เนื้อเพลง Begin The Begin คำอ่านไทย R.E.M.

Birdie in the hand for life’s rich demand
(เบอดิ อิน เดอะ แฮนด์ ฟอร์ ไล๊ฟ ริ๊ช ดีมานด์)
The insurgency began and you missed it.
(ดิ อินเซอรจินซี่ บิแกน แอนด์ ยู มิส ดิท)
I looked for it and I found it
(ไอ ลุ๊ค ฟอร์ อิท แอนด์ ดาย เฟานด ดิท)
Miles Standish proud, congratulate me.
(ไมล Standish พเราด , คอนเกร๊ทุเหลท มี)

A philanderer’s tie, a murderer’s shoe
(อะ philanderers ไท , อะ เมอเดอะเรอะ ชู)
Life’s rich demand creates supply in the hand
(ไล๊ฟ ริ๊ช ดีมานด์ คริเอท ซั๊พพลาย อิน เดอะ แฮนด์)
Of the powers, the only vote that matters
(อ็อฝ เดอะ พ๊าวเว่อร์ , ดิ โอ๊นลี่ โฝท แดท แม๊ทเท่อร์)

Silence means security silence means approval
(ไซเล็นซ มีน ซิคยูริทิ ไซเล็นซ มีน แอ็พรูฝแอ็ล)
On Zenith, on the TV, tiger run around the tree
(ออน สีนิธ , ออน เดอะ ทีวี , ไท๊เก้อร์ รัน อะราวนฺดฺ เดอะ ทรี)
Follow the leader, run and turn into b*tter
(ฟ๊อลโล่ว เดอะ ลีดเออะ , รัน แอนด์ เทิร์น อิ๊นทู บี *tter)

Let’s begin again, begin the begin
(เล็ท บีกิน อะเกน , บีกิน เดอะ บีกิน)
Let’s begin again like Martin Luther Zen
(เล็ท บีกิน อะเกน ไล๊ค มาทิน ลูเตอร์ เส็น)
The mythology begins the begin.
(เดอะ มิธอลโอะจิ บีกิน เดอะ บีกิน)

Answer me a question I can’t itemize
(แอ๊นเซ่อร มี อะ เคว๊สชั่น นาย แค็นท ไอเทะไมส)
I can’t think clearly, look to me for reason
(ไอ แค็นท ทริ๊งค คเลียลิ , ลุ๊ค ทู มี ฟอร์ รี๊ซั่น)
It’s not there, I can’t even rhyme in the begin
(อิทซ น็อท แดร์ , ไอ แค็นท อี๊เฝ่น ไรม อิน เดอะ บีกิน)

A philanderer’s tie, a murderer’s shoe
(อะ philanderers ไท , อะ เมอเดอะเรอะ ชู)
Example: the finest example is you.
(เอ็กแซ๊มเพิ่ล : เดอะ ไฟเนทส์ เอ็กแซ๊มเพิ่ล อีส ยู)

Birdie in the hand for life’s rich demand
(เบอดิ อิน เดอะ แฮนด์ ฟอร์ ไล๊ฟ ริ๊ช ดีมานด์)
The insurgency began and you missed it.
(ดิ อินเซอรจินซี่ บิแกน แอนด์ ยู มิส ดิท)
I looked for it and I found it
(ไอ ลุ๊ค ฟอร์ อิท แอนด์ ดาย เฟานด ดิท)
Miles Standish proud, congratulate me.
(ไมล Standish พเราด , คอนเกร๊ทุเหลท มี)

A philanderer’s tie, a murderer’s shoe
(อะ philanderers ไท , อะ เมอเดอะเรอะ ชู)
Let’s begin again begin the begin
(เล็ท บีกิน อะเกน บีกิน เดอะ บีกิน)
Let’s begin again.
(เล็ท บีกิน อะเกน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Begin The Begin คำอ่านไทย R.E.M.

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น