เนื้อเพลง Secret Meeting คำอ่านไทย The National

I think this place is full of spies
(ไอ ทริ๊งค ดิส เพลส อีส ฟูล อ็อฝ สไป๊ท)
I think they’re onto me
(ไอ ทริ๊งค เดรว ออนทู มี)
Didn’t anybody, didn’t anybody tell you
(ดิ๊นอิน เอนอิบอดิ , ดิ๊นอิน เอนอิบอดิ เทลล ยู)
Didn’t anybody tell you how to gracefully disappear in a room
(ดิ๊นอิน เอนอิบอดิ เทลล ยู ฮาว ทู กเรซฟุลิ ดิสแอ๊พเพียร์ อิน อะ รูม)
I know you put in the hours to keep me in sunglasses, I know
(ไอ โนว์ ยู พุท อิน เดอะ เอาเอ้อร์ ทู คี๊พ มี อิน ซังเลซเซซ , ไอ โนว์)

And so and now I’m sorry I missed you
(แอนด์ โซ แอนด์ นาว แอม ซ๊อรี่ ไอ มิส ยู)
I had a secret meeting in the basement of my brain
(ไอ แฮ็ด อะ ซี๊เขร็ท มีทอิง อิน เดอะ เบซเม็นท อ็อฝ มาย เบรน)
It went the dull and wicked ordinary way
(อิท เว็นท เดอะ ดัล แอนด์ วิค อ๊อร์ดินารี่ เวย์)
It went the dull and wicked ordinary way
(อิท เว็นท เดอะ ดัล แอนด์ วิค อ๊อร์ดินารี่ เวย์)
And now I’m sorry I missed you
(แอนด์ นาว แอม ซ๊อรี่ ไอ มิส ยู)
I had a secret meeting in the basement of my brain
(ไอ แฮ็ด อะ ซี๊เขร็ท มีทอิง อิน เดอะ เบซเม็นท อ็อฝ มาย เบรน)

I think this place is full of spies
(ไอ ทริ๊งค ดิส เพลส อีส ฟูล อ็อฝ สไป๊ท)
I think I’m ruined
(ไอ ทริ๊งค แอม รูอิน)
Didn’t anybody, didn’t anybody tell you
(ดิ๊นอิน เอนอิบอดิ , ดิ๊นอิน เอนอิบอดิ เทลล ยู)
Didn’t anybody tell you, this river’s full of lost sharks
(ดิ๊นอิน เอนอิบอดิ เทลล ยู , ดิส ริ๊เฝ่อร์ ฟูล อ็อฝ ล็อซท ช๊าร์ค)
I know you put in the hours to keep me in sunglasses, I know
(ไอ โนว์ ยู พุท อิน เดอะ เอาเอ้อร์ ทู คี๊พ มี อิน ซังเลซเซซ , ไอ โนว์)

And so and now I’m sorry I missed you
(แอนด์ โซ แอนด์ นาว แอม ซ๊อรี่ ไอ มิส ยู)
I had a secret meeting in the basement of my brain
(ไอ แฮ็ด อะ ซี๊เขร็ท มีทอิง อิน เดอะ เบซเม็นท อ็อฝ มาย เบรน)
It went the dull and wicked ordinary way
(อิท เว็นท เดอะ ดัล แอนด์ วิค อ๊อร์ดินารี่ เวย์)
It went the dull and wicked ordinary way
(อิท เว็นท เดอะ ดัล แอนด์ วิค อ๊อร์ดินารี่ เวย์)

And now I’m sorry I missed you
(แอนด์ นาว แอม ซ๊อรี่ ไอ มิส ยู)
I had a secret meeting in the basement of my brain
(ไอ แฮ็ด อะ ซี๊เขร็ท มีทอิง อิน เดอะ เบซเม็นท อ็อฝ มาย เบรน)
And now I’m sorry I missed you
(แอนด์ นาว แอม ซ๊อรี่ ไอ มิส ยู)
I had a secret meeting in the basement of my brain
(ไอ แฮ็ด อะ ซี๊เขร็ท มีทอิง อิน เดอะ เบซเม็นท อ็อฝ มาย เบรน)
It went the dull and wicked ordinary way
(อิท เว็นท เดอะ ดัล แอนด์ วิค อ๊อร์ดินารี่ เวย์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Secret Meeting คำอ่านไทย The National

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น