เนื้อเพลง Attitude คำอ่านไทย Alien Ant Farm

Maybe I act on confused behavior
(เมบี ไอ แอ๊คท ออน คอนฟิ้วส บิเฮฟเยอะ)
Maybe waves crash like semi trailer
(เมบี เว๊ฝ คแร็ฌ ไล๊ค เซมอิ ทเรลเออะ)
Maybe I’ll spend my off time without you
(เมบี อิลล สเพ็นด มาย ออฟฟ ไทม์ วิธเอ๊าท ยู)
It seems like we need our own space
(อิท ซีม ไล๊ค วี นี๊ด เอ๊า โอว์น สเพ๊ซ)

And all the time I wasted away
(แอนด์ ออล เดอะ ไทม์ ไอ ว็อซท อะเวย์)
I don’t feel good unless you stay
(ไอ ด้อนท์ ฟีล กู๊ด อันเล๊ซ ยู สเทย์)
And all the times I chased you away
(แอนด์ ออล เดอะ ไทม์ ซาย เชส ยู อะเวย์)
Simply to catch back up with
(ซีมพลิ ทู แค็ทช แบ็ค อั๊พ วิธ)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
Your solitude is welcome
(ยุร ซอลอิทยูด อีส เว้ลคั่ม)
Your attitude is welcome
(ยุร แอ๊ททิจูด อีส เว้ลคั่ม)

All you see is red lights behind me
(ออล ยู ซี อีส เร้ด ไล๊ท บีฮายน์ มี)
Maybe this isn’t what you wanted baby
(เมบี ดิส อีสซึ่น ว๊อท ยู ว้อนท เบ๊บี้)
I don’t blame you falling backwards
(ไอ ด้อนท์ เบลม ยู ฟ๊อลิง แบคเวิด)
No one’s ever quite confused you this way
(โน วัน เอ๊เฝ่อร์ ไคว๊ คอนฟิ้วส ยู ดิส เวย์)

And all this time we wasted away
(แอนด์ ออล ดิส ไทม์ วี ว็อซท อะเวย์)
We don’t feel good unless we’re gray
(วี ด้อนท์ ฟีล กู๊ด อันเล๊ซ เวีย กเร)
And all the times I chased you away
(แอนด์ ออล เดอะ ไทม์ ซาย เชส ยู อะเวย์)
I simply don’t feel good
(ไอ ซีมพลิ ด้อนท์ ฟีล กู๊ด)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

All this time, we heard alarms
(ออล ดิส ไทม์ , วี เฮิด อะลาร์ม)
Come to find, we fell apart
(คัม ทู ไฟนด์ , วี เฟ็ล อะพาร์ท)
This whole thing has crashed down, crashed down
(ดิส โฮล ทริง แฮ็ส คแร็ฌ เดาน , คแร็ฌ เดาน)
All this time, we heard alarms
(ออล ดิส ไทม์ , วี เฮิด อะลาร์ม)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

You are welcome
(ยู อาร์ เว้ลคั่ม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Attitude คำอ่านไทย Alien Ant Farm

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น