เนื้อเพลง Lord, I’ve Been Trying คำอ่านไทย Richard Ashcroft

Lord, I’ve been trying
(หลอร์ด , แอฝ บีน ทไรอิง)
Trying to keep myself from crying
(ทไรอิง ทู คี๊พ ไมเซลฟ ฟรอม คไรอิง)
And it gets hard, there’s no use denying
(แอนด์ ดิท เก็ท ฮาร์ด , แดร์ โน ยู๊ส ดีนายลิง)
There’s been some nights when I did a little lying
(แดร์ บีน ซัม ไน๊ท เว็น นาย ดิด อะ ลิ๊ทเทิ่ล ลายยิง)

Sure feels like I’ve been here before
(ชัวร์ ฟีล ไล๊ค แอฝ บีน เฮียร บีฟอร์)
Yes it sure feels like I’ve been here before
(เย็ซ ซิท ชัวร์ ฟีล ไล๊ค แอฝ บีน เฮียร บีฟอร์)

Captain tell me where I’ve been,
(แค๊พเท่น เทลล มี แวร์ แอฝ บีน ,)
Are there waves left there for me?
(อาร์ แดร์ เว๊ฝ เล๊ฟท แดร์ ฟอร์ มี)
Is there something left to see?
(อีส แดร์ ซัมติง เล๊ฟท ทู ซี)
Is there something left to be?
(อีส แดร์ ซัมติง เล๊ฟท ทู บี)
Oh I know that I’m holding on but I’ve got time to grow
(โอ ไอ โนว์ แดท แอม โฮลดิง ออน บั๊ท แอฝ ก็อท ไทม์ ทู โกรว์)
Alright, alright, alright
(ออลไร๊ท , ออลไร๊ท , ออลไร๊ท)
Said it’s alright, now
(เซ็ด อิทซ ออลไร๊ท , นาว)

Days that I’ve been spending
(เดย์ แดท แอฝ บีน ซเพ็นดิง)
And all these blues – they’re never ending
(แอนด์ ออล ฑิส บลู เดรว เน๊เฝ่อร์ เอนดิง)
And it gets hard, and life will go on again
(แอนด์ ดิท เก็ท ฮาร์ด , แอนด์ ไล๊ฟ วิล โก ออน อะเกน)
Gonna shake off these blues, I’m leaving them now
(กอนนะ เช้ค ออฟฟ ฑิส บลู , แอม ลีฝอิงส เด็ม นาว)

Sure feels like I’ve been here before
(ชัวร์ ฟีล ไล๊ค แอฝ บีน เฮียร บีฟอร์)
Yes it sure feels like I’ve been here before
(เย็ซ ซิท ชัวร์ ฟีล ไล๊ค แอฝ บีน เฮียร บีฟอร์)

Captain tell me where I’ve been,
(แค๊พเท่น เทลล มี แวร์ แอฝ บีน ,)
Are there waves left there for me?
(อาร์ แดร์ เว๊ฝ เล๊ฟท แดร์ ฟอร์ มี)
Can you see the warning sign
(แคน ยู ซี เดอะ วอนิง ซายน)
Flashing there in my mind?
(แฟ๊ดชิง แดร์ อิน มาย ไมนด์)
My mind is free and I’m talking up to you – I say
(มาย ไมนด์ อีส ฟรี แอนด์ แอม ทอคอิง อั๊พ ทู ยู ไอ เซย์)
” Alright, alright, alright ”
(” ออลไร๊ท , ออลไร๊ท , ออลไร๊ท “)

[I’ve been trying]
([ แอฝ บีน ทไรอิง ])
It feels good, it feels good, it feels good, it feels good, it feels good
(อิท ฟีล กู๊ด , อิท ฟีล กู๊ด , อิท ฟีล กู๊ด , อิท ฟีล กู๊ด , อิท ฟีล กู๊ด)
[To keep my soul from crying]
([ ทู คี๊พ มาย โซล ฟรอม คไรอิง ])
My love is alright now,
(มาย ลัฝ อีส ออลไร๊ท นาว ,)
[I’ve been trying]
([ แอฝ บีน ทไรอิง ])
Yeah yeah yeah, yeah yeah yeah
(เย่ เย่ เย่ , เย่ เย่ เย่)
It’s alright, it’s alright, it’s alright, it’s alright, it feels right
(อิทซ ออลไร๊ท , อิทซ ออลไร๊ท , อิทซ ออลไร๊ท , อิทซ ออลไร๊ท , อิท ฟีล ไร๊ท)
It’s alright, it’s alright, it’s alright, it’s alright, it feels right
(อิทซ ออลไร๊ท , อิทซ ออลไร๊ท , อิทซ ออลไร๊ท , อิทซ ออลไร๊ท , อิท ฟีล ไร๊ท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Lord, I’ve Been Trying คำอ่านไทย Richard Ashcroft

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น