เนื้อเพลง Ghetto Musick คำอ่านไทย Outkast

Whoo [Whoo]
(ฮู [ ฮู ])
Tie me up, don’t tie me down
(ไท มี อั๊พ , ด้อนท์ ไท มี เดาน)
Cut me up, don’t let me down
(คัท มี อั๊พ , ด้อนท์ เล็ท มี เดาน)

Find, find a way
(ไฟนด์ , ไฟนด์ อะ เวย์)
Find a way to get out, wit out, hit out
(ไฟนด์ อะ เวย์ ทู เก็ท เอ๊าท , วิท เอ๊าท , ฮิท เอ๊าท)
You dig in, dig out, you get out
(ยู ดีกกํ อิน , ดีกกํ เอ๊าท , ยู เก็ท เอ๊าท)
Ghettomusick, ghettomusick
(Ghettomusick , ghettomusick)
Find a way to get in, to fit in the ghetto
(ไฟนด์ อะ เวย์ ทู เก็ท อิน , ทู ฟิท อิน เดอะ เกทโท)
You get out, wit out a dime
(ยู เก็ท เอ๊าท , วิท เอ๊าท ดา ไดม)
Ghettomusick, ghettomusick
(Ghettomusick , ghettomusick)
Climbing out this hole [climbin’ out this hole]
(ไคลบบิง เอ๊าท ดิส โฮล [ แคลมบิน เอ๊าท ดิส โฮล ])
With a frown on my face
(วิธ อะ ฟเราน ออน มาย เฟซ)
In the place to be, [in the place to be] and not to be at the same time
(อิน เดอะ เพลส ทู บี , [ อิน เดอะ เพลส ทู บี ] แอนด์ น็อท ทู บี แอ็ท เดอะ เซม ไทม์)
G-h-e-t-t-o-m-u-s-i-c-k stay down
(จี เฮส อี ที ที โอ เอ็ม ยู เอส ซาย ซี เค สเทย์ เดาน)
O-u-t-k-a-s-t [oooh yeah] just know that we won’t play round
(โอ ยู ที เค กา เอส ที [ อู้ เย่ ] จั๊สท โนว์ แดท วี ว็อนท เพลย์ ราวนด)
If feet don’t stank like they stank then they can’t swallow dat down
(อิ๊ฟ ฟีท ด้อนท์ ซแท็งค ไล๊ค เด ซแท็งค เด็น เด แค็นท สว๊อลโล่ว แดซ เดาน)
Your battleship is sunk, I wish grandma could see us
(ยุร battleship อีส ซังค , ไอ วิ๊ช แกรนมา เคิด ซี อัซ)
Find a way to get out, wit out, hit out
(ไฟนด์ อะ เวย์ ทู เก็ท เอ๊าท , วิท เอ๊าท , ฮิท เอ๊าท)
You dig in, dig out, you get out
(ยู ดีกกํ อิน , ดีกกํ เอ๊าท , ยู เก็ท เอ๊าท)
Ghettomusick, ghettomusick
(Ghettomusick , ghettomusick)
Find a way to get in, the fit in the ghetto
(ไฟนด์ อะ เวย์ ทู เก็ท อิน , เดอะ ฟิท อิน เดอะ เกทโท)
You get out, wit out a dime
(ยู เก็ท เอ๊าท , วิท เอ๊าท ดา ไดม)
Ghettomusick, ghettomusick
(Ghettomusick , ghettomusick)
I just want you to know, how I feel
(ไอ จั๊สท ว้อนท ยู ทู โนว์ , ฮาว ไอ ฟีล)
Feeling good, feeling great
(ฟีลอิง กู๊ด , ฟีลอิง เกรท)
Feeling great, feeling good, how are you?
(ฟีลอิง เกรท , ฟีลอิง กู๊ด , ฮาว อาร์ ยู)
I just want you to know, how I feel
(ไอ จั๊สท ว้อนท ยู ทู โนว์ , ฮาว ไอ ฟีล)
Feeling good feeling great
(ฟีลอิง กู๊ด ฟีลอิง เกรท)
Feeling great, feeling good, how are you?
(ฟีลอิง เกรท , ฟีลอิง กู๊ด , ฮาว อาร์ ยู)

Hot tub add to the bony of tony
(ฮอท ทับ แอ๊ด ทู เดอะ โบนอิ อ็อฝ โทนี่)
As my grandmama ettamay here and she show me
(แอส มาย grandmama ettamay เฮียร แอนด์ ชี โชว์ มี)
How to be the smooth operator, dominator in the state of Georgia
(ฮาว ทู บี เดอะ สมู๊ธ ออพเออะเรเทอะ , dominator อิน เดอะ สเทท อ็อฝ จอร์จา)
Hip hops there to destroy ya
(ฮิพ ฮ็อพ แดร์ ทู เดสทรอย ยา)
Leave a mother f*cker open like a foyer
(ลี๊ฝ อะ ม๊าเธ่อร์ เอฟ *cker โอ๊เพ่น ไล๊ค เก ฟัวเย)
He from the dirt now here come the paranoia
(ฮี ฟรอม เดอะ เดิร์ท นาว เฮียร คัม เดอะ เพเรโนยลา)
Although you couldn’t have jacked the disrespect
(ออลโทร ยู คูดซึ่น แฮ็ฝ แจ็ค เดอะ ดิซริซเพคท)
The technique, sweat meet, wipe off the sweat
(เดอะ เท็คนีค , สเว็ท มี๊ท , ไว๊พ ออฟฟ เดอะ สเว็ท)
Fight off the sh*t and flush the waste down
(ไฟ้ท ออฟฟ เดอะ ฌะ *ที แอนด์ ฟลัช เดอะ เวซท เดาน)
The pipes of my life flow deep into the ground
(เดอะ ไพพ อ็อฝ มาย ไล๊ฟ โฟลว์ ดี๊พ อิ๊นทู เดอะ กราวนด์)
Why my purpose on the surface of this earth is
(วาย มาย เพ๊อร์โพส ออน เดอะ เซ๊อร์เฟซ อ็อฝ ดิส เอิร์ทร อีส)
Plan it, standards, trust and the purpose
(แพลน หนิด , สแท๊นดาร์ด , ทรัสท แอนด์ เดอะ เพ๊อร์โพส)
Campaign in vein for the same lame fame, people obtain, you ought to be detained
(แคมเพน อิน เฝน ฟอร์ เดอะ เซม เลม เฟม , พี๊เพิ่ล อ๊อบเทน , ยู อ๊อธ ทู บี ดีเทน)
By the hip hop sheriff, locked up
(บาย เดอะ ฮิพ ฮ็อพ เช๊อริฟฟ์ , ล๊อค อั๊พ)
no possibility of getting out cause the sh*t you make is killing me and my ears, and my peers
(โน พอซิบีลอิทิ อ็อฝ เกดดดิ้ง เอ๊าท ค๊อส เดอะ ฌะ *ที ยู เม้ค อีส คีลลิง มี แอนด์ มาย เอียร , แอนด์ มาย เพีย)
I hear the end is near, no fear
(ไอ เฮียร ดิ เอ็นด อีส เนียร์ , โน เฟียร์)
we disappear, then reappear again in a fresh new light
(วี ดิสแอ๊พเพียร์ , เด็น ริแอ็พเพีย อะเกน อิน อะ เฟรช นิว ไล๊ท)
I hope its peaceful and cloudy cause if its not we gotta fight like, fight like
(ไอ โฮพ อิทซ พีซฟุล แอนด์ คเลาดอิ ค๊อส อิ๊ฟ อิทซ น็อท วี กอททะ ไฟ้ท ไล๊ค , ไฟ้ท ไล๊ค)

G-h-e-t-t-o-m-u-s-i-c-k stay down
(จี เฮส อี ที ที โอ เอ็ม ยู เอส ซาย ซี เค สเทย์ เดาน)
O-u-t-k-a-s-t just know that we won’t play round
(โอ ยู ที เค กา เอส ที จั๊สท โนว์ แดท วี ว็อนท เพลย์ ราวนด)
If feet don’t stank like they stank then they can’t swallow dat down
(อิ๊ฟ ฟีท ด้อนท์ ซแท็งค ไล๊ค เด ซแท็งค เด็น เด แค็นท สว๊อลโล่ว แดซ เดาน)
Your battleship is sunk, I wish grandma could see us
(ยุร battleship อีส ซังค , ไอ วิ๊ช แกรนมา เคิด ซี อัซ)
Find a way to get out, wit out, hit out
(ไฟนด์ อะ เวย์ ทู เก็ท เอ๊าท , วิท เอ๊าท , ฮิท เอ๊าท)
You dig in, dig out, you get out
(ยู ดีกกํ อิน , ดีกกํ เอ๊าท , ยู เก็ท เอ๊าท)
Ghettomusick, ghettomusick
(Ghettomusick , ghettomusick)
Find a way to get in, the fit in the ghetto
(ไฟนด์ อะ เวย์ ทู เก็ท อิน , เดอะ ฟิท อิน เดอะ เกทโท)
You get out, wit out a dime
(ยู เก็ท เอ๊าท , วิท เอ๊าท ดา ไดม)
Ghettomusick, ghettomusick
(Ghettomusick , ghettomusick)
I just want you to know, how I feel
(ไอ จั๊สท ว้อนท ยู ทู โนว์ , ฮาว ไอ ฟีล)
Feeling good, feeling great
(ฟีลอิง กู๊ด , ฟีลอิง เกรท)
Feeling great, feeling good, how are you?
(ฟีลอิง เกรท , ฟีลอิง กู๊ด , ฮาว อาร์ ยู)
I just want you to know, how I feel
(ไอ จั๊สท ว้อนท ยู ทู โนว์ , ฮาว ไอ ฟีล)
Feeling good feeling great
(ฟีลอิง กู๊ด ฟีลอิง เกรท)
Feeling great, feeling good, how are you?
(ฟีลอิง เกรท , ฟีลอิง กู๊ด , ฮาว อาร์ ยู)

[BREAK]
([ เบร๊ค ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Ghetto Musick คำอ่านไทย Outkast

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น