เนื้อเพลง Be on You คำอ่านไทย Flo Rida feat Ne-Yo

[Ne Yo]
([ Ne โย ])
Oh oh oh yeah yeah yeah
(โอ โอ โอ เย่ เย่ เย่)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
I said excuse me little mama if I may,
(ไอ เซ็ด เอ็กซคิ้วส มี ลิ๊ทเทิ่ล มามะ อิ๊ฟ ฟาย เมย์ ,)
Take this thought and send it your way,
(เท้ค ดิส ธอท แอนด์ เซ็นด ดิท ยุร เวย์ ,)
And if you don’t like that, then send it right back,
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ ไล๊ค แดท , เด็น เซ็นด ดิท ไร๊ท แบ็ค ,)
But I just gotta say
(บั๊ท ไอ จั๊สท กอททะ เซย์)
I wanna be on you [on you], I wanna be on you [on you]
(ไอ วอนนา บี ออน ยู [ ออน ยู ] , ไอ วอนนา บี ออน ยู [ ออน ยู ])
And if you don’t like that, then send it right back
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ ไล๊ค แดท , เด็น เซ็นด ดิท ไร๊ท แบ็ค)
But I just gotta say, I just gotta say
(บั๊ท ไอ จั๊สท กอททะ เซย์ , ไอ จั๊สท กอททะ เซย์)

[Flo Rida – Verse 1]
([ โฟล รีดา เฝิซ วัน ])
Hey, sh sh shawty with no limits, that’s what I need all the time,
(เฮ , ฌะ ฌะ ชาวดี้ วิธ โน ลิ๊หมิท , แด้ท ว๊อท ไอ นี๊ด ออล เดอะ ไทม์ ,)
I’m wit with with it, she with it, she not sure she put it down
(แอม วิท วิธ วิธ อิท , ชี วิธ อิท , ชี น็อท ชัวร์ ชี พุท ดิธ เดาน)
Come get get get it, the business, I hi hit it, whose is it
(คัม เก็ท เก็ท เก็ท ดิธ , เดอะ บีสเน็ซ , ไอ ไฮ ฮิท ดิธ , ฮูส อีส ซิท)
The Benz with the windows tinted, oh I get dirty south
(เดอะ เบนซฺ วิธ เดอะ วิ๊นโด้ว ทินท , โอ ไอ เก็ท เดอทิ เซ๊าธ)
Showing, like them grown men, Goose, Patron, Gin
(โชว์วิง , ไล๊ค เด็ม กโรน เม็น , กู๊ส , เพทรัน , จิน)
Let let me go in, sexy moaning, ca catch me jonesin
(เล็ท เล็ท มี โก อิน , เซคซิ เมานิง , ca แค็ทช มี โจนซิน)
Let no not ever with this little mama off schedule
(เล็ท โน น็อท เอ๊เฝ่อร์ วิธ ดิส ลิ๊ทเทิ่ล มามะ ออฟฟ สเค๊ดดูล)
Got me achy, call me papi, hot as saki, fly as feathers
(ก็อท มี เอกคี , คอลลํ มี เพพี , ฮอท แอส saki , ฟลาย แอส เฟฑเออะ)
But but bout that, sh shawty housed that, you you got that prowl cat
(บั๊ท บั๊ท เบาท แดท , ฌะ ชาวดี้ เฮ้าส แดท , ยู ยู ก็อท แดท พเราล แค๊ท)
I wanna pop it like ecstasy, pretty face and all that
(ไอ วอนนา พ็อพ อิท ไล๊ค เอคซทะซิ , พริ๊ทที่ เฟซ แอนด์ ออล แดท)
But what I look for, this gal is hood core, but that is outdoors
(บั๊ท ว๊อท ไอ ลุ๊ค ฟอร์ , ดิส แก็ล อีส ฮุด คอร์ , บั๊ท แดท อีส เอ๊าทดอร์)
Deserve an encore, the definition of a shone
(ดิเสิฝ แอน อังโค , เดอะ เดฟินีฌอัน อ็อฝ อะ โฌนฌอน)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
I said excuse me little mama if I may,
(ไอ เซ็ด เอ็กซคิ้วส มี ลิ๊ทเทิ่ล มามะ อิ๊ฟ ฟาย เมย์ ,)
Take this thought and send it your way,
(เท้ค ดิส ธอท แอนด์ เซ็นด ดิท ยุร เวย์ ,)
And if you don’t like that, then send it right back,
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ ไล๊ค แดท , เด็น เซ็นด ดิท ไร๊ท แบ็ค ,)
But I just gotta say
(บั๊ท ไอ จั๊สท กอททะ เซย์)
I wanna be on you [on you], I wanna be on you [on you]
(ไอ วอนนา บี ออน ยู [ ออน ยู ] , ไอ วอนนา บี ออน ยู [ ออน ยู ])
And if you don’t like that, then send it right back
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ ไล๊ค แดท , เด็น เซ็นด ดิท ไร๊ท แบ็ค)
But I just gotta say, I just gotta say
(บั๊ท ไอ จั๊สท กอททะ เซย์ , ไอ จั๊สท กอททะ เซย์)

[Flo Rida – Verse 2]
([ โฟล รีดา เฝิซ ทู ])
Hey, I’m feeling you girl, wanna get close to you, no doubt
(เฮ , แอม ฟีลอิง ยู เกิร์ล , วอนนา เก็ท โคลส ทู ยู , โน เดาท)
My sister swagger should tell it more than anything can vouch
(มาย ซิ๊สเท่อร์ ซแวกเกอะ เชิด เทลล อิท โม แฑ็น เอนอิธิง แคน เฝาช)
Little mama you are what’s inside ghetto, fine I’ll make you proud
(ลิ๊ทเทิ่ล มามะ ยู อาร์ ว๊อท อิ๊นไซด์ เกทโท , ไฟน อิลล เม้ค ยู พเราด)
So stuntalicious, I love it, lets at least work something out
(โซ stuntalicious , ไอ ลัฝ อิท , เล็ท แอ็ท ลีซท เวิ๊ร์ค ซัมติง เอ๊าท)
Miss thing, million dollar game, coke bottle frame
(มิซ ทริง , มิ๊ลเลี่ยน ดอลเลอะ เกม , โคค บ๊อทเทิ่ล เฟรม)
Make my wall of fame let me know your name
(เม้ค มาย วอลล์ อ็อฝ เฟม เล็ท มี โนว์ ยุร เนม)
I control the rain I could make it better, matter of fact
(ไอ คอนโทรล เดอะ เรน นาย เคิด เม้ค อิท เบ๊ทเท่อร์ , แม๊ทเท่อร์ อ็อฝ แฟคท)
I make it wetter, stormy weather with this cheddar
(ไอ เม้ค อิท เว๊ดเดอ , ซทอมิ เว๊เธ่อร วิธ ดิส เชเดอร์)
All because you hot as ever, if you may lady,
(ออล บิคอส ยู ฮอท แอส เอ๊เฝ่อร์ , อิ๊ฟ ยู เมย์ เล๊ดี้ ,)
Let me play baby, make my way baby,
(เล็ท มี เพลย์ เบ๊บี้ , เม้ค มาย เวย์ เบ๊บี้ ,)
You won’t like it, send it back and its okay baby
(ยู ว็อนท ไล๊ค อิท , เซ็นด ดิท แบ็ค แอนด์ อิทซ โอเค เบ๊บี้)
You’re a keeper, touch of diva, give me a fever
(ยัวร์ อะ คีพเออะ , ทั๊ช อ็อฝ ดีว่า , กี๊ฝ มี อะ ฟี๊เฝ่อร)
If I could freak ya, give me the word and I’ll be along
(อิ๊ฟ ฟาย เคิด ฟรี๊ค ยา , กี๊ฝ มี เดอะ เวิร์ด แอนด์ อิลล บี อะลอง)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
I said excuse me little mama if I may,
(ไอ เซ็ด เอ็กซคิ้วส มี ลิ๊ทเทิ่ล มามะ อิ๊ฟ ฟาย เมย์ ,)
Take this thought and send it your way,
(เท้ค ดิส ธอท แอนด์ เซ็นด ดิท ยุร เวย์ ,)
And if you don’t like that, then send it right back,
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ ไล๊ค แดท , เด็น เซ็นด ดิท ไร๊ท แบ็ค ,)
But I just gotta say
(บั๊ท ไอ จั๊สท กอททะ เซย์)
I wanna be on you [on you], I wanna be on you [on you]
(ไอ วอนนา บี ออน ยู [ ออน ยู ] , ไอ วอนนา บี ออน ยู [ ออน ยู ])
And if you don’t like that, then send it right back
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ ไล๊ค แดท , เด็น เซ็นด ดิท ไร๊ท แบ็ค)
But I just gotta say, I just gotta say
(บั๊ท ไอ จั๊สท กอททะ เซย์ , ไอ จั๊สท กอททะ เซย์)

[Bridge – Ne Yo]
([ บริดจ Ne โย ])
Girl let me touch you like nobody can [yeah girl]
(เกิร์ล เล็ท มี ทั๊ช ยู ไล๊ค โนบอดี้ แคน [ เย่ เกิร์ล ])
Girl let me show you I’m a gentleman [uh huh]
(เกิร์ล เล็ท มี โชว์ ยู แอม มา เจนเทิลแมน [ อา ฮู ])
I wanna be the one to hold your hand [oh yeah]
(ไอ วอนนา บี ดิ วัน ทู โฮลด์ ยุร แฮนด์ [ โอ เย่ ])
I just wanna be, I just wanna be

(ไอ จั๊สท วอนนา บี , ไอ จั๊สท วอนนา บี)

Girl let me touch you like nobody can [yeah girl]
(เกิร์ล เล็ท มี ทั๊ช ยู ไล๊ค โนบอดี้ แคน [ เย่ เกิร์ล ])
I wanna show you I’m a gentleman [uh huh]
(ไอ วอนนา โชว์ ยู แอม มา เจนเทิลแมน [ อา ฮู ])
Girl let me be the one to hold your hand [oh yeah] [whoa]
(เกิร์ล เล็ท มี บี ดิ วัน ทู โฮลด์ ยุร แฮนด์ [ โอ เย่ ] [ โว้ว ])
I just wanna be, I just wanna be
(ไอ จั๊สท วอนนา บี , ไอ จั๊สท วอนนา บี)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
I said excuse me little mama if I may,
(ไอ เซ็ด เอ็กซคิ้วส มี ลิ๊ทเทิ่ล มามะ อิ๊ฟ ฟาย เมย์ ,)
Take this thought and send it your way,
(เท้ค ดิส ธอท แอนด์ เซ็นด ดิท ยุร เวย์ ,)
And if you don’t like that, then send it right back,
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ ไล๊ค แดท , เด็น เซ็นด ดิท ไร๊ท แบ็ค ,)
But I just gotta say
(บั๊ท ไอ จั๊สท กอททะ เซย์)
I wanna be on you [on you], I wanna be on you [on you]
(ไอ วอนนา บี ออน ยู [ ออน ยู ] , ไอ วอนนา บี ออน ยู [ ออน ยู ])
And if you don’t like that, then send it right back
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ ไล๊ค แดท , เด็น เซ็นด ดิท ไร๊ท แบ็ค)
But I just gotta say, I just gotta say
(บั๊ท ไอ จั๊สท กอททะ เซย์ , ไอ จั๊สท กอททะ เซย์)

I said excuse me little mama if I may,
(ไอ เซ็ด เอ็กซคิ้วส มี ลิ๊ทเทิ่ล มามะ อิ๊ฟ ฟาย เมย์ ,)
Take this thought and send it your way,
(เท้ค ดิส ธอท แอนด์ เซ็นด ดิท ยุร เวย์ ,)
And if you don’t like that, then send it right back,
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ ไล๊ค แดท , เด็น เซ็นด ดิท ไร๊ท แบ็ค ,)
But I just gotta say
(บั๊ท ไอ จั๊สท กอททะ เซย์)
I wanna be on you [on you], I wanna be on you [on you]
(ไอ วอนนา บี ออน ยู [ ออน ยู ] , ไอ วอนนา บี ออน ยู [ ออน ยู ])
And if you don’t like that, then send it right back
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ ไล๊ค แดท , เด็น เซ็นด ดิท ไร๊ท แบ็ค)
But I just gotta say, I just gotta say
(บั๊ท ไอ จั๊สท กอททะ เซย์ , ไอ จั๊สท กอททะ เซย์)

I just gotta say, I just gotta say..
(ไอ จั๊สท กอททะ เซย์ , ไอ จั๊สท กอททะ เซย์)
Be on you, yeah, yeah, yeah, yeah
(บี ออน ยู , เย่ , เย่ , เย่ , เย่)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Be on You คำอ่านไทย Flo Rida feat Ne-Yo

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น