เนื้อเพลง Summertime คำอ่านไทย Sublime

Summertime and the livin’s easy
(ซัมเมอร์ไทม์ แอนด์ เดอะ ลีฝอิน อีสอิ)
Bradley’s on the microphone with Ras-MG
(แบรดลีย์ ออน เดอะ ไมคโระโฟน วิธ Ras MG)
All the people in the dance will agree that
(ออล เดอะ พี๊เพิ่ล อิน เดอะ แด๊นซ์ วิล อะกรี แดท)
We’re well qualified to
(เวีย เวลล ควอลอิไฟด ทู)
Represent
(รีเพรสเซ่นท)
The LBC
(เดอะ LBC)
[me]
([ มี ])
Me and Louie we’re gunna run to the party and dance till the rhythm it
(มี แอนด์ ลูยอี เวีย กันนา รัน ทู เดอะ พ๊าร์ที่ แอนด์ แด๊นซ์ ทิลล์ เดอะ ริธึ่ม อิท)
Gets
(เก็ท)
Harder
(อาณ์เดอ)

Ba da ba bye bye
(บา ดา บา ไบ ไบ)
Ba da ba bye bye
(บา ดา บา ไบ ไบ)

Me and my girl we got this relationship
(มี แอนด์ มาย เกิร์ล วี ก็อท ดิส ริเลฌันฌิพ)
I love her so bad, but she tr[e]ats me like shhh
(ไอ ลัฝ เฮอ โซ แบ้ด , บั๊ท ชี tr [ อี ] ats มี ไล๊ค shhh)
All locked down like a penitentiary
(ออล ล๊อค เดาน ไล๊ค เก เพนิเทนฌะริ)
She spreads her lovin all over
(ชี สเพร๊ด เฮอ ลัฝวิน ออล โอ๊เฝ่อร)
And when she gets home
(แอนด์ เว็น ชี เก็ท โฮม)
There’s none left for me
(แดร์ นัน เล๊ฟท ฟอร์ มี)

Summertime and the livin’s easy
(ซัมเมอร์ไทม์ แอนด์ เดอะ ลีฝอิน อีสอิ)
Bradley’s on the microphone with Ras-MG
(แบรดลีย์ ออน เดอะ ไมคโระโฟน วิธ Ras MG)
All the people in the dance will agree that we’re well qualified to
(ออล เดอะ พี๊เพิ่ล อิน เดอะ แด๊นซ์ วิล อะกรี แดท เวีย เวลล ควอลอิไฟด ทู)
Represent
(รีเพรสเซ่นท)
The LBC
(เดอะ LBC)
[me]
([ มี ])
Me and Louie we’re gunna run to the party
(มี แอนด์ ลูยอี เวีย กันนา รัน ทู เดอะ พ๊าร์ที่)
And dance till the rhythm it gets
(แอนด์ แด๊นซ์ ทิลล์ เดอะ ริธึ่ม อิท เก็ท)
Harder
(อาณ์เดอ)

Ba da ba bye bye
(บา ดา บา ไบ ไบ)
Ba da ba bye bye
(บา ดา บา ไบ ไบ)
Ba da ba bye bye
(บา ดา บา ไบ ไบ)
Ba da ba bye bye
(บา ดา บา ไบ ไบ)

So take this veil from off my eyes
(โซ เท้ค ดิส เฝล ฟรอม ออฟฟ มาย อาย)
My burning sun will some day rise
(มาย เบรินนิง ซัน วิล ซัม เดย์ ไร๊ส)
And what am I gunna be doin for a wife
(แอนด์ ว๊อท แอ็ม ไอ กันนา บี โดย ฟอร์ รา ไว๊ฟ)
I said I’m gunna play with myself
(ไอ เซ็ด แอม กันนา เพลย์ วิธ ไมเซลฟ)
Show them now we’ve come off the self
(โชว์ เด็ม นาว หวีบ คัม ออฟฟ เดอะ เซลฟ์)
[so what]
([ โซ ว๊อท ])
Summertime and the livin easy
(ซัมเมอร์ไทม์ แอนด์ เดอะ ลีฝอิน อีสอิ)
Bradley’s on the microphone with Ras-MG
(แบรดลีย์ ออน เดอะ ไมคโระโฟน วิธ Ras MG)
All the people in the dance will agree that we’re well qualified to
(ออล เดอะ พี๊เพิ่ล อิน เดอะ แด๊นซ์ วิล อะกรี แดท เวีย เวลล ควอลอิไฟด ทู)
Represent
(รีเพรสเซ่นท)
The LBC
(เดอะ LBC)
[me]
([ มี ])
Me and Louie run to the party
(มี แอนด์ ลูยอี รัน ทู เดอะ พ๊าร์ที่)
And dance till the rhythm it
(แอนด์ แด๊นซ์ ทิลล์ เดอะ ริธึ่ม อิท)
Gets
(เก็ท)
Harder
(อาณ์เดอ)

[Evil
([ อี๊ฝิ่ล)
Evil
(อี๊ฝิ่ล)
Tension
(เท๊นชั่น)
Tension
(เท๊นชั่น)
Hold her
(โฮลด์ เฮอ)
Water]==== I dont hear that
(ว๊อเท่อร ] ==== ไอ ด้อนท์ เฮียร แดท)

Evil ive come to tell you that she’s evil
(อี๊ฝิ่ล แอฝ คัม ทู เทลล ยู แดท ชี อี๊ฝิ่ล)
Most definitely
(โมซท เดฟอินิทลิ)
Evil, horny scandalous and evil
(อี๊ฝิ่ล , ฮอนิ ซแคนแดะลัซ แซน อี๊ฝิ่ล)
Most definitely
(โมซท เดฟอินิทลิ)

The tension is [getting] hotter
(เดอะ เท๊นชั่น อีส [ เกดดดิ้ง ] ฮอทเดอ)
I’d like to hold her head underwater
(อาย ไล๊ค ทู โฮลด์ เฮอ เฮด อันเดอะวอเทอะ)

[ohhh me and my girl
([ โอ้ มี แอนด์ มาย เกิร์ล)
We got a relationship
(วี ก็อท ดา ริเลฌันฌิพ)
Me and my girl mmm
(มี แอนด์ มาย เกิร์ล อึม)
We got a relationship mmm hmm..
(วี ก็อท ดา ริเลฌันฌิพ อึม อึม)
My girl
(มาย เกิร์ล)
We got a relationship
(วี ก็อท ดา ริเลฌันฌิพ)
Oh oh and my girl heh
(โอ โอ แอนด์ มาย เกิร์ล เอฮ)
Got a relationship]
(ก็อท ดา ริเลฌันฌิพ ])
Take a tip
(เท้ค เก ทิพ)
Take a tip
(เท้ค เก ทิพ)
Take a ti ti ti tip from me
(เท้ค เก ทิ ทิ ทิ ทิพ ฟรอม มี)

Bradley’s on the microphone with RAS-MG
(แบรดลีย์ ออน เดอะ ไมคโระโฟน วิธ RAS MG)
All the people in the dance will agree that we’re well qualified to
(ออล เดอะ พี๊เพิ่ล อิน เดอะ แด๊นซ์ วิล อะกรี แดท เวีย เวลล ควอลอิไฟด ทู)
Represent
(รีเพรสเซ่นท)
The
(เดอะ)
LBC
(LBC)

Me [la la] Louie [well] everybody run
(มี [ ลา ลา ] ลูยอี [ เวลล ] เอวี่บอดี้ รัน)
Till the rhythm it gets
(ทิลล์ เดอะ ริธึ่ม อิท เก็ท)
Harder
(อาณ์เดอ)
[harder]
([ อาณ์เดอ ])

[summertime and the livins easy]
([ ซัมเมอร์ไทม์ แอนด์ เดอะ ลีฝอิน อีสอิ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Summertime คำอ่านไทย Sublime

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น