เนื้อเพลง Girlfriend คำอ่านไทย Avril Lavigne

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
Hey! Hey! You! You!
(เฮ้ เฮ้ ยู ยู)
I don’t like your girlfriend!
(ไอ โด้นท์ ไล๊ค ยัวร์ เกลิลเฟรนดฺ)
No way! No way!
(โน เวย์ โน เวย์)
I think you need a new one
(ไอ ตริ๊งค ยู นี๊ด ดา นิว วัน)
Hey! Hey! You! You!
(เฮ้ เฮ้ ยู ยู)
I could be your girlfriend
(ไอ คูด บี ยัวร์ เกลิลเฟรนดฺ)
Hey! Hey! You! You!
(เฮ้ เฮ้ ยู ยู)
I know that you like me
(ไอ โนว์ แดท ยู ไล๊ค มี)
No way! No way!
(โน เวย์ โน เวย์)
I know it’s not a secret
(ไอ โนว์ อิทซ นอท ดา ซี๊เขร็ท)
Hey! Hey! You! You!
(เฮ้ เฮ้ ยู ยู)
I want to be your girlfriend
(ไอ ว้อนท ทู บี ยัวร์ เกลิลเฟรนดฺ)

[Verse 1]
([ เฝิซ 1 ])
You’re so fine
(ยัวร์ โซ ไฟน)
I want you mine
(ไอ ว้อนท ยู ไมน์)
You’re so delicious
(ยัวร์ โซ ดีลีเชี่ยน)
I think about you all the time
(ไอ ตริ๊งค อะเบ๊าท ยู ออล เดอะ ไทม์)
You’re so addictive
(ยัวร์ โซ อะดิคทิฟว)
Don’t you know what I could do to make you feel alright [alright, alright, alright]?
(โด้นท์ ยู โนว์ ว๊อท ดาย คูด ดู ทู เม้ค ยู ฟีล ออลไร๊ท [ ออลไร๊ท ออลไร๊ท ออลไร๊ท ])
Don’t pretend I think you know I’m damn precious
(โด้นท์ พรีเท็นด์ ได ตริ๊งค ยู โนว์ แอม แดมนํ พรีเชี๊ยส)
And Hell Yeah
(แอนด์ เฮ็ลล เย่)
I’m the motherfucking princess
(แอม เดอะ มารเตอร์ฟัคกิ้ง พริ้นเซซ)
I can tell you like me too and you know I’m right
(ไอ แคน เทลล ยู ไล๊ค มี ทู แอนด์ ยู โนว์ แอม ไร๊ท)

[Bridge:]
([ บริดจ : ])
She’s like so whatever
(ชี ไล๊ค โซ วอทเอ๊เว่อร์)
You could do so much better
(ยู คูด ดู โซ มัช เบ๊ทเด่อร์)
I think we should get together now
(ไอ ตริ๊งค วี ชูด เก็ท ทูเก๊ทเธ่อร์ นาว)
And that’s what everyone’s talking about!
(แอนด์ แด้ท ว๊อท เอ๊วี่วัน ทอคกิ้ง อะเบ๊าท)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
Hey! Hey! You! You!
(เฮ้ เฮ้ ยู ยู)
I don’t like your girlfriend!
(ไอ โด้นท์ ไล๊ค ยัวร์ เกลิลเฟรนดฺ)
No way! No way!
(โน เวย์ โน เวย์)
I think you need a new one
(ไอ ตริ๊งค ยู นี๊ด ดา นิว วัน)
Hey! Hey! You! You!
(เฮ้ เฮ้ ยู ยู)
I could be your girlfriend
(ไอ คูด บี ยัวร์ เกลิลเฟรนดฺ)
Hey! Hey! You! You!
(เฮ้ เฮ้ ยู ยู)
I know that you like me
(ไอ โนว์ แดท ยู ไล๊ค มี)
No way! No way!
(โน เวย์ โน เวย์)
You know it’s not a secret
(ยู โนว์ อิทซ นอท ดา ซี๊เขร็ท)
Hey! Hey! You! You!
(เฮ้ เฮ้ ยู ยู)
I want to be your girlfriend
(ไอ ว้อนท ทู บี ยัวร์ เกลิลเฟรนดฺ)
[adsense]
[Verse 2]
([ เฝิซ 2 ])
I can see the way, I see the way you look at me
(ไอ แคน ซี เดอะ เวย์ ไอ ซี เดอะ เวย์ ยู ลุ๊ค แกท มี)
And even when you look away I know you think of me
(แอนด์ อี๊เฝ่น เว็น ยู ลุ๊ค อะเวย์ ไอ โนว์ ยู ตริ๊งค กอฟ มี)
I know you talk about me all the time again and again [again, again, again]
(ไอ โนว์ ยู ท๊อล์ค อะเบ๊าท มี ออล เดอะ ไทม์ อะเกน แอนด์ อะเกน [ อะเกน อะเกน อะเกน ])
So come over here, tell me what I want to hear
(โซ คัม โอ๊เว่อร์ เฮียร เทลล มี ว๊อท ดาย ว้อนท ทู เฮียร)
Better yet make your girlfriend disappear
(เบ๊ทเด่อร์ เย๊ท เม้ค ยัวร์ เกลิลเฟรนดฺ ดิสแอ๊พเพียร์)
I don’t want to hear you say her name ever again [and again, and again, and again!]
(ไอ โด้นท์ ว้อนท ทู เฮียร ยู เซย์ เฮอ เนม เอ๊เว่อร์ อะเกน [ แอนด์ อะเกน แอนด์ อะเกน แอนด์ อะเกน ])

[Bridge]
([ บริดจ ])

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
Hey! Hey! You! You!
(เฮ้ เฮ้ ยู ยู)
I don’t like your girlfriend!
(ไอ โด้นท์ ไล๊ค ยัวร์ เกลิลเฟรนดฺ)
No way! No way!
(โน เวย์ โน เวย์)
I think you need a new one
(ไอ ตริ๊งค ยู นี๊ด ดา นิว วัน)
Hey! Hey! You! You!
(เฮ้ เฮ้ ยู ยู)
I could be your girlfriend
(ไอ คูด บี ยัวร์ เกลิลเฟรนดฺ)
Hey! Hey! You! You!
(เฮ้ เฮ้ ยู ยู)
I know that you like me
(ไอ โนว์ แดท ยู ไล๊ค มี)
No way! No way!
(โน เวย์ โน เวย์)
You know it’s not a secret
(ยู โนว์ อิทซ นอท ดา ซี๊เขร็ท)
Hey! Hey! You! You!
(เฮ้ เฮ้ ยู ยู)
I want to be your girlfriend
(ไอ ว้อนท ทู บี ยัวร์ เกลิลเฟรนดฺ)

In a second you’ll be wrapped around my finger
(อิน นา เซ๊คคั่น โยว บี แรพ อะราวนฺดฺ มาย ฟิงเกอร์)
’cause I can, ’cause I can do it better
(ค๊อส ไอ แคน ค๊อส ไอ แคน ดู อิท เบ๊ทเด่อร์)
There’s no other
(แดร์ โน อ๊อเธ่อร์)
So when’s it gonna sink in?
(โซ เว็น อิท กอนนา ซิ๊งค กิน)
She’s so stupid
(ชี โซ สทิ๊วผิด)
What the hell were you thinking?!
(ว๊อท เดอะ เฮ็ลล เวีย ยู ติ้งกิง)
[repeat]
([ รีพี๊ท ])

[Chorus x2]
([ ค๊อรัส x2 ])
Hey! Hey! You! You!
(เฮ้ เฮ้ ยู ยู)
I don’t like your girlfriend!
(ไอ โด้นท์ ไล๊ค ยัวร์ เกลิลเฟรนดฺ)
No way! No way!
(โน เวย์ โน เวย์)
I think you need a new one
(ไอ ตริ๊งค ยู นี๊ด ดา นิว วัน)
Hey! Hey! You! You!
(เฮ้ เฮ้ ยู ยู)
I could be your girlfriend
(ไอ คูด บี ยัวร์ เกลิลเฟรนดฺ)
No way! No way!
(โน เวย์ โน เวย์)
Hey! Hey! You! You!
(เฮ้ เฮ้ ยู ยู)
I know that you like me
(ไอ โนว์ แดท ยู ไล๊ค มี)
No way! No way!
(โน เวย์ โน เวย์)
You know it’s not a secret
(ยู โนว์ อิทซ นอท ดา ซี๊เขร็ท)
Hey! Hey! You! You!
(เฮ้ เฮ้ ยู ยู)
I want to be your girlfriend
(ไอ ว้อนท ทู บี ยัวร์ เกลิลเฟรนดฺ)
No way! No way!
(โน เวย์ โน เวย์)

Hey! Hey!
(เฮ้ เฮ้)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Girlfriend คำอ่านไทย Avril Lavigne

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น