เนื้อเพลง Won’t Go Home Without You คำอ่านไทย Maroon 5

I asked her to stay but she wouldn’t listen
(ไอ อาสคฺ เฮอ ทู สเทย์ บั๊ท ชี วูดดึ่น ลิ๊สซึ่น)
She left before I had the chance to say
(ชี เล๊ฟท บีฟอร์ ไอ แฮด เดอะ แช้นซํ ทู เซย์)
Oh
(โอ้)
The words that would mend the things that were broken
(เดอะ เวิร์ด แดท วู๊ด เม็นด์ เดอะ ติงส์ แดท เวีย โบคเค่น)
But now it’s far too late, she’s gone away
(บั๊ท นาว อิทซ ฟาร์ ทู เหลท ชี กอน อะเวย์)

Every night you cry yourself to sleep
(เอ๊ฟรี่ ไน๊ท ยู คราย ยัวร์เซ่ล ทู สลี๊พ)
Thinking: “Why does this happen to me?
(ติ้งกิง: วาย ดาส ดิส แฮ๊พเพ่น ทู มี)
Why does every moment have to be so hard?”
(วาย ดาส เอ๊ฟรี่ โม๊เม้นท แฮพ ทู บี โซ ฮาร์ด)
Hard to believe that
(ฮาร์ด ทู บีลี๊ฝ แดท)

It’s not over tonight
(อิทซ นอท โอ๊เว่อร์ ทูไน๊ท)
Just give me one more chance to make it right
(จั๊สท กี๊ฝ มี วัน มอร์ แช้นซํ ทู เม้ค กิท ไร๊ท)
I may not make it through the night
(ไอ เมย์ นอท เม้ค กิท ตรู เดอะ ไน๊ท)
I won’t go home without you
(ไอ โวน โก โฮม วิธเอ๊าท ยู)

The taste of your breath, I’ll never get over
(เดอะ เท๊ซท ออฟ ยัวร์ บรี๊ทฺรฺ แอล เน๊เว่อร์ เก็ท โอ๊เว่อร์)
The noises that she made kept me awake
(เดอะ น๊อยส แดท ชี เมด เค๊บ มี อะเว้ค)
Oh
(โอ้)
The weight of things that remained unspoken
(เดอะ เว๊ท ดอฟ ติงส์ แดท รีเมน เอนสโปคเกน)
Built up so much it crushed us everyday
(บริว ดั๊พ โซ มัช อิท ครัช อัช เอวี่เดย์)

Every night you cry yourself to sleep
(เอ๊ฟรี่ ไน๊ท ยู คราย ยัวร์เซ่ล ทู สลี๊พ)
Thinking: “Why does this happen to me?
(ติ้งกิง: วาย ดาส ดิส แฮ๊พเพ่น ทู มี)
Why does every moment have to be so hard?”
(วาย ดาส เอ๊ฟรี่ โม๊เม้นท แฮพ ทู บี โซ ฮาร์ด)
Hard to believe that
(ฮาร์ด ทู บีลี๊ฝ แดท)
[adsense]
It’s not over tonight
(อิทซ นอท โอ๊เว่อร์ ทูไน๊ท)
Just give me one more chance to make it right
(จั๊สท กี๊ฝ มี วัน มอร์ แช้นซํ ทู เม้ค กิท ไร๊ท)
I may not make it through the night
(ไอ เมย์ นอท เม้ค กิท ตรู เดอะ ไน๊ท)
I won’t go home without you
(ไอ โวน โก โฮม วิธเอ๊าท ยู)

It’s not over tonight
(อิทซ นอท โอ๊เว่อร์ ทูไน๊ท)
Just give me one more chance to make it right
(จั๊สท กี๊ฝ มี วัน มอร์ แช้นซํ ทู เม้ค กิท ไร๊ท)
I may not make it through the night
(ไอ เมย์ นอท เม้ค กิท ตรู เดอะ ไน๊ท)
I won’t go home without you
(ไอ โวน โก โฮม วิธเอ๊าท ยู)

Of all the things I felt but never really shown
(ออฟ ออล เดอะ ติงส์ ซาย เฟว บั๊ท เน๊เว่อร์ เรียลรี๊ ชาว)
Perhaps the worst is that I ever let you go
(เพอร์แฮพส์ เดอะ เวิ๊ร์สท อีส แดท ดาย เอ๊เว่อร์ เล็ท ยู โก)
I should not ever let you go, oh oh oh
(ไอ ชูด นอท เอ๊เว่อร์ เล็ท ยู โก โอ้ โอ้ โอ้)

It’s not over tonight
(อิทซ นอท โอ๊เว่อร์ ทูไน๊ท)
Just give me one more chance to make it right
(จั๊สท กี๊ฝ มี วัน มอร์ แช้นซํ ทู เม้ค กิท ไร๊ท)
I may not make it through the night
(ไอ เมย์ นอท เม้ค กิท ตรู เดอะ ไน๊ท)
I won’t go home without you
(ไอ โวน โก โฮม วิธเอ๊าท ยู)

It’s not over tonight
(อิทซ นอท โอ๊เว่อร์ ทูไน๊ท)
Just give me one more chance to make it right
(จั๊สท กี๊ฝ มี วัน มอร์ แช้นซํ ทู เม้ค กิท ไร๊ท)
I may not make it through the night
(ไอ เมย์ นอท เม้ค กิท ตรู เดอะ ไน๊ท)
I won’t go home without you
(ไอ โวน โก โฮม วิธเอ๊าท ยู)
And I won’t go home without you
(แอนด์ ได โวน โก โฮม วิธเอ๊าท ยู)
And I won’t go home without you
(แอนด์ ได โวน โก โฮม วิธเอ๊าท ยู)
And I won’t go home without you
(แอนด์ ได โวน โก โฮม วิธเอ๊าท ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Won’t Go Home Without You คำอ่านไทย Maroon 5

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น