ยุร บ๊อร์เด้อรฺ)
You a the element weh nuff man mad over
(ยู อะ ดิ เอ๊ลิเม้นท เว นัฟ แมน แม้ด โอ๊เฝ่อร)
A gal a taste you tell her try
(อะ แก็ล อะ เท๊ซท ยู เทลล เฮอ ธราย)

Me bawl out…
(มี บอล เอ๊าท)
Woeh, gal your body ready me have fi bawl out
(Woeh , แก็ล ยุร บ๊อดี้ เร๊ดี้ มี แฮ็ฝ ฟาย บอล เอ๊าท)
Woeh, cause she a goody goody man I bawl out
(Woeh , ค๊อส ชี อะ กูดอิ กูดอิ แมน นาย บอล เอ๊าท)
Woeh, look good indeed girl me bawl out
(Woeh , ลุ๊ค กู๊ด อินดี๊ด เกิร์ล มี บอล เอ๊าท)
Woeh, tell them weh me say now
(Woeh , เทลล เด็ม เว มี เซย์ นาว)

Well gal you a pepper dance hall stepper
(เวลล แก็ล ยู อะ เพ๊พเพ่อร์ แด๊นซ์ ฮอลล์ stepper)
Gal a tek your man you make she know she can never
(แก็ล อะ เทค ยุร แมน ยู เม้ค ชี โนว์ ชี แคน เน๊เฝ่อร์)
Ever ever ever take you from Trevor
(เอ๊เฝ่อร์ เอ๊เฝ่อร์ เอ๊เฝ่อร์ เท้ค ยู ฟรอม Trevor)
Cause she a goody goody but a fi you own better
(ค๊อส ชี อะ กูดอิ กูดอิ บั๊ท ดา ฟาย ยู โอว์น เบ๊ทเท่อร์)
Man a write love letter want you forever
(แมน อะ ไร๊ท ลัฝ เล็ทเท่อร์ ว้อนท ยู ฟอเร๊เฝ่อร)
Buy you a fur coat and she a wear cheap sweater
(บาย ยู อะ เฟอร์ โค๊ท แอนด์ ชี อะ แวร์ ชี๊พ ซเวทเออะ)
Hair in a setter ga-lang a hair dresser
(แฮร์ อิน อะ เซทเทอะ ga ลาง อะ แฮร์ ดเรซเซอะ)
Fi you love alone is weh the man them desire
(ฟาย ยู ลัฝ อะโลน อีส เว เดอะ แมน เด็ม ดีไซรํ)
Whooo, yeah
(ฮู , เย่)

Gal yu a pepper you alone the man a ask for
(แก็ล yu อะ เพ๊พเพ่อร์ ยู อะโลน เดอะ แมน อะ อาสคฺ ฟอร์)
A gal can’t skate your fence and try cross your border
(อะ แก็ล แค็นท ซเคท ยุร เฟ้นซ แอนด์ ธราย ครอสสํ ยุร บ๊อร์เด้อรฺ)
You a the element weh nuff man mad over
(ยู อะ ดิ เอ๊ลิเม้นท เว นัฟ แมน แม้ด โอ๊เฝ่อร)
A gal a taste you tell try hole
(อะ แก็ล อะ เท๊ซท ยู เทลล ธราย โฮล)

Me bawl out…
(มี บอล เอ๊าท)
Woeh, gal your body ready man have bawl out
(Woeh , แก็ล ยุร บ๊อดี้ เร๊ดี้ แมน แฮ็ฝ บอล เอ๊าท)
Woeh, cause she a goody goody I say bawl out
(Woeh , ค๊อส ชี อะ กูดอิ กูดอิ ไอ เซย์ บอล เอ๊าท)
Woeh, look good indeed girl them bawl out
(Woeh , ลุ๊ค กู๊ด อินดี๊ด เกิร์ล เด็ม บอล เอ๊าท)
Woeh, tell them weh me say
(Woeh , เทลล เด็ม เว มี เซย์)

Well a you them desire she them wants a fi one night a hire
(เวลล อะ ยู เด็ม ดีไซรํ ชี เด็ม ว้อนท ซา ฟาย วัน ไน๊ท ดา ไฮเออะ)
With all a but that now she can’t get a buyer
(วิธ ออล อะ บั๊ท แดท นาว ชี แค็นท เก็ท ดา buyer)
She crisp like the rims them deh gal a old tire
(ชี คริซพ ไล๊ค เดอะ ริม เด็ม เด้ แก็ล อะ โอลด์ ไทร์)
You a live wire while a she catch fire
(ยู อะ ไล้ฝ ไวร์ ไวล์ อะ ชี แค็ทช ไฟเออะร)
You them admire fi her body want retire
(ยู เด็ม แอ๊ดไมร ฟาย เฮอ บ๊อดี้ ว้อนท รีไทร์)
Her body it beat out wash and put in a dryer
(เฮอ บ๊อดี้ อิท บีท เอ๊าท ว๊อช แอนด์ พุท อิน อะ ดไรเออะ)
Beat out and dueco for sale say pon flyer
(บีท เอ๊าท แอนด์ dueco ฟอร์ เซล เซย์ pon ฟไลเออะ)
Step up in a life that is what you require
(สเท็พ อั๊พ อิน อะ ไล๊ฟ แดท อีส ว๊อท ยู รีไควร์)
Regular church goer all a sing pan choir
(เร๊กกูล่าร์ เชิร์ช goer ออล อะ ซิง แพน คไวร)
Mattie she flop them the gal de a liar
(Mattie ชี ฟล็อพ เด็ม เดอะ แก็ล ดี อะ ไลอ้าร)
Whooo, ya ya
(ฮู , ยา ยา)

Gal yu a pepper you alone the man a ask for[ME]
(แก็ล yu อะ เพ๊พเพ่อร์ ยู อะโลน เดอะ แมน อะ อาสคฺ ฟอร์ [ มี ])
A gal can’t skate your fence and try cross your border
(อะ แก็ล แค็นท ซเคท ยุร เฟ้นซ แอนด์ ธราย ครอสสํ ยุร บ๊อร์เด้อรฺ)
You a the element weh nuff man mad over
(ยู อะ ดิ เอ๊ลิเม้นท เว นัฟ แมน แม้ด โอ๊เฝ่อร)
A gal a taste you tell try
(อะ แก็ล อะ เท๊ซท ยู เทลล ธราย)

Me bawl out…
(มี บอล เอ๊าท)
Woeh, gal your body ready now fi bawl out
(Woeh , แก็ล ยุร บ๊อดี้ เร๊ดี้ นาว ฟาย บอล เอ๊าท)
Woeh, cause she a goody goody man I bawl out
(Woeh , ค๊อส ชี อะ กูดอิ กูดอิ แมน นาย บอล เอ๊าท)
Woeh, look good indeed yes me bawl out
(Woeh , ลุ๊ค กู๊ด อินดี๊ด เย็ซ มี บอล เอ๊าท)
Woeh, tell them weh me say
(Woeh , เทลล เด็ม เว มี เซย์)

Well a gal you a pepper dance hall stepper
(เวลล อะ แก็ล ยู อะ เพ๊พเพ่อร์ แด๊นซ์ ฮอลล์ stepper)
Gal a tek your man you make she know she can never
(แก็ล อะ เทค ยุร แมน ยู เม้ค ชี โนว์ ชี แคน เน๊เฝ่อร์)
Ever ever ever take you from Trevor
(เอ๊เฝ่อร์ เอ๊เฝ่อร์ เอ๊เฝ่อร์ เท้ค ยู ฟรอม Trevor)
Cause she a goody goody but a fi you own better
(ค๊อส ชี อะ กูดอิ กูดอิ บั๊ท ดา ฟาย ยู โอว์น เบ๊ทเท่อร์)
Man a write love letter want you forever
(แมน อะ ไร๊ท ลัฝ เล็ทเท่อร์ ว้อนท ยู ฟอเร๊เฝ่อร)
Buy you a fur coat and she a wear cheap sweater
(บาย ยู อะ เฟอร์ โค๊ท แอนด์ ชี อะ แวร์ ชี๊พ ซเวทเออะ)
Hair in a setter ga-lang a hair dresser
(แฮร์ อิน อะ เซทเทอะ ga ลาง อะ แฮร์ ดเรซเซอะ)
Fi you love alone is weh the man them desire
(ฟาย ยู ลัฝ อะโลน อีส เว เดอะ แมน เด็ม ดีไซรํ)
Whooo, ya, ya
(ฮู , ยา , ยา)

Gal yu a pepper you alone the man a ask for
(แก็ล yu อะ เพ๊พเพ่อร์ ยู อะโลน เดอะ แมน อะ อาสคฺ ฟอร์)
A gal can’t skate your fence and try cross your border
(อะ แก็ล แค็นท ซเคท ยุร เฟ้นซ แอนด์ ธราย ครอสสํ ยุร บ๊อร์เด้อรฺ)
You a the element weh nuff man mad over
(ยู อะ ดิ เอ๊ลิเม้นท เว นัฟ แมน แม้ด โอ๊เฝ่อร)
A gal a taste you tell try hole her corner
(อะ แก็ล อะ เท๊ซท ยู เทลล ธราย โฮล เฮอ ค๊อร์เน่อร์)
Women a yu a pepper you alone the man a ask for
(วีมเอิน อะ yu อะ เพ๊พเพ่อร์ ยู อะโลน เดอะ แมน อะ อาสคฺ ฟอร์)
A gal can’t skate your fence and try cross your border
(อะ แก็ล แค็นท ซเคท ยุร เฟ้นซ แอนด์ ธราย ครอสสํ ยุร บ๊อร์เด้อรฺ)
You a the element weh nuff man mad over
(ยู อะ ดิ เอ๊ลิเม้นท เว นัฟ แมน แม้ด โอ๊เฝ่อร)
A gal a taste you tell her a
(อะ แก็ล อะ เท๊ซท ยู เทลล เฮอ รา)

Me bawl out…
(มี บอล เอ๊าท)
Woeh, gal your body ready now fi bawl out
(Woeh , แก็ล ยุร บ๊อดี้ เร๊ดี้ นาว ฟาย บอล เอ๊าท)
Woeh, cause she a goody goody man I bawl out
(Woeh , ค๊อส ชี อะ กูดอิ กูดอิ แมน นาย บอล เอ๊าท)
Woeh, tell them weh me say who man me bawl out
(Woeh , เทลล เด็ม เว มี เซย์ ฮู แมน มี บอล เอ๊าท)
Woeh, look good indeed
(Woeh , ลุ๊ค กู๊ด อินดี๊ด)

Well a she them desire she them want a now fi one night a hire
(เวลล อะ ชี เด็ม ดีไซรํ ชี เด็ม ว้อนท ดา นาว ฟาย วัน ไน๊ท ดา ไฮเออะ)
With all a but that well she can’t get a buyer
(วิธ ออล อะ บั๊ท แดท เวลล ชี แค็นท เก็ท ดา buyer)
She crisp like the rims them deh gal a old tire
(ชี คริซพ ไล๊ค เดอะ ริม เด็ม เด้ แก็ล อะ โอลด์ ไทร์)
You a live wire while a she catch fire
(ยู อะ ไล้ฝ ไวร์ ไวล์ อะ ชี แค็ทช ไฟเออะร)
You them admire fi her body want retire
(ยู เด็ม แอ๊ดไมร ฟาย เฮอ บ๊อดี้ ว้อนท รีไทร์)
Her body it bleach out wash and put in a dryer
(เฮอ บ๊อดี้ อิท บลีช เอ๊าท ว๊อช แอนด์ พุท อิน อะ ดไรเออะ)
Beat out and dueco for sale say pon flyer
(บีท เอ๊าท แอนด์ dueco ฟอร์ เซล เซย์ pon ฟไลเออะ)
Step up in a life that is what you require
(สเท็พ อั๊พ อิน อะ ไล๊ฟ แดท อีส ว๊อท ยู รีไควร์)
Regular church goer all a preach pan choir
(เร๊กกูล่าร์ เชิร์ช goer ออล อะ พรี๊ช แพน คไวร)
Tell them young gal
(เทลล เด็ม ยัง แก็ล)
Whooo, ya ya
(ฮู , ยา ยา)

Gal yu a pepper you alone the man a ask for
(แก็ล yu อะ เพ๊พเพ่อร์ ยู อะโลน เดอะ แมน อะ อาสคฺ ฟอร์)
A gal can’t skate your fence and try cross your border
(อะ แก็ล แค็นท ซเคท ยุร เฟ้นซ แอนด์ ธราย ครอสสํ ยุร บ๊อร์เด้อรฺ)
You a the element weh nuff man mad over
(ยู อะ ดิ เอ๊ลิเม้นท เว นัฟ แมน แม้ด โอ๊เฝ่อร)
A gal a taste you tell her a
(อะ แก็ล อะ เท๊ซท ยู เทลล เฮอ รา)

I am an bawl…
(ไอ แอ็ม แอน บอล)
Woeh, tell gal your body ready now fi bawl out
(Woeh , เทลล แก็ล ยุร บ๊อดี้ เร๊ดี้ นาว ฟาย บอล เอ๊าท)
Woeh, cause she a goody goody now fi bawl out
(Woeh , ค๊อส ชี อะ กูดอิ กูดอิ นาว ฟาย บอล เอ๊าท)
Woeh, look good indeed me now them bawl out
(Woeh , ลุ๊ค กู๊ด อินดี๊ด มี นาว เด็ม บอล เอ๊าท)
Woeh, tell them weh me say
(Woeh , เทลล เด็ม เว มี เซย์)
Whooo yan
(ฮู yan)

Woeh, wo woeh woeh, woeh
(Woeh , โว woeh woeh , woeh)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Gal Yu a Pepper คำอ่านไทย Shaggy

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น