เนื้อเพลง Adam Lives In Theory คำอ่านไทย Lauryn Hill

Adam lives in theory
(แอดแอ็ม ไล้ฝ ซิน ธีโอรี่)
Trying to turn stone into bread
(ทไรอิง ทู เทิร์น สโทน อิ๊นทู เบร้ด)
Masquerading like he got it figured out
(Masqueradings ไล๊ค ฮี ก็อท ดิธ ฟิ๊กเก้อร เอ๊าท)
Cut off from the sunshine, only smart in his own head
(คัท ออฟฟ ฟรอม เดอะ ซันชาย , โอ๊นลี่ สมาร์ท อิน ฮิส โอว์น เฮด)
Leaving his descendants to hope and doubt
(ลีฝอิงส ฮิส ดิเซนแด็นท ทู โฮพ แอนด์ เดาท)
Left to his devices, those worth the sacrifices
(เล๊ฟท ทู ฮิส ดีไฝ๊ซ์ , โฑส เวิร์ธ เดอะ แซ๊คริไฟซ์)
Praying to the alter of himself
(เพลยอิง ทู ดิ อั๊ลเท่อร์ อ็อฝ ฮิมเซลฟ)
Making pilgrimages, thinking he’s religious
(เมคอิง ฟีลกริมิจ , ติ้งกิง อีส ริลีจอัซ)
Like he’s got all the light, and no one else
(ไล๊ค อีส ก็อท ดอร์ เดอะ ไล๊ท , แอนด์ โน วัน เอ๊ลส)

He takes the unsuspected
(ฮี เท้ค ดิ unsuspected)
Cuz he knows they’re not connected
(คัซ ฮี โนว์ เดรว น็อท คอนเน็คท)
And he shows them how to be just as he is
(แอนด์ ฮี โชว์ เด็ม ฮาว ทู บี จั๊สท แอส ฮี อีส)
Virtually real, and commercially appealed
(เฝอชัวลิ เรียล , แอนด์ ค็อมเมอแฌ็ลลิ แอพพีล)
To the lust of all the people where he lives
(ทู เดอะ ลัซท อ็อฝ ออล เดอะ พี๊เพิ่ล แวร์ ฮี ไล้ฝ)

Eve was so naive, blinded by the pride and greed
(อี๊ฟ วอส โซ นาอีฝ , ไบลนฺดฺ บาย เดอะ ไพรด์ แอนด์ กรี๊ด)
Wanting to be intellectual
(วอนทิง ทู บี อินเทลเล๊คช่วล)
Drifting from the way she got turned down one day
(ดริฟทิง ฟรอม เดอะ เวย์ ชี ก็อท เทิร์น เดาน วัน เดย์)
And now she thinks that she’s bisexual
(แอนด์ นาว ชี ทริ๊งค แดท ชี bisexual)

Caught up in emotion
(คอท อั๊พ อิน อีโม๊ชั่น)
Burning up in her devotion
(เบรินนิง อั๊พ อิน เฮอ ดิโฝฌัน)
To the king of exploitaion in the field
(ทู เดอะ คิง หงับ exploitaion อิน เดอะ ฟีลด)
She handed him her virtue
(ชี แฮนด์ ฮิม เฮอ เฝ๊อชิ่ว)
Cuz he told her ” I won’t hurt you ”
(คัซ ฮี โทลด เฮอ ” ไอ ว็อนท เฮิร์ท ยู “)
So she lay with him to see how good it feels
(โซ ชี เลย์ วิธ ฮิม ทู ซี ฮาว กู๊ด ดิท ฟีล)

Now can you tell me, what, what we gonna do now
(นาว แคน ยู เทลล มี , ว๊อท , ว๊อท วี กอนนะ ดู นาว)
Where we gonna go now, what we gonna say now
(แวร์ วี กอนนะ โก นาว , ว๊อท วี กอนนะ เซย์ นาว)
Now can you tell me, what, what we gonna do now
(นาว แคน ยู เทลล มี , ว๊อท , ว๊อท วี กอนนะ ดู นาว)
Where we gonna go now, what we gonna say now
(แวร์ วี กอนนะ โก นาว , ว๊อท วี กอนนะ เซย์ นาว)

Now after the sensation, and the empty fornication
(นาว แอ๊ฟเท่อร เดอะ เซ็นเซฌัน , แอนด์ ดิ เอ๊มพที่ ฟอนิเคฌัน)
She brought affection home into her bed, quickly multiplying
(ชี บรอท แอ็ฟเฟคฌัน โฮม อิ๊นทู เฮอ เบ๊ด , ควีคลิ เมาเทอพายอิง)
Now the 3 of them are dieing by the poison she perceived to be good head
(นาว เดอะ ที อ็อฝ เด็ม อาร์ ดายอิ้ง บาย เดอะ พ๊อยซั่น ชี เพอะซีฝ ทู บี กู๊ด เฮด)
Now Eve and her husband are perverted in their judgment
(นาว อี๊ฟ แอนด์ เฮอ ฮั๊สแบนด์ อาร์ เพอเฝิท อิน แดร์ จัจเม็นท)
Cuz everything appears to be the same
(คัซ เอ๊วี่ติง แอพเพียร์ ทู บี เดอะ เซม)
They entertain suggestion,
(เด เอ๊นเทอร์เทน ซะเจซชัน ,)
Next time just use protection
(เน๊กซท ไทม์ จั๊สท ยู๊ส พโระเทคฌัน)

Desiring to cover up their shame
(Desirings ทู โค๊ฝเฝ่อร์ อั๊พ แดร์ เชม)
But much to their demise, poor decision closed their eyes
(บั๊ท มัช ทู แดร์ ดิไมส , พัวร์ ดีซิ๊ชั่น โคลส แดร์ อาย)
To the very antidote to their dilemma
(ทู เดอะ เฝ๊รี่ แอนทิโดท ทู แดร์ ดิเลมมะ)
Burning in their lust,
(เบรินนิง อิน แดร์ ลัซท ,)
Both of them were dealt to us
(โบทรฺ อ็อฝ เด็ม เวอ เด็ลท ทู อัซ)
Destroying the original agenda
(เดสดรอยอิง ดิ ออริจินัล อะเจ๊นด้า)
Praying to the sky, in order to maintain a lie
(เพลยอิง ทู เดอะ สกาย , อิน อ๊อร์เด้อร์ ทู เมนเทน อะ ไล)
They exhausted every possible conclusion,
(เด เอ็กซอสทํ เอ๊เฝอร์รี่ พ๊อซซิเบิ้ล ค็อนคลูฉัน ,)
They can’t even entertain the solution,
(เด แค็นท อี๊เฝ่น เอ๊นเทอร์เทน เดอะ โซลู๊ชั่น ,)
In a brain filled with vain information and pollution
(อิน อะ เบรน ฟิลล วิธ เฝน อินเฟาะเมฌัน แอนด์ พอลลู๊ชั่น)

Hiding from the truth,
(ไฮดอิง ฟรอม เดอะ ทรู๊ธ ,)
He provided an excuse to explain away his desperate situation
(ฮี โพรไฝด แอน เอ็กซคิ้วส ทู เอ็กซเพลน อะเวย์ ฮิส เด๊สเพอเหรท ซิ๊ทูเอชั่น)
When confronted, blamed his wife
(เว็น คอนฟร้อนทํ , เบลม ฮิส ไว๊ฟ)
Giving birth to carnal life
(กีฝวิง เบริ๊ท ทู คาแน็ล ไล๊ฟ)
Refusing to acknowledge what he done
(รีฟิวซิง ทู แอ๊คโนเหล็จ ว๊อท ฮี ดัน)

Now if we can agree with who created us to be
(นาว อิ๊ฟ วี แคน อะกรี วิธ ฮู คริเอท อัซ ทู บี)
Who says we’re guilty everyone before his eyes
(ฮู เซย์ เวีย กีลทิ เอ๊วี่วัน บีฟอร์ ฮิส อาย)
Making no exceptions, since the day of our conception
(เมคอิง โน เอ็คเซพฌัน , ซิ๊นซ เดอะ เดย์ อ็อฝ เอ๊า ค็อนเซพฌัน)
Predisposed to hating truth, and loving lies
(พรีดิซโพส ทู เฮดติง ทรู๊ธ , แอนด์ ลัฝอิง ไล)

Then can you tell me, what, what we gonna do now
(เด็น แคน ยู เทลล มี , ว๊อท , ว๊อท วี กอนนะ ดู นาว)
Where we gonna go now, what we gonna say now
(แวร์ วี กอนนะ โก นาว , ว๊อท วี กอนนะ เซย์ นาว)
Then can you tell me, what, what we gonna do now
(เด็น แคน ยู เทลล มี , ว๊อท , ว๊อท วี กอนนะ ดู นาว)
Where we gonna go now, what we gonna say now
(แวร์ วี กอนนะ โก นาว , ว๊อท วี กอนนะ เซย์ นาว)

Stop walking in pride, let the thief be crucified
(สท๊อพ วอคกิง อิน ไพรด์ , เล็ท เดอะ ทรี๊ฟ บี ครูซิไฟ)
Un-learn everything you know, and let him teach you
(ยูเอ็น เลิร์น เอ๊วี่ติง ยู โนว์ , แอนด์ เล็ท ฮิม ที๊ช ยู)
Line upon line, every step upon pre-step, say goodbye,
(ไลน์ อุพอน ไลน์ , เอ๊เฝอร์รี่ สเท็พ อุพอน พรี สเท็พ , เซย์ กู๊ดบาย ,)
To this decaying social system
(ทู ดิส ดีเคยิง โซแฌ็ล ซิ๊สเท่ม)
He wants to know, how far we’re willing to go
(ฮี ว้อนท ทู โนว์ , ฮาว ฟาร์ เวีย วีลลิง ทู โก)
If we love him like we say we do,
(อิ๊ฟ วี ลัฝ ฮิม ไล๊ค วี เซย์ วี ดู ,)
He will try us
(ฮี วิล ธราย อัซ)

Just don’t regress,
(จั๊สท ด้อนท์ รีกเร็ซ ,)
Or slip into hopelessness
(ออ สลิ๊พ อิ๊นทู โฮพเล็ซเน็ซ)
Once he’s satisfied his love,
(วั๊นซ อีส แซทอิซไฟด ฮิส ลัฝ ,)
He won’t deny us,
(ฮี ว็อนท ดีนาย อัซ ,)

And then he’ll tell us,
(แอนด์ เด็น เฮ็ลล เทลล อัซ ,)
What, what we gonna do now
(ว๊อท , ว๊อท วี กอนนะ ดู นาว)
Where we gonna go now, what we gonna say now
(แวร์ วี กอนนะ โก นาว , ว๊อท วี กอนนะ เซย์ นาว)

And then he’ll tell us,
(แอนด์ เด็น เฮ็ลล เทลล อัซ ,)
What, what we gonna do now
(ว๊อท , ว๊อท วี กอนนะ ดู นาว)
Where we gonna go now, what we gonna say now
(แวร์ วี กอนนะ โก นาว , ว๊อท วี กอนนะ เซย์ นาว)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Adam Lives In Theory คำอ่านไทย Lauryn Hill

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น