เนื้อเพลง Shake Your Kitty คำอ่านไทย Lady Gaga

Ow, come here boy
(เอ้า , คัม เฮียร บอย)

I met a drummer last week
(ไอ เม็ท ดา ดรัมเมอะ ล๊าสท วี๊ค)
I pulled … down
(ไอ พูลล เดาน)
With …
(วิธ)
I want you more
(ไอ ว้อนท ยู โม)

He cried, ” Mother! What’d you do to me? ”
(ฮี คราย , ” ม๊าเธ่อร์ ! เหวิด ยู ดู ทู มี “)
I said, ” Mother mother mother’s for babies
(ไอ เซ็ด , ” ม๊าเธ่อร์ ม๊าเธ่อร์ ม๊าเธ่อร์ ฟอร์ เบบีสฺ)
Call me kitty. ”
(คอลลํ มี คิดดี “)

Yeah
(เย่)

Shake your kitty
(เช้ค ยุร คิดดี)
Shake your kitty [meow]
(เช้ค ยุร คิดดี [ meow ])
Put your arms around me, babe
(พุท ยุร อาร์ม อะราวนฺดฺ มี , เบ้บ)
I’m giving you permission to feel me
(แอม กีฝวิง ยู เพอมีฌอัน ทู ฟีล มี)

Shake your kitty
(เช้ค ยุร คิดดี)
Shake your kitty [meow]
(เช้ค ยุร คิดดี [ meow ])
Put your arms around me, babe
(พุท ยุร อาร์ม อะราวนฺดฺ มี , เบ้บ)
I’m giving you permission to feel me
(แอม กีฝวิง ยู เพอมีฌอัน ทู ฟีล มี)

Shake your shake
(เช้ค ยุร เช้ค)
Shake shake
(เช้ค เช้ค)
Shake your sh-shake
(เช้ค ยุร ฌะ เช้ค)
Shake it, shake it
(เช้ค อิท , เช้ค อิท)
Shake it, shake it
(เช้ค อิท , เช้ค อิท)
Shake it, shake
(เช้ค อิท , เช้ค)

I took a drummer by the hand
(ไอ ทุค กา ดรัมเมอะ บาย เดอะ แฮนด์)
To the choke … then
(ทู เดอะ โชค เด็น)
We hit the floor
(วี ฮิท เดอะ ฟลอร์)
With your … pin
(วิธ ยุร พิน)
And your dark side burns
(แอนด์ ยุร ด๊าร์ค ไซด์ เบิร์น)
I want you more
(ไอ ว้อนท ยู โม)

He cried, ” Mother! What’d you do to me? ”
(ฮี คราย , ” ม๊าเธ่อร์ ! เหวิด ยู ดู ทู มี “)
I said, ” Mother mother mother’s for babies
(ไอ เซ็ด , ” ม๊าเธ่อร์ ม๊าเธ่อร์ ม๊าเธ่อร์ ฟอร์ เบบีสฺ)
Call me kitty. ”
(คอลลํ มี คิดดี “)

Oh, why dontcha
(โอ , วาย ด้อนชา)

Shake your kitty
(เช้ค ยุร คิดดี)
Shake your kitty [meow]
(เช้ค ยุร คิดดี [ meow ])
Put your arms around me, babe
(พุท ยุร อาร์ม อะราวนฺดฺ มี , เบ้บ)
I’m giving you permission to feel me
(แอม กีฝวิง ยู เพอมีฌอัน ทู ฟีล มี)

Shake your kitty
(เช้ค ยุร คิดดี)
Shake your kitty [meow]
(เช้ค ยุร คิดดี [ meow ])
Put your arms around me, babe
(พุท ยุร อาร์ม อะราวนฺดฺ มี , เบ้บ)
I’m giving you permission to feel me
(แอม กีฝวิง ยู เพอมีฌอัน ทู ฟีล มี)

You’ll never call me by my name
(โยว เน๊เฝ่อร์ คอลลํ มี บาย มาย เนม)
But I still want you
(บั๊ท ไอ สทิลล ว้อนท ยู)
You play some pretty tricky games
(ยู เพลย์ ซัม พริ๊ทที่ ทรีคคิ เกม)
But I still want you
(บั๊ท ไอ สทิลล ว้อนท ยู)
Your best friend drives a fancy car
(ยุร เบ๊สท์ เฟรน ไดร๊ฝ ซา แฟ๊นซี คารํ)
But I still want you
(บั๊ท ไอ สทิลล ว้อนท ยู)
You’re working every hour
(ยัวร์ เวิคกิง เอ๊เฝอร์รี่ เอาเอ้อร์)
But, but I still want you yeah!
(บั๊ท , บั๊ท ไอ สทิลล ว้อนท ยู เย่ !)

If you see a girl this pretty
(อิ๊ฟ ยู ซี อะ เกิร์ล ดิส พริ๊ทที่)
Shake her, shake her, shake her kitty
(เช้ค เฮอ , เช้ค เฮอ , เช้ค เฮอ คิดดี)
When you see a girl that’s pretty
(เว็น ยู ซี อะ เกิร์ล แด้ท พริ๊ทที่)
Shake it, shake it, shake that kitty
(เช้ค อิท , เช้ค อิท , เช้ค แดท คิดดี)

Shake your kitty [meow]
(เช้ค ยุร คิดดี [ meow ])
Put your arms around me, babe
(พุท ยุร อาร์ม อะราวนฺดฺ มี , เบ้บ)
I’m giving you permission to feel me
(แอม กีฝวิง ยู เพอมีฌอัน ทู ฟีล มี)

Shake your kitty
(เช้ค ยุร คิดดี)
Why don’t you
(วาย ด้อนท์ ยู)
Shake your kitty [meow]
(เช้ค ยุร คิดดี [ meow ])
Put your arms around me, babe
(พุท ยุร อาร์ม อะราวนฺดฺ มี , เบ้บ)
I’m giving you permission to feel me
(แอม กีฝวิง ยู เพอมีฌอัน ทู ฟีล มี)

When you see a girl this pretty
(เว็น ยู ซี อะ เกิร์ล ดิส พริ๊ทที่)
Shake her, shake her, shake her kitty
(เช้ค เฮอ , เช้ค เฮอ , เช้ค เฮอ คิดดี)
When you see a girl that’s pretty
(เว็น ยู ซี อะ เกิร์ล แด้ท พริ๊ทที่)
Shake your, shake your, shake that kitty
(เช้ค ยุร , เช้ค ยุร , เช้ค แดท คิดดี)

Shake your shake
(เช้ค ยุร เช้ค)
Shake it, shake it
(เช้ค อิท , เช้ค อิท)
Shake it, shake it
(เช้ค อิท , เช้ค อิท)
Shake it, shake
(เช้ค อิท , เช้ค)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Shake Your Kitty คำอ่านไทย Lady Gaga

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น