เนื้อเพลง Gotta Serve Somebody คำอ่านไทย Bob Dylan

by Bob Dylan
(บาย บ็อบ ดายแลน)

You may be an ambassador to England or France,
(ยู เมย์ บี แอน แอมบ๊าสซาเด้อร์ ทู อีงกแล็นด ออ ฟรานซ ,)
You may like to gamble, you might like to dance,
(ยู เมย์ ไล๊ค ทู แก๊มเบิ้ล , ยู ไมท ไล๊ค ทู แด๊นซ์ ,)
You may be the heavyweight champion of the world,
(ยู เมย์ บี เดอะ เฮฝวีเวท แชมเพียน อ็อฝ เดอะ เวิลด ,)
You may be a socialite with a long string of pearls
(ยู เมย์ บี อะ โซแฌะไลท วิธ อะ ลอง สทริง หงับ เพิร์ล)

But you’re gonna have to serve somebody, yes indeed
(บั๊ท ยัวร์ กอนนะ แฮ็ฝ ทู เซิร์ฝ ซัมบอดี้ , เย็ซ อินดี๊ด)
You’re gonna have to serve somebody,
(ยัวร์ กอนนะ แฮ็ฝ ทู เซิร์ฝ ซัมบอดี้ ,)
Well, it may be the devil or it may be the Lord
(เวลล , อิท เมย์ บี เดอะ เด๊ฝิ้ล ออ อิท เมย์ บี เดอะ หลอร์ด)
But you’re gonna have to serve somebody.
(บั๊ท ยัวร์ กอนนะ แฮ็ฝ ทู เซิร์ฝ ซัมบอดี้)

You might be a rock ‘n’ roll addict prancing on the stage,
(ยู ไมท บี อะ ร๊อค เอ็น โรลล แอ๊ดดิคท prancings ออน เดอะ สเท๊จ ,)
You might have drugs at your command, women in a cage,
(ยู ไมท แฮ็ฝ ดรัก แอ็ท ยุร คอมมานด์ , วีมเอิน อิน อะ เค้จ ,)
You may be a business man or some high degree thief,
(ยู เมย์ บี อะ บีสเน็ซ แมน ออ ซัม ไฮฮ ดีกรี ทรี๊ฟ ,)
They may call you Doctor or they may call you Chief
(เด เมย์ คอลลํ ยู ด๊อคเท่อร์ ออ เด เมย์ คอลลํ ยู ชี๊ฟ)

But you’re gonna have to serve somebody, yes indeed
(บั๊ท ยัวร์ กอนนะ แฮ็ฝ ทู เซิร์ฝ ซัมบอดี้ , เย็ซ อินดี๊ด)
You’re gonna have to serve somebody,
(ยัวร์ กอนนะ แฮ็ฝ ทู เซิร์ฝ ซัมบอดี้ ,)
Well, it may be the devil or it may be the Lord
(เวลล , อิท เมย์ บี เดอะ เด๊ฝิ้ล ออ อิท เมย์ บี เดอะ หลอร์ด)
But you’re gonna have to serve somebody.
(บั๊ท ยัวร์ กอนนะ แฮ็ฝ ทู เซิร์ฝ ซัมบอดี้)

You may be a state trooper, you might be a young Turk,
(ยู เมย์ บี อะ สเทท ทรูพเออะ , ยู ไมท บี อะ ยัง เทิค ,)
You may be the head of some big TV network,
(ยู เมย์ บี เดอะ เฮด อ็อฝ ซัม บิ๊ก ทีวี เน็ทเวิรค ,)
You may be rich or poor, you may be blind or lame,
(ยู เมย์ บี ริ๊ช ออ พัวร์ , ยู เมย์ บี ไบลนฺดฺ ออ เลม ,)
You may be living in another country under another name
(ยู เมย์ บี ลีฝอิง อิน อะน๊าเทร่อร์ คั๊นทรี่ อั๊นเด้อร อะน๊าเทร่อร์ เนม)

But you’re gonna have to serve somebody, yes indeed
(บั๊ท ยัวร์ กอนนะ แฮ็ฝ ทู เซิร์ฝ ซัมบอดี้ , เย็ซ อินดี๊ด)
You’re gonna have to serve somebody,
(ยัวร์ กอนนะ แฮ็ฝ ทู เซิร์ฝ ซัมบอดี้ ,)
Well, it may be the devil or it may be the Lord
(เวลล , อิท เมย์ บี เดอะ เด๊ฝิ้ล ออ อิท เมย์ บี เดอะ หลอร์ด)
But you’re gonna have to serve somebody.
(บั๊ท ยัวร์ กอนนะ แฮ็ฝ ทู เซิร์ฝ ซัมบอดี้)

You may be a construction worker working on a home,
(ยู เมย์ บี อะ ค็อนสทรัคฌัน เวอเคอะ เวิคกิง ออน อะ โฮม ,)
You may be living in a mansion or you might live in a dome,
(ยู เมย์ บี ลีฝอิง อิน อะ แม๊นชั่น ออ ยู ไมท ไล้ฝ อิน อะ โดม ,)
You might own guns and you might even own tanks,
(ยู ไมท โอว์น กัน แซน ยู ไมท อี๊เฝ่น โอว์น แท๊งค ,)
You might be somebody’s landlord, you might even own banks
(ยู ไมท บี ซัมบอดี้ แลนหลอก , ยู ไมท อี๊เฝ่น โอว์น แบ๊งค)

But you’re gonna have to serve somebody, yes indeed
(บั๊ท ยัวร์ กอนนะ แฮ็ฝ ทู เซิร์ฝ ซัมบอดี้ , เย็ซ อินดี๊ด)
You’re gonna have to serve somebody,
(ยัวร์ กอนนะ แฮ็ฝ ทู เซิร์ฝ ซัมบอดี้ ,)
Well, it may be the devil or it may be the Lord
(เวลล , อิท เมย์ บี เดอะ เด๊ฝิ้ล ออ อิท เมย์ บี เดอะ หลอร์ด)
But you’re gonna have to serve somebody.
(บั๊ท ยัวร์ กอนนะ แฮ็ฝ ทู เซิร์ฝ ซัมบอดี้)

You may be a preacher with your spiritual pride,
(ยู เมย์ บี อะ พิทเชอร์ วิธ ยุร ซพีริชวล ไพรด์ ,)
You may be a city councilman taking bribes on the side,
(ยู เมย์ บี อะ ซิ๊ที่ councilman เทคอิง ไบรบํ ออน เดอะ ไซด์ ,)
You may be workin’ in a barbershop, you may know how to cut hair,
(ยู เมย์ บี เวิคกิน อิน อะ barbershop , ยู เมย์ โนว์ ฮาว ทู คัท แฮร์ ,)
You may be somebody’s mistress, may be somebody’s heir
(ยู เมย์ บี ซัมบอดี้ มีซทเร็ซ , เมย์ บี ซัมบอดี้ แอร์)

But you’re gonna have to serve somebody, yes indeed
(บั๊ท ยัวร์ กอนนะ แฮ็ฝ ทู เซิร์ฝ ซัมบอดี้ , เย็ซ อินดี๊ด)
You’re gonna have to serve somebody,
(ยัวร์ กอนนะ แฮ็ฝ ทู เซิร์ฝ ซัมบอดี้ ,)
Well, it may be the devil or it may be the Lord
(เวลล , อิท เมย์ บี เดอะ เด๊ฝิ้ล ออ อิท เมย์ บี เดอะ หลอร์ด)
But you’re gonna have to serve somebody.
(บั๊ท ยัวร์ กอนนะ แฮ็ฝ ทู เซิร์ฝ ซัมบอดี้)

Might like to wear cotton, might like to wear silk,
(ไมท ไล๊ค ทู แวร์ ค๊อทท่อน , ไมท ไล๊ค ทู แวร์ ซิ้ลค ,)
Might like to drink whiskey, might like to drink milk,
(ไมท ไล๊ค ทู ดริ๊งค ฮวีซคิ , ไมท ไล๊ค ทู ดริ๊งค มิลค์ ,)
You might like to eat caviar, you might like to eat bread,
(ยู ไมท ไล๊ค ทู อี๊ท แคฝิอา , ยู ไมท ไล๊ค ทู อี๊ท เบร้ด ,)
You may be sleeping on the floor, sleeping in a king-sized bed
(ยู เมย์ บี ซลีพพิง ออน เดอะ ฟลอร์ , ซลีพพิง อิน อะ คิง ไซ๊ซ เบ๊ด)

But you’re gonna have to serve somebody, yes indeed
(บั๊ท ยัวร์ กอนนะ แฮ็ฝ ทู เซิร์ฝ ซัมบอดี้ , เย็ซ อินดี๊ด)
You’re gonna have to serve somebody,
(ยัวร์ กอนนะ แฮ็ฝ ทู เซิร์ฝ ซัมบอดี้ ,)
Well, it may be the devil or it may be the Lord
(เวลล , อิท เมย์ บี เดอะ เด๊ฝิ้ล ออ อิท เมย์ บี เดอะ หลอร์ด)
But you’re gonna have to serve somebody.
(บั๊ท ยัวร์ กอนนะ แฮ็ฝ ทู เซิร์ฝ ซัมบอดี้)

You may call me Terry, you may call me Timmy,
(ยู เมย์ คอลลํ มี เทรี่ , ยู เมย์ คอลลํ มี ทิมมี่ ,)
You may call me Bobby, you may call me Zimmy,
(ยู เมย์ คอลลํ มี บอบบิ , ยู เมย์ คอลลํ มี Zimmy ,)
You may call me R.J., you may call me Ray,
(ยู เมย์ คอลลํ มี อาร์ เจ , ยู เมย์ คอลลํ มี เรย์ ,)
You may call me anything but no matter what you say
(ยู เมย์ คอลลํ มี เอนอิธิง บั๊ท โน แม๊ทเท่อร์ ว๊อท ยู เซย์)

You’re gonna have to serve somebody, yes indeed
(ยัวร์ กอนนะ แฮ็ฝ ทู เซิร์ฝ ซัมบอดี้ , เย็ซ อินดี๊ด)
You’re gonna have to serve somebody.
(ยัวร์ กอนนะ แฮ็ฝ ทู เซิร์ฝ ซัมบอดี้)
Well, it may be the devil or it may be the Lord
(เวลล , อิท เมย์ บี เดอะ เด๊ฝิ้ล ออ อิท เมย์ บี เดอะ หลอร์ด)
But you’re gonna have to serve somebody.
(บั๊ท ยัวร์ กอนนะ แฮ็ฝ ทู เซิร์ฝ ซัมบอดี้)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Gotta Serve Somebody คำอ่านไทย Bob Dylan

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น