เนื้อเพลง Breathe into Me คำอ่านไทย Red

And this is how it feels when I ignore the words you spoke to me
(แอนด์ ดิส ซิส ฮาว อิท ฟีล เว็น นาย อิกโน เดอะ เวิร์ด ยู ซโพค ทู มี)
And this is where I lose myself when I keep running away from you
(แอนด์ ดิส ซิส แวร์ ไอ ลู้ส ไมเซลฟ เว็น นาย คี๊พ รันนิง อะเวย์ ฟรอม ยู)
And this who I am when I don’t know myself anymore
(แอนด์ ดิส ฮู ไอ แอ็ม เว็น นาย ด้อนท์ โนว์ ไมเซลฟ แอนนี่มอ)
And this is what I choose when it’s all left up to me
(แอนด์ ดิส ซิส ว๊อท ไอ ชู๊ส เว็น อิทซ ซอร์ เล๊ฟท อั๊พ ทู มี)

Breath your life into me
(บรี๊ทฺรฺ ยุร ไล๊ฟ อิ๊นทู มี)
I can’t feel you
(ไอ แค็นท ฟีล ยู)
I’m falling, falling faster
(แอม ฟ๊อลิง , ฟ๊อลิง ฟาสเทอะ)
Breath your life into me
(บรี๊ทฺรฺ ยุร ไล๊ฟ อิ๊นทู มี)
I still need you
(ไอ สทิลล นี๊ด ยู)
I’m falling, falling
(แอม ฟ๊อลิง , ฟ๊อลิง)
Breath into me
(บรี๊ทฺรฺ อิ๊นทู มี)

And this is how it looks when I am standing on the edge
(แอนด์ ดิส ซิส ฮาว อิท ลุ๊ค เว็น นาย แอ็ม ซแทนดิง ออน ดิ เอจ)
And this is how I break apart when I finally hit the ground
(แอนด์ ดิส ซิส ฮาว ไอ เบร๊ค อะพาร์ท เว็น นาย ไฟแน็ลลิ ฮิท เดอะ กราวนด์)
And this is how it hurts when I pretend I don’t feel any pain
(แอนด์ ดิส ซิส ฮาว อิท เฮิร์ท เว็น นาย พรีเท็นด์ ดาย ด้อนท์ ฟีล เอ๊นี่ เพน)
And this is how I disappear when I trow myself away
(แอนด์ ดิส ซิส ฮาว ไอ ดิสแอ๊พเพียร์ เว็น นาย trow ไมเซลฟ อะเวย์)

Breath your life into me
(บรี๊ทฺรฺ ยุร ไล๊ฟ อิ๊นทู มี)
I can’t feel you
(ไอ แค็นท ฟีล ยู)
I’m falling, falling faster
(แอม ฟ๊อลิง , ฟ๊อลิง ฟาสเทอะ)
Breath your life into me
(บรี๊ทฺรฺ ยุร ไล๊ฟ อิ๊นทู มี)
I still need you
(ไอ สทิลล นี๊ด ยู)
I’m falling, falling
(แอม ฟ๊อลิง , ฟ๊อลิง)
Breath into me
(บรี๊ทฺรฺ อิ๊นทู มี)

Breath your life into me
(บรี๊ทฺรฺ ยุร ไล๊ฟ อิ๊นทู มี)
I can’t feel you
(ไอ แค็นท ฟีล ยู)
I’m falling, falling faster
(แอม ฟ๊อลิง , ฟ๊อลิง ฟาสเทอะ)
Breath your life into me
(บรี๊ทฺรฺ ยุร ไล๊ฟ อิ๊นทู มี)
I still need you
(ไอ สทิลล นี๊ด ยู)
I’m falling, falling
(แอม ฟ๊อลิง , ฟ๊อลิง)
Breath into me
(บรี๊ทฺรฺ อิ๊นทู มี)

Breath your life into me
(บรี๊ทฺรฺ ยุร ไล๊ฟ อิ๊นทู มี)
I’m falling
(แอม ฟ๊อลิง)
Falling faster
(ฟ๊อลิง ฟาสเทอะ)
Breath your life into me
(บรี๊ทฺรฺ ยุร ไล๊ฟ อิ๊นทู มี)
Falling, falling
(ฟ๊อลิง , ฟ๊อลิง)
Falling
(ฟ๊อลิง)
Breath into me
(บรี๊ทฺรฺ อิ๊นทู มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Breathe into Me คำอ่านไทย Red

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น