เนื้อเพลง Welcome Home คำอ่านไทย Barry Manilow

In my life
(อิน มาย ไล๊ฟ)
I have seen
(ไอ แฮ็ฝ ซีน)
far away places
(ฟาร์ อะเวย์ เพลส)
wild and serene
(ไวลด์ แอนด์ ซิรีน)
but nothing I saw
(บั๊ท นัธอิง ไอ ซอว์)
prepared me for
(พรีแพร์ มี ฟอร์)
the mat on the floor
(เดอะ แมท ออน เดอะ ฟลอร์)
saying ” welcome home ”
(เซอิง ” เว้ลคั่ม โฮม “)

time flies
(ไทม์ ไฟล์)
see the moon rise
(ซี เดอะ มูน ไร๊ส)
as I’m makin’ my way
(แอส แอม เมกิน มาย เวย์)
through another long day
(ทรู อะน๊าเทร่อร์ ลอง เดย์)
but I’ll go
(บั๊ท อิลล โก)
to a place I know
(ทู อะ เพลส ไอ โนว์)
in my heart I know
(อิน มาย ฮาร์ท ไอ โนว์)
there’s just no place
(แดร์ จั๊สท โน เพลส)
like home
(ไล๊ค โฮม)

welcome home
(เว้ลคั่ม โฮม)
welcome home
(เว้ลคั่ม โฮม)
to that place
(ทู แดท เพลส)
that’s safe and warm
(แด้ท เซฟ แอนด์ วอร์ม)
always a shelter
(ออลเว ซา เช๊ลเท่อร์)
from the storm
(ฟรอม เดอะ สทอร์ม)
I’m going home
(แอม โกอิ้ง โฮม)
welcome home
(เว้ลคั่ม โฮม)
roll out the welcome mat
(โรลล เอ๊าท เดอะ เว้ลคั่ม แมท)
for me!
(ฟอร์ มี !)
I’m goin’ home
(แอม โกอิน โฮม)

sometimes
(ซัมไทม์)
I remember
(ไอ รีเม๊มเบ่อร์)
all the days I never knew
(ออล เดอะ เดย์ ซาย เน๊เฝ่อร์ นยู)
if I would ever make it through
(อิ๊ฟ ฟาย เวิด เอ๊เฝ่อร์ เม้ค อิท ทรู)
but just when
(บั๊ท จั๊สท เว็น)
I’d give up again
(อาย กี๊ฝ อั๊พ อะเกน)
I’d remember when the days
(อาย รีเม๊มเบ่อร์ เว็น เดอะ เดย์)
were stormy
(เวอ ซทอมิ)
home was always
(โฮม วอส ออลเว)
waitin’ for me
(เว๊ทดิน ฟอร์ มี)
sayin’
(เซย์อิน)

welcome home
(เว้ลคั่ม โฮม)
welcome home
(เว้ลคั่ม โฮม)
where there will always be
(แวร์ แดร์ วิล ออลเว บี)
a welcoming light on
(อะ welcomings ไล๊ท ออน)
just for me
(จั๊สท ฟอร์ มี)
when I go home
(เว็น นาย โก โฮม)
welcome home
(เว้ลคั่ม โฮม)
no place
(โน เพลส)
that I would rather be
(แดท ไอ เวิด ร๊าเธ่อร์ บี)
than goin’ home
(แฑ็น โกอิน โฮม)

in my heart I know
(อิน มาย ฮาร์ท ไอ โนว์)
that someday when my time
(แดท ซัมเดย์ เว็น มาย ไทม์)
is drawing near
(อีส ดรออิง เนียร์)
I’m gonna hear
(แอม กอนนะ เฮียร)

welcome home
(เว้ลคั่ม โฮม)
welcome home
(เว้ลคั่ม โฮม)
where there will always be
(แวร์ แดร์ วิล ออลเว บี)
somebody waiting
(ซัมบอดี้ เวททิง)
there for me
(แดร์ ฟอร์ มี)
when I go home
(เว็น นาย โก โฮม)
home sweet home
(โฮม สวี้ท โฮม)
everyone’s smilin’ just for me
(เอ๊วี่วัน สไมลิน จั๊สท ฟอร์ มี)
when I go home
(เว็น นาย โก โฮม)
In my heart I see
(อิน มาย ฮาร์ท ไอ ซี)
Somebody waiting
(ซัมบอดี้ เวททิง)
there for me
(แดร์ ฟอร์ มี)

welcome home
(เว้ลคั่ม โฮม)
welcome home
(เว้ลคั่ม โฮม)
it looks like a
(อิท ลุ๊ค ไล๊ค เก)
starlight symphony
(สตาร์ไรท์ ซีมโฟะนิ)
I’m goin’ home
(แอม โกอิน โฮม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Welcome Home คำอ่านไทย Barry Manilow

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น