เนื้อเพลง Nothing To Lose คำอ่านไทย 2Pac

[Verse 1]
([ เฝิซ วัน ])

The only way to change me is maybe blow my brains out
(ดิ โอ๊นลี่ เวย์ ทู เช้งจํ มี อีส เมบี โบลว์ มาย เบรน เอ๊าท)
stuck in the middle of the game to get the pain out
(ซทัค อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ เดอะ เกม ทู เก็ท เดอะ เพน เอ๊าท)
Pray to my God everyday but he don’t listen
(เพรย์ ทู มาย ก๊อด เอวี่เดย์ บั๊ท ฮี ด้อนท์ ลิ๊สซึ่น)
the poverty bothers me but mama’s working wonders in the kitchen
(เดอะ พ๊อฝเฝอร์ที่ บ๊อเทร่อรฺ มี บั๊ท มามะ เวิคกิง วั๊นเด้อร ซิน เดอะ คิ๊ทเช่น)
Listen I can hear her crying in the bedroom
(ลิ๊สซึ่น นาย แคน เฮียร เฮอ คไรอิง อิน เดอะ เบดรูม)
praying for money we never think would she be dead soon
(เพลยอิง ฟอร์ มั๊นนี่ วี เน๊เฝ่อร์ ทริ๊งค เวิด ชี บี เด้ด ซูน)
Am I wrong for wishing I was somewhere else
(แอ็ม ไอ รอง ฟอร์ วิชชิ้ง ไอ วอส ซัมแวร์ เอ๊ลส)
at 13 can’t feed myself
(แอ็ท 13 แค็นท ฟี ไมเซลฟ)
Can I blame daddy ’cause he left me
(แคน นาย เบลม แดดดิ ค๊อส ฮี เล๊ฟท มี)
wish he would’ve helped me
(วิ๊ช ฮี วูดเด็ป เฮ้ลพ มี)
too much like him ’til my mama don’t love me
(ทู มัช ไล๊ค ฮิม ทิล มาย มามะ ด้อนท์ ลัฝ มี)
On my own at a early age gettin’ paid
(ออน มาย โอว์น แอ็ท ดา เอ๊อรํลี่ เอจ เกดดิน เพลด)
and I’m strapped so I’ll never be afraid
(แอนด์ แอม สแตปชฺ โซ อิลล เน๊เฝ่อร์ บี อะเฟรด)
Where did I go astray I’m hanging in the back streets
(แวร์ ดิด ดาย โก อัซทเร แอม แฮงอิง อิน เดอะ แบ็ค สทรีท)
running with G’s and dope fiends will they jack me?
(รันนิง วิธ จีส แซน โดพ ฟีนด วิล เด แจ็ค มี)
Can’t turn back my eyes on the prize
(แค็นท เทิร์น แบ็ค มาย อาย ออน เดอะ ไพร๊ซ์)
I got nothing to lose
(ไอ ก็อท นัธอิง ทู ลู้ส)
everybody gotta die
(เอวี่บอดี้ กอททะ ดาย)
say good-bye to the bad guy
(เซย์ กู๊ด ไบ ทู เดอะ แบ้ด กาย)
that one you f*cked when you passed by
(แดท วัน ยู เอฟ *cked เว็น ยู พาสส บาย)
Buck buck [gunshots] from a Glock
(บั๊ค บั๊ค [ กันชอทพฺ ] ฟรอม มา คล็อก)
tempured glass fly
(tempured กล๊าสส ฟลาย)
Do or Die walk a mile in my shoes
(ดู ออ ดาย ว๊อล์ค กา ไมล อิน มาย ชู)
and you’d be crazy too
(แอนด์ ยูต บี คเรสิ ทู)
with nothing to lose
(วิธ นัธอิง ทู ลู้ส)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

I got nothing to lose
(ไอ ก็อท นัธอิง ทู ลู้ส)
[that’s why I got gang related]
([ แด้ท วาย ไอ ก็อท แก๊ง รีเหลท ])
got nothing to lose [5x]
(ก็อท นัธอิง ทู ลู้ส [ 5x ])
nothing to lose
(นัธอิง ทู ลู้ส)

[Verse 2]
([ เฝิซ ทู ])

I thank the Lord for my many blessings
(ไอ แธ๊งค์ เดอะ หลอร์ด ฟอร์ มาย เมนอิ บเลซซิง)
though I’m stressin’ keep a vest for protection
(โธ แอม สเตสซิน คี๊พ อะ เฝ็ซท ฟอร์ พโระเทคฌัน)
from the barrel of the Smith & Wesson
(ฟรอม เดอะ บ๊าร์เรล อ็อฝ เดอะ ซมิธ & Wesson)
and all my n*ggas in the pen’
(แอนด์ ออล มาย เอ็น *ggas ซิน เดอะ เพ็น)
here we go again
(เฮียร วี โก อะเกน)
Ain’t nothing seperating us from a mack 10
(เอน นัธอิง seperatings อัซ ฟรอม มา แมกคฺ เทน)
Born in the ghetto as a hustla older
(บอน อิน เดอะ เกทโท แอส ซา hustla โอลเดอะ)
straight soldier bucking at them bustas
(สเทร๊ท โซ๊ลเจ้อร์ buckings แอ็ท เด็ม บัสตร้า)
No matter how you try n*ggas never die
(โน แม๊ทเท่อร์ ฮาว ยู ธราย เอ็น *ggas เน๊เฝ่อร์ ดาย)
We just retaliate with hate then we multiply
(วี จั๊สท รีแท๊ลลิเหลท วิธ เฮท เด็น วี มั๊ลทิพลาย)
see me striking down the block hittin’ co’ners
(ซี มี ซทไรคอิง เดาน เดอะ บล๊อค ฮิทดิน coners)
Mobbin’ like a muthaf*cka livin’ like I wanna
(มอบบิน ไล๊ค เก muthaf*cka ลีฝอิน ไล๊ค ไก วอนนา)
Ain’t no stoppin’ at the red lights I’m sideways
(เอน โน สตอปพิน แอ็ท เดอะ เร้ด ไล๊ท แอม ไซดเวส)
Thug Life muthaf*cka criiime pays
(ธัก ไล๊ฟ muthaf*cka criiime เพย์)
Let the cops put they lights on
(เล็ท เดอะ ค็อพ พุท เด ไล๊ท ออน)
chase me n*gga
(เชส มี เอ็น *gga)
zig-zaggin’ through the freeway
(ซิกคฺ zaggin ทรู เดอะ ฟรีเวย์)
race me n*gga
(เร้ซ มี เอ็น *gga)
In a high speed chase with the law
(อิน อะ ไฮฮ สพี๊ด เชส วิธ เดอะ ลอว์)
the realest muthaf*cka that you ever saw
(เดอะ รีเอวรีเอส muthaf*cka แดท ยู เอ๊เฝ่อร์ ซอว์)
I’m livin’ raw ’til they bury me don’t worry me
(แอม ลีฝอิน รอว์ ทิล เด เบ๊อรี่ มี ด้อนท์ ว๊อร์รี่ มี)
I’m high livin’ like I ain’t afraid to die
(แอม ไฮฮ ลีฝอิน ไล๊ค ไก เอน อะเฟรด ทู ดาย)
And you could walk a mile in my shoes
(แอนด์ ยู เคิด ว๊อล์ค กา ไมล อิน มาย ชู)
and you’d be crazy too
(แอนด์ ยูต บี คเรสิ ทู)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Verse 3]
([ เฝิซ ที ])

Ain’t no escape from a deadly fate
(เอน โน เอสเขพ ฟรอม มา เดดลิ เฟ้ท)

and everyday there’s a million black bodies put away
(แอนด์ เอวี่เดย์ แดร์ ซา มิ๊ลเลี่ยน แบล๊ค บอดีสฺ พุท อะเวย์)
I’m startin’ to lose hope
(แอม สตาร์ดิน ทู ลู้ส โฮพ)
it seems everybody’s on dope
(อิท ซีม เอวี่บอดี้ ออน โดพ)
Mama told me to leave ’cause she was broke
(มามะ โทลด มี ทู ลี๊ฝ ค๊อส ชี วอส บโรค)
Sometimes I choke on the indo
(ซัมไทม์ ซาย โชค ออน ดิ อีนโดะ)
peepin’ out the window alone on my own
(พีพพิน เอ๊าท เดอะ วิ๊นโด้ว อะโลน ออน มาย โอว์น)
I’m a criminal
(แอม มา ครีมอิแน็ล)
Got no love from the household I’m out cold
(ก็อท โน ลัฝ ฟรอม เดอะ household แอม เอ๊าท โคลด์)
in the streets give me muthaf*cking peace
(อิน เดอะ สทรีท กี๊ฝ มี muthaf*คิง พี๊ซ)
I got nothing to lose
(ไอ ก็อท นัธอิง ทู ลู้ส)
and something to prove
(แอนด์ ซัมติง ทู พรู๊ฝ)
What do I do live Thug Life n*gga stay true
(ว๊อท ดู ไอ ดู ไล้ฝ ธัก ไล๊ฟ เอ็น *gga สเทย์ ทรู)
I wonder when they kill me
(ไอ วั๊นเด้อร เว็น เด คิลล์ มี)
is there a Heaven for a real G
(อีส แดร์ อะ เฮ๊ฝเฝ่น ฟอร์ รา เรียล จี)
Lord forgive me if you feel me
(หลอร์ด ฟอร์กี๊ฝ มี อิ๊ฟ ยู ฟีล มี)
‘Cause all my life I was dirt broke
(ค๊อส ออล มาย ไล๊ฟ ไอ วอส เดิร์ท บโรค)
with no hope li’l skinny muthaf*cka wantin’ dough
(วิธ โน โฮพ ลิล ซคีนอิ muthaf*cka วอนทิน โด)
I hated cutting s*ckers with my razor blade
(ไอ แฮ็ท คัททิง เอส *ckers วิธ มาย เร๊เซ่อร์ เบลด)
but everyday it’s a struggle to get major paid
(บั๊ท เอวี่เดย์ อิทซ ซา สทรั๊กเกิ้ล ทู เก็ท เม๊เจ้อร์ เพลด)
Anyway it’s so hard on a n*gga in this city
(เอนอิเว อิทซ โซ ฮาร์ด ออน อะ เอ็น *gga อิน ดิส ซิ๊ที่)
no pity and ain’t no love for the scrubs that be buyin’ time
(โน พิ๊ที่ แอนด์ เอน โน ลัฝ ฟอร์ เดอะ ซครับ แดท บี บายเอน ไทม์)
If you could walk a mile in my shoes you’d be crazy too
(อิ๊ฟ ยู เคิด ว๊อล์ค กา ไมล อิน มาย ชู ยูต บี คเรสิ ทู)
with nothing to lose
(วิธ นัธอิง ทู ลู้ส)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Outro]
([ เอ๊าโต ])
It was a what type n*gga be a Thug Life n*gga
(อิท วอส ซา ว๊อท ไท๊พ เอ็น *gga บี อะ ธัก ไล๊ฟ เอ็น *gga)
We be the craziest…Muthaf*cka!
(วี บี เดอะ เครซีเอด Muthaf*cka !)
You know!
(ยู โนว์ !)
It was a what type n*gga be a Thug Life n*gga
(อิท วอส ซา ว๊อท ไท๊พ เอ็น *gga บี อะ ธัก ไล๊ฟ เอ็น *gga)
We be the craziest!
(วี บี เดอะ เครซีเอด !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Nothing To Lose คำอ่านไทย 2Pac

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น