เนื้อเพลง Coconut คำอ่านไทย Smile DK

Pickin’ coconuts from the coconut tree-eh
(พิกคิน โค๊โคนัท ฟรอม เดอะ โค๊โคนัท ทรี เอ)
Nah, nah, nah, nah-nah-nah-nah, nah nah nah
(นาห์ , นาห์ , นาห์ , นาห์ นาห์ นาห์ นาห์ , นาห์ นาห์ นาห์)
Biggest coconuts that you ever seen
(บิ๊กเกส โค๊โคนัท แดท ยู เอ๊เฝ่อร์ ซีน)
Nah nah nah nah nah nah
(นาห์ นาห์ นาห์ นาห์ นาห์ นาห์)
Pickin’ coconuts from the coconut tree-eh
(พิกคิน โค๊โคนัท ฟรอม เดอะ โค๊โคนัท ทรี เอ)
Nah, nah, nah, nah-nah-nah-nah, nah nah nah
(นาห์ , นาห์ , นาห์ , นาห์ นาห์ นาห์ นาห์ , นาห์ นาห์ นาห์)
Biggest coconuts that you ever seen
(บิ๊กเกส โค๊โคนัท แดท ยู เอ๊เฝ่อร์ ซีน)
Feelin’ free and happy!
(ฟีลิน ฟรี แอนด์ แฮ๊พพี่ !)

Come follow, come follow follow-follow me-eh
(คัม ฟ๊อลโล่ว , คัม ฟ๊อลโล่ว ฟ๊อลโล่ว ฟ๊อลโล่ว มี เอ)
Nah nah nah nah-nah-nah-nah, nah nah nah
(นาห์ นาห์ นาห์ นาห์ นาห์ นาห์ นาห์ , นาห์ นาห์ นาห์)
Pickin’ coconuts from the coconut tree
(พิกคิน โค๊โคนัท ฟรอม เดอะ โค๊โคนัท ทรี)
Nah nah nah nah nah nah
(นาห์ นาห์ นาห์ นาห์ นาห์ นาห์)
Come follow, come follow follow-follow me-eh
(คัม ฟ๊อลโล่ว , คัม ฟ๊อลโล่ว ฟ๊อลโล่ว ฟ๊อลโล่ว มี เอ)
Nah nah nah nah-nah-nah-nah, nah nah nah
(นาห์ นาห์ นาห์ นาห์ นาห์ นาห์ นาห์ , นาห์ นาห์ นาห์)
Biggest coconuts that you ever seen
(บิ๊กเกส โค๊โคนัท แดท ยู เอ๊เฝ่อร์ ซีน)
Feelin’ free and happy!
(ฟีลิน ฟรี แอนด์ แฮ๊พพี่ !)

Oh, oh, oh ~ All the sunshine boys
(โอ , โอ , โอ ~ ออล เดอะ ซันชาย บอย)
Let’s start the party
(เล็ท สท๊าร์ท เดอะ พ๊าร์ที่)
Oh, oh, oh ~ All the sunshine girls
(โอ , โอ , โอ ~ ออล เดอะ ซันชาย เกิร์ล)
Let’s have a good time
(เล็ท แฮ็ฝ อะ กู๊ด ไทม์)
Oh, oh, oh ~ Everybody
(โอ , โอ , โอ ~ เอวี่บอดี้)
We gonna party tonight, tonight, toni-ei-ei-ght!
(วี กอนนะ พ๊าร์ที่ ทูไน๊ท , ทูไน๊ท , toni ei ei ght !)

Come follow, come follow follow-follow me-eh
(คัม ฟ๊อลโล่ว , คัม ฟ๊อลโล่ว ฟ๊อลโล่ว ฟ๊อลโล่ว มี เอ)
Nah nah nah nah-nah-nah-nah, nah nah nah
(นาห์ นาห์ นาห์ นาห์ นาห์ นาห์ นาห์ , นาห์ นาห์ นาห์)
Pickin’ coconuts from the coconut tree
(พิกคิน โค๊โคนัท ฟรอม เดอะ โค๊โคนัท ทรี)
Nah nah nah nah nah nah
(นาห์ นาห์ นาห์ นาห์ นาห์ นาห์)
Come follow, come follow follow-follow me-eh
(คัม ฟ๊อลโล่ว , คัม ฟ๊อลโล่ว ฟ๊อลโล่ว ฟ๊อลโล่ว มี เอ)
Nah nah nah nah-nah-nah-nah, nah nah nah
(นาห์ นาห์ นาห์ นาห์ นาห์ นาห์ นาห์ , นาห์ นาห์ นาห์)
Biggest coconuts that you ever seen
(บิ๊กเกส โค๊โคนัท แดท ยู เอ๊เฝ่อร์ ซีน)
Feelin’ free and happy!
(ฟีลิน ฟรี แอนด์ แฮ๊พพี่ !)

Oh, oh, oh ~ All the sunshine boys
(โอ , โอ , โอ ~ ออล เดอะ ซันชาย บอย)
Let’s start the party
(เล็ท สท๊าร์ท เดอะ พ๊าร์ที่)
Oh, oh, oh ~ All the sunshine girls
(โอ , โอ , โอ ~ ออล เดอะ ซันชาย เกิร์ล)
Let’s have a good time
(เล็ท แฮ็ฝ อะ กู๊ด ไทม์)
Oh, oh, oh ~ everybody
(โอ , โอ , โอ ~ เอวี่บอดี้)
We gonna party tonight, tonight, toni-ei-ei-ght!
(วี กอนนะ พ๊าร์ที่ ทูไน๊ท , ทูไน๊ท , toni ei ei ght !)

Come buy a coco-conut ~ What’s the matter with you?
(คัม บาย อะ โคโค conut ~ ว๊อท เดอะ แม๊ทเท่อร์ วิธ ยู)
Come buy a coco-conut ~ C’mon, c’mon!
(คัม บาย อะ โคโค conut ~ ซีมอน , ซีมอน !)
Come buy a coco-conut ~ What’s the matter with you?
(คัม บาย อะ โคโค conut ~ ว๊อท เดอะ แม๊ทเท่อร์ วิธ ยู)
Come buy a coco-conut ~ C’mon, c’mon!
(คัม บาย อะ โคโค conut ~ ซีมอน , ซีมอน !)

Pickin’ coconuts from the coconut tree-eh
(พิกคิน โค๊โคนัท ฟรอม เดอะ โค๊โคนัท ทรี เอ)
Biggest coconuts that you ever seen
(บิ๊กเกส โค๊โคนัท แดท ยู เอ๊เฝ่อร์ ซีน)
Pickin’ coconuts from the coconut tree-eh
(พิกคิน โค๊โคนัท ฟรอม เดอะ โค๊โคนัท ทรี เอ)
Come follow come follow follow-follow me-eh
(คัม ฟ๊อลโล่ว คัม ฟ๊อลโล่ว ฟ๊อลโล่ว ฟ๊อลโล่ว มี เอ)
Pickin’ coconuts from the coconut tree-eh
(พิกคิน โค๊โคนัท ฟรอม เดอะ โค๊โคนัท ทรี เอ)
Biggest coconuts that you ever seen
(บิ๊กเกส โค๊โคนัท แดท ยู เอ๊เฝ่อร์ ซีน)
Pickin’ coconuts from the coconut tree-eh
(พิกคิน โค๊โคนัท ฟรอม เดอะ โค๊โคนัท ทรี เอ)
Feelin’ free and happy!
(ฟีลิน ฟรี แอนด์ แฮ๊พพี่ !)

Oh, oh, oh ~ All the sunshine boys
(โอ , โอ , โอ ~ ออล เดอะ ซันชาย บอย)
Let’s start the party
(เล็ท สท๊าร์ท เดอะ พ๊าร์ที่)
Oh, oh, oh ~ All the sunshine girls
(โอ , โอ , โอ ~ ออล เดอะ ซันชาย เกิร์ล)
Let’s have a good time
(เล็ท แฮ็ฝ อะ กู๊ด ไทม์)
Oh, oh, oh ~ everybody
(โอ , โอ , โอ ~ เอวี่บอดี้)
We gonna party tonight, tonight, toni-ei-ei-ght!
(วี กอนนะ พ๊าร์ที่ ทูไน๊ท , ทูไน๊ท , toni ei ei ght !)

Oh, oh, oh ~ All the sunshine boys
(โอ , โอ , โอ ~ ออล เดอะ ซันชาย บอย)
Let’s start the party
(เล็ท สท๊าร์ท เดอะ พ๊าร์ที่)
Oh, oh, oh ~ All the sunshine girls
(โอ , โอ , โอ ~ ออล เดอะ ซันชาย เกิร์ล)
Let’s have a good time
(เล็ท แฮ็ฝ อะ กู๊ด ไทม์)
Oh, oh, oh ~ Everybody
(โอ , โอ , โอ ~ เอวี่บอดี้)
We gonna party tonight, tonight, toni-ei-ei-ght!
(วี กอนนะ พ๊าร์ที่ ทูไน๊ท , ทูไน๊ท , toni ei ei ght !)

Come buy a coco-conut ~ What’s the matter with you?
(คัม บาย อะ โคโค conut ~ ว๊อท เดอะ แม๊ทเท่อร์ วิธ ยู)
Come buy a coco-conut ~ C’mon, c’mon!
(คัม บาย อะ โคโค conut ~ ซีมอน , ซีมอน !)
Come buy a coco-conut ~ What’s the matter with you?
(คัม บาย อะ โคโค conut ~ ว๊อท เดอะ แม๊ทเท่อร์ วิธ ยู)
Come buy a coco-conut ~ C’mon, c’mon!
(คัม บาย อะ โคโค conut ~ ซีมอน , ซีมอน !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Coconut คำอ่านไทย Smile DK

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น