เนื้อเพลง Illusion, Coma, Pimp & Circumstance คำอ่านไทย Prince

She knew which fork 2 use but she couldn’t dance
(ชี นยู วิช ฟ๊อร์ค ทู ยู๊ส บั๊ท ชี คูดซึ่น แด๊นซ์)
So he hipped her 2 the funk in xchange 4 the finance
(โซ ฮี ฮิพ เฮอ ทู เดอะ ฟังค อิน xchange โฟว เดอะ ไฟแน๊นซ)
Who’s pimpin’ who if nobody gets a second chance?
(ฮู พิมปิน ฮู อิ๊ฟ โนบอดี้ เก็ท ซา เซ๊คคั่น แช้นซํ)
This is the story of illusion, coma, pimp & circumstance
(ดิส ซิส เดอะ สท๊อรี่ อ็อฝ อิลยูฌัน , โค๊ม่า , พิมพ & เซ๊อร์คั่มสแสตนซ์)

She was older but rich beyond compare
(ชี วอส โอลเดอะ บั๊ท ริ๊ช บียอนด์ คอมแพร์)
She’d drop a thousand dollars at the saloon just 2 get her hair did
(ชี ดรอพ อะ เธ๊าซั่นด ดอลเลอะ แอ็ท เดอะ ซะลูน จั๊สท ทู เก็ท เฮอ แฮร์ ดิด)
He was good at compliments, better in the bunk
(ฮี วอส กู๊ด แอ็ท คอมพลิเม็นท , เบ๊ทเท่อร์ อิน เดอะ บังค)
She laced him with a crib in Paris, he hipped her 2 the funk
(ชี แล็ค ฮิม วิธ อะ คริบ อิน แพริซ , ฮี ฮิพ เฮอ ทู เดอะ ฟังค)

Way 2 fine he was 4 her
(เวย์ ทู ไฟน ฮี วอส โฟว เฮอ)
A dirty dog in expensive fur
(อะ เดอทิ ด้อกก อิน เอ็คซเพนซิฝ เฟอร์)
As long as she’s providing chips and whips
(แอส ลอง แอส ชี โพฝไวดิง ชิพ แซน ฮวิพ)
We can do this funky thang
(วี แคน ดู ดิส ฟังคิ เตง)
As long as she was playing the host
(แอส ลอง แอส ชี วอส พเลนิ่ง เดอะ โฮสท)
He figured he would make the most of them hips and lips
(ฮี ฟิ๊กเก้อร ฮี เวิด เม้ค เดอะ โมซท อ็อฝ เด็ม ฮิพ แซน ลิพ)
He hooked her up, rocked her coast 2 coast
(ฮี ฮุ๊ค เฮอ อั๊พ , ร๊อค เฮอ โค้สท ทู โค้สท)

Ugly…
(อั๊กลี่)
So ugly, rich beyond compare
(โซ อั๊กลี่ , ริ๊ช บียอนด์ คอมแพร์)
She’s dropped a couple hundred thousand dollars on a silver whip
(ชี ดร็อพ อะ คั๊พเพิ่ล ฮั๊นเดร็ด เธ๊าซั่นด ดอลเลอะ ออน อะ ซิ๊ลเฝ่อร ฮวิพ)
Just 2 match the color of her hair
(จั๊สท ทู แหมทช์ เดอะ คัลเออะ อ็อฝ เฮอ แฮร์)
She said ” Eye got plenty of what U need.
(ชี เซ็ด ” อาย ก็อท เพล๊นที่ อ็อฝ ว๊อท ยู นี๊ด)
Put the spoon down honey, c’mon, let mama feed U ”
(พุท เดอะ สพูน เดาน ฮั๊นนี่ , ซีมอน , เล็ท มามะ ฟี ยู “)

She knew which fork 2 use but she couldn’t dance
(ชี นยู วิช ฟ๊อร์ค ทู ยู๊ส บั๊ท ชี คูดซึ่น แด๊นซ์)
So he hipped her 2 the funk in xchange 4 the finance
(โซ ฮี ฮิพ เฮอ ทู เดอะ ฟังค อิน xchange โฟว เดอะ ไฟแน๊นซ)
Who’s pimpin’ who if nobody gets a second chance?
(ฮู พิมปิน ฮู อิ๊ฟ โนบอดี้ เก็ท ซา เซ๊คคั่น แช้นซํ)
This is the story of illusion, coma, pimp & circumstance
(ดิส ซิส เดอะ สท๊อรี่ อ็อฝ อิลยูฌัน , โค๊ม่า , พิมพ & เซ๊อร์คั่มสแสตนซ์)

Where was Eye? Oh yeah…
(แวร์ วอส อาย โอ เย่)
A gentleman he was
(อะ เจนเทิลแมน ฮี วอส)
He never spoke about her nose
(ฮี เน๊เฝ่อร์ ซโพค อะเบ๊าท เฮอ โน้ส)
So prominent because in the dark it’d glow
(โซ พรอมอิเน็นท บิคอส อิน เดอะ ด๊าร์ค อิทด กโล)
If she was only tan instead of so lily white
(อิ๊ฟ ชี วอส โอ๊นลี่ แทน อินสเท๊ด อ็อฝ โซ ลีลอิ ไว๊ท)
Her name was Doris but he called her ” Fluo ”
(เฮอ เนม วอส ดอริซ บั๊ท ฮี คอลลํ เฮอ ” Fluo “)
As in ” -Rescent ” – That ain’t right
(แอส ซิน ” Rescent ” แดท เอน ไร๊ท)
Fluorescent every night
(ฟลูเรซเซ็นท เอ๊เฝอร์รี่ ไน๊ท)
A situation bound 2 fail
(อะ ซิ๊ทูเอชั่น บาวนฺดฺ ทู เฟล)
As sure a Doris’ skin was pale
(แอส ชัวร์ อะ ดอริซ สกิน วอส เพล)

Money might talk, but what does it say?
(มั๊นนี่ ไมท ท๊อล์ค , บั๊ท ว๊อท โด ซิท เซย์)
U better get busy if U wanna get paid
(ยู เบ๊ทเท่อร์ เก็ท บี๊ซี่ อิ๊ฟ ยู วอนนา เก็ท เพลด)
” Boy, Eye was fine back in the day ”
(” บอย , อาย วอส ไฟน แบ็ค อิน เดอะ เดย์ “)

She knew which fork 2 use but she couldn’t dance
(ชี นยู วิช ฟ๊อร์ค ทู ยู๊ส บั๊ท ชี คูดซึ่น แด๊นซ์)
So he hipped her 2 the funk in xchange 4 the finance
(โซ ฮี ฮิพ เฮอ ทู เดอะ ฟังค อิน xchange โฟว เดอะ ไฟแน๊นซ)
Who’s pimpin’ who if nobody gets a second chance?
(ฮู พิมปิน ฮู อิ๊ฟ โนบอดี้ เก็ท ซา เซ๊คคั่น แช้นซํ)
That’s the story of illusion, coma, pimp & circumstance
(แด้ท เดอะ สท๊อรี่ อ็อฝ อิลยูฌัน , โค๊ม่า , พิมพ & เซ๊อร์คั่มสแสตนซ์)
Now, dance
(นาว , แด๊นซ์)

Dance
(แด๊นซ์)

He spent her money oh so well
(ฮี ซเพ็นท เฮอ มั๊นนี่ โอ โซ เวลล)
Take a bath in cold Kristal
(เท้ค เก บ๊าทร อิน โคลด์ Kristal)
He took a trip 2 burn an old flame in ‘Frisco, like wow
(ฮี ทุค กา ทริ๊พ ทู เบิร์น แอน โอลด์ เฟลม อิน ฟรีซโค , ไล๊ค เวา)
But Doris caught him in her arms
(บั๊ท ดอริซ คอท ฮิม อิน เฮอ อาร์ม)
She shrugged her shoulders and said ” No harm ”
(ชี shrugged เฮอ โช๊ลเด้อร์ แซน เซ็ด ” โน ฮาร์ม “)
Just put Ur name on this pre-nup and we can all hit the disco
(จั๊สท พุท Ur เนม ออน ดิส พรี nup แอนด์ วี แคน ออล ฮิท เดอะ ดิสโค)

She knew which fork 2 use but she couldn’t dance
(ชี นยู วิช ฟ๊อร์ค ทู ยู๊ส บั๊ท ชี คูดซึ่น แด๊นซ์)
So he hipped her 2 the funk in xchange 4 the finance
(โซ ฮี ฮิพ เฮอ ทู เดอะ ฟังค อิน xchange โฟว เดอะ ไฟแน๊นซ)
Who’s pimpin’ who if nobody gets a second chance?
(ฮู พิมปิน ฮู อิ๊ฟ โนบอดี้ เก็ท ซา เซ๊คคั่น แช้นซํ)
This is the story of illusion, coma, pimp & circumstance
(ดิส ซิส เดอะ สท๊อรี่ อ็อฝ อิลยูฌัน , โค๊ม่า , พิมพ & เซ๊อร์คั่มสแสตนซ์)

She knew which fork 2 use but she couldn’t dance
(ชี นยู วิช ฟ๊อร์ค ทู ยู๊ส บั๊ท ชี คูดซึ่น แด๊นซ์)
So he hipped her 2 the funk in xchange 4 the finance
(โซ ฮี ฮิพ เฮอ ทู เดอะ ฟังค อิน xchange โฟว เดอะ ไฟแน๊นซ)
Who’s pimpin’ who if nobody gets a second chance?
(ฮู พิมปิน ฮู อิ๊ฟ โนบอดี้ เก็ท ซา เซ๊คคั่น แช้นซํ)
This is the story of illusion, coma, pimp & circumstance
(ดิส ซิส เดอะ สท๊อรี่ อ็อฝ อิลยูฌัน , โค๊ม่า , พิมพ & เซ๊อร์คั่มสแสตนซ์)
Now, dance
(นาว , แด๊นซ์)

Dance
(แด๊นซ์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Illusion, Coma, Pimp & Circumstance คำอ่านไทย Prince

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น