เนื้อเพลง Move Ya Body คำอ่านไทย Liberty X

Move your body
(มู๊ฝ ยุร บ๊อดี้)
[La, la, la, la, la, la]
([ ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา ])

Move ya body, body
(มู๊ฝ ยา บ๊อดี้ , บ๊อดี้)
Shake your body on me
(เช้ค ยุร บ๊อดี้ ออน มี)
Work your body for me
(เวิ๊ร์ค ยุร บ๊อดี้ ฟอร์ มี)
[Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh]
([ อู้ , อู้ , อู้ , อู้ , อู้ ])
Move ya body, body
(มู๊ฝ ยา บ๊อดี้ , บ๊อดี้)
Shake your body on me
(เช้ค ยุร บ๊อดี้ ออน มี)
Work your body for me
(เวิ๊ร์ค ยุร บ๊อดี้ ฟอร์ มี)

Got me shaking
(ก็อท มี เชคกิ้ง)
In my skin
(อิน มาย สกิน)
Feel this aching
(ฟีล ดิส เอคอิง)
From within
(ฟรอม วิธอิน)
Your love making
(ยุร ลัฝ เมคอิง)
Got me begging on my knees
(ก็อท มี เบกกิง ออน มาย นี)

There’s no time for faking
(แดร์ โน ไทม์ ฟอร์ เฟคกิ้ง)
Cos it’s you I wanna please, yeah
(คอซ อิทซ ยู ไอ วอนนา พลีซ , เย่)

Move ya body, body
(มู๊ฝ ยา บ๊อดี้ , บ๊อดี้)
Shake your body on me
(เช้ค ยุร บ๊อดี้ ออน มี)
Work your body for me
(เวิ๊ร์ค ยุร บ๊อดี้ ฟอร์ มี)
[Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh]
([ อู้ , อู้ , อู้ , อู้ , อู้ ])
Move ya body, body
(มู๊ฝ ยา บ๊อดี้ , บ๊อดี้)
Shake your body on me
(เช้ค ยุร บ๊อดี้ ออน มี)
Work your body for me
(เวิ๊ร์ค ยุร บ๊อดี้ ฟอร์ มี)
[Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh]
([ อู้ , อู้ , อู้ , อู้ , อู้ ])
Move ya body, body
(มู๊ฝ ยา บ๊อดี้ , บ๊อดี้)
Shake your body on me
(เช้ค ยุร บ๊อดี้ ออน มี)
Work your body for me
(เวิ๊ร์ค ยุร บ๊อดี้ ฟอร์ มี)
[Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh]
([ อู้ , อู้ , อู้ , อู้ , อู้ ])
Move ya body, body
(มู๊ฝ ยา บ๊อดี้ , บ๊อดี้)
Shake your body on me
(เช้ค ยุร บ๊อดี้ ออน มี)
Work your body for me
(เวิ๊ร์ค ยุร บ๊อดี้ ฟอร์ มี)
[Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh]
([ อู้ , อู้ , อู้ , อู้ , อู้ ])

Move ya body
(มู๊ฝ ยา บ๊อดี้)
I like it
(ไอ ไล๊ค อิท)
when you kiss my neck
(เว็น ยู คิซ มาย เน็ค)
Gets me tipsy
(เก็ท มี ทีพซิ)
I won’t pretend
(ไอ ว็อนท พรีเท็นด์)
That I can’t control
(แดท ไอ แค็นท คอนโทรล)
My urge to get down
(มาย เอร์จ ทู เก็ท เดาน)
[Spike it up, flip it up, turning me round]
([ ซไพค อิท อั๊พ , ฟลิพ อิท อั๊พ , เทินนิง มี ราวนด ])
Telling you I’m shook up babe
(เทลลิง ยู แอม ฌุค อั๊พ เบ้บ)
Got me shook up, shook up
(ก็อท มี ฌุค อั๊พ , ฌุค อั๊พ)
On your love
(ออน ยุร ลัฝ)

Move ya body, body
(มู๊ฝ ยา บ๊อดี้ , บ๊อดี้)
Shake your body on me
(เช้ค ยุร บ๊อดี้ ออน มี)
Work your body for me
(เวิ๊ร์ค ยุร บ๊อดี้ ฟอร์ มี)
[Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh]
([ อู้ , อู้ , อู้ , อู้ , อู้ ])
Move ya body, body
(มู๊ฝ ยา บ๊อดี้ , บ๊อดี้)
Shake your body on me
(เช้ค ยุร บ๊อดี้ ออน มี)
Work your body for me
(เวิ๊ร์ค ยุร บ๊อดี้ ฟอร์ มี)
[Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh]
([ อู้ , อู้ , อู้ , อู้ , อู้ ])
Move ya body, body
(มู๊ฝ ยา บ๊อดี้ , บ๊อดี้)
Shake your body on me
(เช้ค ยุร บ๊อดี้ ออน มี)
Work your body for me
(เวิ๊ร์ค ยุร บ๊อดี้ ฟอร์ มี)
[Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh]
([ อู้ , อู้ , อู้ , อู้ , อู้ ])
Move ya body, body
(มู๊ฝ ยา บ๊อดี้ , บ๊อดี้)
Shake your body on me
(เช้ค ยุร บ๊อดี้ ออน มี)
Work your body for me
(เวิ๊ร์ค ยุร บ๊อดี้ ฟอร์ มี)

Oh, oh, oh, oh, oh
(โอ , โอ , โอ , โอ , โอ)
[Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh]
([ อู้ , อู้ , อู้ , อู้ , อู้ ])
Move your body, yeah
(มู๊ฝ ยุร บ๊อดี้ , เย่)
Oh, oh, oh, oh, oh
(โอ , โอ , โอ , โอ , โอ)
[Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh]
([ อู้ , อู้ , อู้ , อู้ , อู้ ])

Baby it’s you
(เบ๊บี้ อิทซ ยู)
That brings me home
(แดท บริง มี โฮม)
That turns me on
(แดท เทิร์น มี ออน)
Baby it’s you
(เบ๊บี้ อิทซ ยู)
That keeps me high
(แดท คี๊พ มี ไฮฮ)
That makes my night
(แดท เม้ค มาย ไน๊ท)
I wanna say this
(ไอ วอนนา เซย์ ดิส)
Baby it’s you
(เบ๊บี้ อิทซ ยู)
The only one who understands
(ดิ โอ๊นลี่ วัน ฮู อั๊นเด้อรสแทนด)
Deep down
(ดี๊พ เดาน)
Baby it’s you
(เบ๊บี้ อิทซ ยู)
There’s no other way to say this
(แดร์ โน อ๊อเธ่อร์ เวย์ ทู เซย์ ดิส)
[I can’t deny baby]
([ ไอ แค็นท ดีนาย เบ๊บี้ ])
Baby it’s you
(เบ๊บี้ อิทซ ยู)

Move ya body, body
(มู๊ฝ ยา บ๊อดี้ , บ๊อดี้)
[Baby]
([ เบ๊บี้ ])
Shake your body on me
(เช้ค ยุร บ๊อดี้ ออน มี)
Work your body for me
(เวิ๊ร์ค ยุร บ๊อดี้ ฟอร์ มี)
[Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh]
([ อู้ , อู้ , อู้ , อู้ , อู้ ])
Move ya body, body
(มู๊ฝ ยา บ๊อดี้ , บ๊อดี้)
Shake your body on me
(เช้ค ยุร บ๊อดี้ ออน มี)
Work your body for me
(เวิ๊ร์ค ยุร บ๊อดี้ ฟอร์ มี)
[Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh]
([ อู้ , อู้ , อู้ , อู้ , อู้ ])
Move ya body, body
(มู๊ฝ ยา บ๊อดี้ , บ๊อดี้)
Shake your body on me
(เช้ค ยุร บ๊อดี้ ออน มี)
Work your body for me
(เวิ๊ร์ค ยุร บ๊อดี้ ฟอร์ มี)
[Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh]
([ อู้ , อู้ , อู้ , อู้ , อู้ ])
Move ya body, body
(มู๊ฝ ยา บ๊อดี้ , บ๊อดี้)
Shake your body on me
(เช้ค ยุร บ๊อดี้ ออน มี)
Work your body for me
(เวิ๊ร์ค ยุร บ๊อดี้ ฟอร์ มี)
[Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh]
([ อู้ , อู้ , อู้ , อู้ , อู้ ])

Move ya body, body
(มู๊ฝ ยา บ๊อดี้ , บ๊อดี้)
Shake your body on me
(เช้ค ยุร บ๊อดี้ ออน มี)
Work your body for me
(เวิ๊ร์ค ยุร บ๊อดี้ ฟอร์ มี)
[Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh]
([ อู้ , อู้ , อู้ , อู้ , อู้ ])
Move ya body, body
(มู๊ฝ ยา บ๊อดี้ , บ๊อดี้)
Shake your body on me
(เช้ค ยุร บ๊อดี้ ออน มี)
Work your body for me
(เวิ๊ร์ค ยุร บ๊อดี้ ฟอร์ มี)
[Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh]
([ อู้ , อู้ , อู้ , อู้ , อู้ ])
Move ya body, body
(มู๊ฝ ยา บ๊อดี้ , บ๊อดี้)
Shake your body on me
(เช้ค ยุร บ๊อดี้ ออน มี)
Work your body for me
(เวิ๊ร์ค ยุร บ๊อดี้ ฟอร์ มี)
[Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh]
([ อู้ , อู้ , อู้ , อู้ , อู้ ])
Move ya body, body
(มู๊ฝ ยา บ๊อดี้ , บ๊อดี้)
Shake your body on me
(เช้ค ยุร บ๊อดี้ ออน มี)
Work your body for me
(เวิ๊ร์ค ยุร บ๊อดี้ ฟอร์ มี)
[Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh]
([ อู้ , อู้ , อู้ , อู้ , อู้ ])

Move ya body, body
(มู๊ฝ ยา บ๊อดี้ , บ๊อดี้)
Shake your body on me
(เช้ค ยุร บ๊อดี้ ออน มี)
Work your body for me
(เวิ๊ร์ค ยุร บ๊อดี้ ฟอร์ มี)
Move ya body, body
(มู๊ฝ ยา บ๊อดี้ , บ๊อดี้)
Shake your body on me
(เช้ค ยุร บ๊อดี้ ออน มี)
Work your body for me
(เวิ๊ร์ค ยุร บ๊อดี้ ฟอร์ มี)
Move ya body, body
(มู๊ฝ ยา บ๊อดี้ , บ๊อดี้)
Shake your body on me
(เช้ค ยุร บ๊อดี้ ออน มี)
Work your body for me
(เวิ๊ร์ค ยุร บ๊อดี้ ฟอร์ มี)
[Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh]
([ อู้ , อู้ , อู้ , อู้ , อู้ ])
Move ya body, body
(มู๊ฝ ยา บ๊อดี้ , บ๊อดี้)
Shake your body on me
(เช้ค ยุร บ๊อดี้ ออน มี)
Work your body for me
(เวิ๊ร์ค ยุร บ๊อดี้ ฟอร์ มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Move Ya Body คำอ่านไทย Liberty X

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น