เนื้อเพลง Beg For Me คำอ่านไทย Korn

Everyone is looking at me.
(เอ๊วี่วัน อีส ลุคอิง แอ็ท มี)
I can’t get out of bed.
(ไอ แค็นท เก็ท เอ๊าท อ็อฝ เบ๊ด)
There is evil in my head.
(แดร์ อีส อี๊ฝิ่ล อิน มาย เฮด)
Everyone just let me be.
(เอ๊วี่วัน จั๊สท เล็ท มี บี)
Because when I hit the stage.
(บิคอส เว็น นาย ฮิท เดอะ สเท๊จ)
It is gone and I am free.
(อิท อีส กอน แอนด์ ดาย แอ็ม ฟรี)
Goddam you say you’ll get up for me.
(ก๊อดแดม ยู เซย์ โยว เก็ท อั๊พ ฟอร์ มี)
You’re the crowd, come on give it back to me.
(ยัวร์ เดอะ คราวดํ , คัมมอน กี๊ฝ อิท แบ็ค ทู มี)
You won’t beg for me, beg for me, beg for me.
(ยู ว็อนท เบ๊ก ฟอร์ มี , เบ๊ก ฟอร์ มี , เบ๊ก ฟอร์ มี)

Goddam you say you’ll get up with me.
(ก๊อดแดม ยู เซย์ โยว เก็ท อั๊พ วิธ มี)
You’re the crowd, come on give it back to me.
(ยัวร์ เดอะ คราวดํ , คัมมอน กี๊ฝ อิท แบ็ค ทู มี)
You won’t beg for me, be there for me, beg for
(ยู ว็อนท เบ๊ก ฟอร์ มี , บี แดร์ ฟอร์ มี , เบ๊ก ฟอร์)
me.
(มี)

Tell me, how could this fade?
(เทลล มี , ฮาว เคิด ดิส เฟด)
I am going in shame.
(ไอ แอ็ม โกอิ้ง อิน เชม)
And I could not have my pain.
(แอนด์ ดาย เคิด น็อท แฮ็ฝ มาย เพน)
Everyone please let me be.
(เอ๊วี่วัน พลีซ เล็ท มี บี)
‘Cause we’re on stage.
(ค๊อส เวีย ออน สเท๊จ)
And it’s gone and I am free.
(แอนด์ อิทซ กอน แอนด์ ดาย แอ็ม ฟรี)

Goddam you say you’ll get up with me.
(ก๊อดแดม ยู เซย์ โยว เก็ท อั๊พ วิธ มี)
You’re the crowd, come on give it back to me.
(ยัวร์ เดอะ คราวดํ , คัมมอน กี๊ฝ อิท แบ็ค ทู มี)
You won’t beg for me, beg for me, beg for me.
(ยู ว็อนท เบ๊ก ฟอร์ มี , เบ๊ก ฟอร์ มี , เบ๊ก ฟอร์ มี)

Goddam you say you’ll get up with me.
(ก๊อดแดม ยู เซย์ โยว เก็ท อั๊พ วิธ มี)
You’re the crowd, come on give it back to me.
(ยัวร์ เดอะ คราวดํ , คัมมอน กี๊ฝ อิท แบ็ค ทู มี)
You won’t beg for me, be there for me, beg for
(ยู ว็อนท เบ๊ก ฟอร์ มี , บี แดร์ ฟอร์ มี , เบ๊ก ฟอร์)
me.
(มี)

I feel the shame.
(ไอ ฟีล เดอะ เชม)
I’m not insane.
(แอม น็อท อินเซน)
The things I feel now.
(เดอะ ทริง ซาย ฟีล นาว)
Arent the same.
(อเร้น เดอะ เซม)
Who gives a f*ck..
(ฮู กี๊ฝ ซา เอฟ *ck)
If my life s*cks?
(อิ๊ฟ มาย ไล๊ฟ เอส *cks)
I just know one day.
(ไอ จั๊สท โนว์ วัน เดย์)
I won’t give up.
(ไอ ว็อนท กี๊ฝ อั๊พ)

Everyone just let me be.
(เอ๊วี่วัน จั๊สท เล็ท มี บี)

Goddam you say you’ll get up with me.
(ก๊อดแดม ยู เซย์ โยว เก็ท อั๊พ วิธ มี)
You’re the crowd, come on give it back to me.
(ยัวร์ เดอะ คราวดํ , คัมมอน กี๊ฝ อิท แบ็ค ทู มี)
You won’t beg for me, beg for me, beg for me.
(ยู ว็อนท เบ๊ก ฟอร์ มี , เบ๊ก ฟอร์ มี , เบ๊ก ฟอร์ มี)

Goddam you say you’ll get up with me.
(ก๊อดแดม ยู เซย์ โยว เก็ท อั๊พ วิธ มี)
You’re the crowd, come on give it back to me.
(ยัวร์ เดอะ คราวดํ , คัมมอน กี๊ฝ อิท แบ็ค ทู มี)
You won’t beg for me, be there for me, beg for
(ยู ว็อนท เบ๊ก ฟอร์ มี , บี แดร์ ฟอร์ มี , เบ๊ก ฟอร์)
me.
(มี)

Be there, for me.
(บี แดร์ , ฟอร์ มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Beg For Me คำอ่านไทย Korn

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น