เนื้อเพลง Hold Me Down คำอ่านไทย Rick Ross feat Mario Winans

Sometimes I Rhyme Slow
(ซัมไทม์ ซาย ไรม สโลว์)

Sometime I Rhyme Quick
(ซัมไทม์ ไอ ไรม ควิค)

Sometime I Buy Blow, So I Supply Bricks
(ซัมไทม์ ไอ บาย โบลว์ , โซ ไอ ซั๊พพลาย บริ๊ค)

Muf*ckers Lookin At Me Sideways
(Muf*ckers ลุคกิน แอ็ท มี ไซดเวส)

But Can They Tell That Im Gettin Money Fly Ways, Lotta Leatherwood, And They Seats Vibrate, Chattin Wit A
(บั๊ท แคน เด เทลล แดท แอม เกดดิน มั๊นนี่ ฟลาย เวย์ , ลอทดา Leatherwood , แอนด์ เด ซีท ไฝ๊เบรท , ชาร์ดิน วิท ดา)

B*tch Like Your Boys On Myspace, But She Right Here In My Face, Take Her To A Fly Place, With A Fly
(บี *tch ไล๊ค ยุร บอย ออน มายสเปซ , บั๊ท ชี ไร๊ท เฮียร อิน มาย เฟซ , เท้ค เฮอ ทู อะ ฟลาย เพลส , วิธ อะ ฟลาย)

Fireplace, No Marshmellows, We Let The Dro Burn, I Dun Seen The World, Girl Its Ur Turn, I Told U Lies All
(ไฟทดิง , โน มาชเมลโลว , วี เล็ท เดอะ ดีโร เบิร์น , ไอ ดัน ซีน เดอะ เวิลด , เกิร์ล อิทซ Ur เทิร์น , ไอ โทลด ยู ไล ซอร์)

My Life, But You Hold Me Down Wrong Or Right, So Its Only Right She Get That Porsche Truck, All Black
(มาย ไล๊ฟ , บั๊ท ยู โฮลด์ มี เดาน รอง ออ ไร๊ท , โซ อิทซ โอ๊นลี่ ไร๊ท ชี เก็ท แดท โพช ทรั๊ค , ออล แบล๊ค)

Black Rims Call Her Porsche, Let Ur Weave Blow In The Wind, Cuz Believe Every D Boy Need A Friend
(แบล๊ค ริม คอลลํ เฮอ โพช , เล็ท Ur วีฝ โบลว์ อิน เดอะ วินด , คัซ บีลี๊ฝ เอ๊เฝอร์รี่ ดี บอย นี๊ด อะ เฟรน)

[Chorus: Mario Winans]
([ ค๊อรัส : มารีโอ วินแนน ])

When Can We, Get Away And Enjoy Each Other, Get Away And Explore Each Other
(เว็น แคน วี , เก็ท อะเวย์ แอนด์ เอ็นจอย อีช อ๊อเธ่อร์ , เก็ท อะเวย์ แอนด์ เอ็กซโพลร์ อีช อ๊อเธ่อร์)

All I Wanna Know Is, When Can We, Get Away And Exchange Our Feelings, Keep It Poppin Like A Movie
(ออล ไอ วอนนา โนว์ อีส , เว็น แคน วี , เก็ท อะเวย์ แอนด์ เอ็กซเช้งจ เอ๊า ฟีลอิง , คี๊พ อิท พอพปิน ไล๊ค เก มูวี่)

Scrennin, I Only Wanna Get Away
(Scrennin , ไอ โอ๊นลี่ วอนนา เก็ท อะเวย์)

In Into Heavy Dope, I Dont Kiss Ery Ho, So When I Like A B*tch, I Am Miss Mary O
(อิน อิ๊นทู เฮ๊ฝฝี่ โดพ , ไอ ด้อนท์ คิซ เออะริ โฮ , โซ เว็น นาย ไล๊ค เก บี *tch , ไอ แอ็ม มิซ แมริ โอ)

Feed Alarios, Sip Ever Glow, Wit Gloria, Thats A Fine And Humilio, Baby Really Though, Its Ur Best
(ฟี Alarios , ซิพ เอ๊เฝ่อร์ กโล , วิท โกวเรีย , แด้ท ซา ไฟน แอนด์ Humilio , เบ๊บี้ ริแอ็ลลิ โธ , อิทซ Ur เบ๊สท์)

Bet, They’ll Be 6 O’s In My Next Check, Wit A Gun In Hand Ive Always Been A Money Man, Crack Runnin Man, Fat
(เบ๊ท , เด๊ว บี ซิก โอเอส ซิน มาย เน๊กซท เช็ค , วิท ดา กัน อิน แฮนด์ แอฝ ออลเว บีน อะ มั๊นนี่ แมน , แคร๊ค รูนนิน แมน , แฟท)

Randall Cunningham.Look Here.Ima Tell U Like This, We Need Time Just To Kick It Like This, She Lickin My
(Randall Cunningham ลุ๊ค เฮียร แอมอา เทลล ยู ไล๊ค ดิส , วี นี๊ด ไทม์ จั๊สท ทู คิ๊ค อิท ไล๊ค ดิส , ชี ลิคคิน มาย)

Lips, She Diggin My Kicks, So We Did It Like This, Its Rick Ross Im The Man Of The Hour, She Love To Make
(ลิพ , ชี ดิคกิน มาย คิ๊ค , โซ วี ดิด ดิท ไล๊ค ดิส , อิทซ ริค หรอช แอม เดอะ แมน อ็อฝ เดอะ เอาเอ้อร์ , ชี ลัฝ ทู เม้ค)

Love, And We Can In The Showa, Back Against The Wall Ima Stand Like A Tower, Every Time Ima Stand Like A
(ลัฝ , แอนด์ วี แคน อิน เดอะ Showa , แบ็ค อะเก๊นสท เดอะ วอลล์ แอมอา สแทนด์ ไล๊ค เก เท๊าเว่อร์ , เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์ แอมอา สแทนด์ ไล๊ค เก)

Tower
(เท๊าเว่อร์)

[Chorus: Mario Winans]
([ ค๊อรัส : มารีโอ วินแนน ])

When Can We, Get Away And Enjoy Each Other, Get Away And Explore Each Other
(เว็น แคน วี , เก็ท อะเวย์ แอนด์ เอ็นจอย อีช อ๊อเธ่อร์ , เก็ท อะเวย์ แอนด์ เอ็กซโพลร์ อีช อ๊อเธ่อร์)

All I Wanna Know Is, When Can We, Get Away And Exchange Our Feelings, Keep It Poppin Like A Movie
(ออล ไอ วอนนา โนว์ อีส , เว็น แคน วี , เก็ท อะเวย์ แอนด์ เอ็กซเช้งจ เอ๊า ฟีลอิง , คี๊พ อิท พอพปิน ไล๊ค เก มูวี่)

Scrennin, I Only Wanna Get Away
(Scrennin , ไอ โอ๊นลี่ วอนนา เก็ท อะเวย์)

Sometimes I Rhyme Slow Sometime I Rhyme Quick, Sometime I Buy Blow So I Supply Bricks, You Cant Look Me In
(ซัมไทม์ ซาย ไรม สโลว์ ซัมไทม์ ไอ ไรม ควิค , ซัมไทม์ ไอ บาย โบลว์ โซ ไอ ซั๊พพลาย บริ๊ค , ยู แค็นท ลุ๊ค มี อิน)

The Face Girl, When U Wrog Ima Put U In Ur Place Girl, My Money Long, I Got Money Just To Waste Girl, My
(เดอะ เฟซ เกิร์ล , เว็น ยู Wrog แอมอา พุท ยู อิน Ur เพลส เกิร์ล , มาย มั๊นนี่ ลอง , ไอ ก็อท มั๊นนี่ จั๊สท ทู เวซท เกิร์ล , มาย)

Money Home And It Up To My Waist Girl, I Really Love How U Shake Girl, Ur Like A Phantom I Love How U Shake
(มั๊นนี่ โฮม แอนด์ ดิท อั๊พ ทู มาย เว๊สท เกิร์ล , ไอ ริแอ็ลลิ ลัฝ ฮาว ยู เช้ค เกิร์ล , Ur ไล๊ค เก แฟนทัม ไอ ลัฝ ฮาว ยู เช้ค)

Girl, Rick Ross Ima Real N*gga, U Can Feel The Realness When I Deal Wit Ya, Baby I Wont Lie To Ya, Im To
(เกิร์ล , ริค หรอช แอมอา เรียล เอ็น *gga , ยู แคน ฟีล เดอะ เรียลเนต เว็น นาย ดีล วิท ยา , เบ๊บี้ ไอ ว็อนท ไล ทู ยา , แอม ทู)

Honest I Promise I Wont Lie To Ya, That Otha B*tch Finished Wit,
(อ๊อนเน็สท ไอ พรอมอิซ ไอ ว็อนท ไล ทู ยา , แดท ออดดา บี *tch ฟิ๊หนิช วิท ,)

Ur The 1 Im Heavy Dealing Wit, And Its Candlelit Can U Handle It, Cuz I Can Handle It, So Lets Handle It
(Ur เดอะ วัน แอม เฮ๊ฝฝี่ ดีลลิง วิท , แอนด์ อิทซ Candlelit แคน ยู แฮ๊นเดิ้ล อิท , คัซ ไอ แคน แฮ๊นเดิ้ล อิท , โซ เล็ท แฮ๊นเดิ้ล อิท)

[Chorus: Mario Winans]
([ ค๊อรัส : มารีโอ วินแนน ])

When Can We, Get Away And Enjoy Each Other, Get Away And Explore Each Other
(เว็น แคน วี , เก็ท อะเวย์ แอนด์ เอ็นจอย อีช อ๊อเธ่อร์ , เก็ท อะเวย์ แอนด์ เอ็กซโพลร์ อีช อ๊อเธ่อร์)

All I Wanna Know Is, When Can We, Get Away And Exchange Our Feelings, Keep It Poppin Like A Movie
(ออล ไอ วอนนา โนว์ อีส , เว็น แคน วี , เก็ท อะเวย์ แอนด์ เอ็กซเช้งจ เอ๊า ฟีลอิง , คี๊พ อิท พอพปิน ไล๊ค เก มูวี่)

Scrennin, I Only Wanna Get Away…..When Can We..Ooo U Dont Have To Be Alone, No Not Anymore, Baby When
(Scrennin , ไอ โอ๊นลี่ วอนนา เก็ท อะเวย์ เว็น แคน วี อู้ ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู บี อะโลน , โน น็อท แอนนี่มอ , เบ๊บี้ เว็น)

Can We..Ill Take U Anywhere U Wanna Go Baby..All U Have To Do I Say Yes To Me, Say Yes To Me O, Say Yes To
(แคน วี อิลล เท้ค ยู เอนอิฮแว ยู วอนนา โก เบ๊บี้ ออล ยู แฮ็ฝ ทู ดู ไอ เซย์ เย็ซ ทู มี , เซย์ เย็ซ ทู มี โอ , เซย์ เย็ซ ทู)

Me Baby, Say Yes To Me Girl, And Ill Do Anything Anything For Ya
(มี เบ๊บี้ , เซย์ เย็ซ ทู มี เกิร์ล , แอนด์ อิลล ดู เอนอิธิง เอนอิธิง ฟอร์ ยา)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Hold Me Down คำอ่านไทย Rick Ross feat Mario Winans

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น