เนื้อเพลง Lose Yourself คำอ่านไทย Eminem

Look, if you had one shot, or one opportunity
(ลุ๊ค อิ๊ฟ ยู แฮด วัน ชอด ออ วัน อ๊อพพอทูนิที่)
To seize everything you ever wanted. one moment
(ทู ซี๊ซ เอฟรี่ติง ยู เอ๊เว่อร์ ว้อนท วัน โม๊เม้นท)
Would you capture it or just let it slip?
(วู๊ด ยู แค๊พเจ้อรํ อิท ออ จั๊สท เล็ท ดิท สลิ๊พ)
Yo
(โย)

His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy
(ฮีส พาล์ม แซร์ สเวดี นี วี๊ค อาร์ม แซร์ เฮ๊ฝฝี่)
There’s vomit on his sweater already, mom’s spaghetti
(แดร์ โฝ๊หมิท ออน ฮีส สเวทเทอะ ออลเร๊ดี้ มัม สพะเกทที)
He’s nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs,
(ฮีส เน๊อเวด บั๊ท ออน เดอะ เซ๊อร์เฟซ ฮี ลุ๊ค คาลํม แอนด์ เร๊ดี้ ทู ดรอพ บอมบฺ)
But he keeps on forgetting what he wrote down,
(บั๊ท ฮี คี๊พ ซอน forเกทดิง ว๊อท ฮี โว่ด ดาวน์)
The whole crowd goes so loud
(เดอะ โฮล คราวดํ โกซ โซ เลาด)
He opens his mouth, but the words won’t come out
(ฮี โอ๊เพ่น ฮีส เม๊าธ บั๊ท เดอะ เวิร์ด โวน คัม เอ๊าท)
He’s choking how, everybody’s joking now
(ฮีส โชคกิ้ง ฮาว เอวี่บอดี้ โจคกิ้ง นาว)
The clock’s run out, time’s up, over, bloah!
(เดอะ คล๊อค รัน เอ๊าท ไทม์ ซั๊พ โอ๊เว่อร์ โบล)
Snap back to reality, Oh there goes gravity
(สแนพ แบ็ค ทู เรียลิดี โอ้ แดร์ โกซ แกรฟวิดี)
Oh, there goes Rabbit, he choked
(โอ้ แดร์ โกซ แร๊บบิท ฮี โช้ก)
He’s so mad, but he won’t give up that
(ฮีส โซ แม้ด บั๊ท ฮี โวน กี๊ฝ อั๊พ แดท)
Easy, no
(อีซี่ โน)
He won’t have it, he knows his whole back’s to these ropes
(ฮี โวน แฮพ อิท ฮี โนว์ ฮีส โฮล แบ็ค ทู ดีซ โร๊พ)
It don’t matter, he’s dope
(อิท โด้นท์ แม๊ทเท่อร์ ฮีส โดป)
He knows that but he’s broke
(ฮี โนว์ แดท บั๊ท ฮีส โบค)
He’s so stagnant, he knows
(ฮีส โซ สแทกนันทฺ ฮี โนว์)
When he goes back to his mobile home, that’s when it’s
(เว็น ฮี โกซ แบ็ค ทู ฮีส โม๊บายล์ โฮม แด้ท เว็น อิทซ)
Back to the lab again, yo
(แบ็ค ทู เดอะ แหล๊บ อะเกน โย)
This whole rhapsody
(ดิส โฮล แรพโซดี)
He better go capture this moment and hope it don’t pass him
(ฮี เบ๊ทเด่อร์ โก แค๊พเจ้อรํ ดิส โม๊เม้นท แอนด์ โฮพ อิท โด้นท์ พาสส ฮิม)

[Hook:]
([ ฮุ๊ค : ])
You better lose yourself in the music, the moment
(ยู เบ๊ทเด่อร์ ลู้ส ยัวร์เซ่ล อิน เดอะ มิ๊วสิค เดอะ โม๊เม้นท)
You own it, you better never let it go
(ยู โอว์น นิท ยู เบ๊ทเด่อร์ เน๊เว่อร์ เล็ท ดิท โก)
You only get one shot, do not miss your chance to blow
(ยู โอ๊นลี่ เก็ท วัน ชอด ดู นอท มิส ยัวร์ แช้นซํ ทู โบลว์)
This opportunity comes once in a lifetime yo
(ดิส อ๊อพพอทูนิที่ คัม วั๊นซ อิน นา ไลฟ์ไทม์ โย)
You better lose yourself in the music, the moment
(ยู เบ๊ทเด่อร์ ลู้ส ยัวร์เซ่ล อิน เดอะ มิ๊วสิค เดอะ โม๊เม้นท)
You own it, you better never let it go
(ยู โอว์น นิท ยู เบ๊ทเด่อร์ เน๊เว่อร์ เล็ท ดิท โก)
You only get one shot, do not miss your chance to blow
(ยู โอ๊นลี่ เก็ท วัน ชอด ดู นอท มิส ยัวร์ แช้นซํ ทู โบลว์)
This opportunity comes once in a lifetime yo
(ดิส อ๊อพพอทูนิที่ คัม วั๊นซ อิน นา ไลฟ์ไทม์ โย)
[You better]
([ ยู เบ๊ทเด่อร์ ])

The soul’s escaping, through this hole that is gaping
(เดอะ โซล เอสเคปิ้ง ตรู ดิส โฮล แดท อีส เกปิ้ง)
This world is mine for the taking
(ดิส เวิลด อีส ไมน์ ฟอร์ เดอะ เทคกิ้ง)
Make me king, as we move toward a new world order
(เม้ค มี คิง แอส วี มู๊ฝ ทูหวาด ดา นิว เวิลด อ๊อร์เด้อร์)
A normal life is boring, but superstardom’s close to post mortem
(อะ น๊อร์มอล ไล๊ฟ อีส บอร์ริ่ง บั๊ท ซู๊เปอร์สตาร์โดม โคลส ทู โพสท มอร์เดม)
[adsense]
It only grows harder, homie grows hotter
(อิท โอ๊นลี่ โกรว์ ฮ๊าเดอ โฮมี โกรว์ ฮอทเดอ)
He blows. It’s all over. These hoes is all on him
(ฮี โบลว์ อิทซ ซอร์ โอ๊เว่อร์ ดีซ เฮา ซิส ซอร์ ออน ฮิม)
Coast to coast shows, he’s known as the globetrotter
(โค้สท ทู โค้สท โชว์ ฮีส โนว์ แอส เดอะ โกร๊บถอดเดอ)
Lonely roads, God only knows
(โลนลี่ โร้ด ก๊อด โอ๊นลี่ โนว์)
He’s grown farther from home, he’s no father
(ฮีส โกรน ฟาร์เธอะ ฟรอม โฮม ฮีส โน ฟ๊าเท่อร)
He goes home and barely knows his own daughter
(ฮี โกซ โฮม แอนด์ แบร์รี่ โนว์ ฮีส โอว์น ด๊อเท่อร์)
But hold your nose ’cause here goes the cold water
(บั๊ท โฮลด์ ยัวร์ โน้ส ค๊อส เฮียร โกซ เดอะ โคลด์ ว๊อเท่อร)
His hoes don’t want him no more, he’s cold product
(ฮีส เฮา โด้นท์ ว้อนท ฮิม โน มอร์ ฮีส โคลด์ โพร๊ดัคท)
They moved on to the next schmoe who flows
(เดย์ มู๊ฝ ดอน ทู เดอะ เน๊กซท ชาเม้า ฮู โฟลว์)
He nose dove and sold nada
(ฮี โน้ส โดว แอนด์ โซลด นาดา)
So the soap opera is told and unfolds
(โซ เดอะ โซ้พ โอ๊เพร่า อีส โทลด แดน อั๊นโฟลด)
I suppose it’s old partner but the beat goes on
(ไอ ซั๊พโพ้ส อิทซ โอลด์ พาร์ทเน่อร์ บั๊ท เดอะ บีท โกซ ซอน)
Da da dum da dum da da
(ดา ดา ดัม ดา ดัม ดา ดา)

[Hook]
([ ฮุ๊ค ])

No more games, I’ma change what you call rage
(โน มอร์ เกม แอมมา เช้งจํ ว๊อท ยู คอลลํ เร้จ)
Tear this motherfucking roof off like two dogs caged
(เทียร์ ดิส มารเตอร์ฟัคกิ้ง รู๊ฟ ออฟฟ ไล๊ค ทู ด้อกก เค้จ)
I was playing in the beginning, the mood all changed
(ไอ วอส เพลย์อิง อิน เดอะ บีกีนนิ่ง เดอะ มู้ด ออล เช้งจํ)
I’ve been chewed up and spit out and booed off stage
(แอบ บีน ชิว ดั๊ฟ แอนด์ สปิด เอ๊าท แอนด์ บู ออฟฟ สเท๊จ)
But I kept rhyming and stepped right into the next cypher
(บั๊ท ดาย เค๊บ รายมิ่ง แอนด์ สเทพ ไร๊ท อิ๊นทู เดอะ เน๊กซท ไซเฟอะ)
Best believe somebody’s paying the pied piper
(เบ๊สท์ บีลี๊ฝ ซัมบอดี้ เพยยิ่ง เดอะ พาย ไพเพอะ)
All the pain inside amplified by the fact
(ออล เดอะ เพน อิ๊นไซด์ แอมพลิไฟ บาย เดอะ แฟคท)
That I can’t get by with my 9 to 5
(แดท ดาย แค้น เก็ท บาย วิธ มาย 9 ทู 5)
And I can’t provide the right type of life for my family
(แอนด์ ได แค้น โพรไฝด เดอะ ไร๊ท ไท๊พ ออฟ ไล๊ฟ ฟอร์ มาย แฟ๊มิลี่)
Cause man, these goddamn food stamps don’t buy diapers
(ค๊อส แมน ดีซ ก๊อทแดม ฟู้ด สแทมพ์ โด้นท์ บาย ได๊อะเพ่อร์)
And it’s no movie, there’s no Mekhi Phifer, this is my life
(แอนด์ อิทซ โน มูวี่ แดร์ โน เมกกี่ ไพเฟอร์ ดิส ซิส มาย ไล๊ฟ)
And these times are so hard, and it’s getting even harder
(แอนด์ ดีซ ไทม์ แซร์ โซ ฮาร์ด แดน อิทซ เกทดิง อี๊เฝ่น ฮ๊าเดอ)
Trying to feed and water my seed, plus
(ทรายอิง ทู ฟี แดน ว๊อเท่อร มาย ซี พลัส)
Teeter totter caught up between being a father and a prima donna
(ทีเทอะ ท็อทเทอะ คลอด ดั๊พ บีทะวีน บีอิ้ง อะ ฟ๊าเท่อร แรน ดา พรีมะ ดอนนา)
Baby mama drama’s screaming on and
(เบ๊บี้ มามา ดร๊าม่า สครีมมิ่ง งอน แอนด์)
Too much for me to wanna
(ทู มัช ฟอร์ มี ทู วอนนา)
Stay in one spot, another day of monotony
(สเทย์ ยิน วัน สพอท อะน๊าเทร่อร์ เดย์ ออฟ มะนอทโทนี)
Has gotten me to the point, I’m like a snail
(แอส กอททน มี ทู เดอะ พ๊อยท์ แอม ไล๊ค เก สเนล)
I’ve got to formulate a plot or I end up in jail or shot
(แอบ กอท ทู ฟอร์มิวเล อะ พล๊อท ออ ไอ เอ็นด ดั๊ฟ อิน เจล ออ ชอด)
Success is my only motherfucking option, failure’s not
(ซัคเซสส ซิส มาย โอ๊นลี่ มารเตอร์ฟัคกิ้ง อ๊อพชั่น เฟลลีเอ๋อ นอท)
Mom, I love you, but this trailer’s got to go
(มัม ไอ เลิฟ ยู บั๊ท ดิส เทรลเลอะ กอท ทู โก)
I cannot grow old in Salem’s lot
(ไอ แคนนอท โกรว์ โอลด์ ดิน ซาเลม รอด)
So here I go it’s my shot.
(โซ เฮียร ไอ โก อิทซ มาย ชอด)
Feet, fail me not, this may be the only opportunity that I got
(ฟีด เฟล มี นอท ดิส เมย์ บี ดิ โอ๊นลี่ อ๊อพพอทูนิที่ แดท ดาย กอท)

[Hook]
([ ฮุ๊ค ])

You can do anything you set your mind to, man
(ยู แคน ดู เอนี่ติง ยู เซ็ท ยัวร์ ไมนด์ ทู แมน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Lose Yourself คำอ่านไทย Eminem

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น