เนื้อเพลง Payback คำอ่านไทย Nick Carter

It’s a payback, get outta my face
(อิทซ ซา เพย์แบค , เก็ท เอ๊าตา มาย เฟซ)
Get outta my pocket
(เก็ท เอ๊าตา มาย พ๊อคเค่ท)
Get offa your free ride and get
(เก็ท offa ยุร ฟรี ไรด์ แอนด์ เก็ท)
Right outta my sight
(ไร๊ท เอ๊าตา มาย ไซ๊ท)
It’s a payback, get offa my case
(อิทซ ซา เพย์แบค , เก็ท offa มาย เค๊ส)
Get offa my ladies
(เก็ท offa มาย เลดิส)
Get into your fat Mercedes
(เก็ท อิ๊นทู ยุร แฟท เมอร์ซีดีส)
And right outta my life
(แอนด์ ไร๊ท เอ๊าตา มาย ไล๊ฟ)

You walk in, right into my world
(ยู ว๊อล์ค อิน , ไร๊ท อิ๊นทู มาย เวิลด)
Right into my backyard
(ไร๊ท อิ๊นทู มาย แบคคีหยาด)
I give to you all that I got
(ไอ กี๊ฝ ทู ยู ออล แดท ไอ ก็อท)
You give to me jack
(ยู กี๊ฝ ทู มี แจ็ค)
And then you pretend to be my friend
(แอนด์ เด็น ยู พรีเท็นด์ ทู บี มาย เฟรน)
My trust you’re earning
(มาย ทรัสท ยัวร์ เออนิงส)
When all of this time you’re turning
(เว็น ออล อ็อฝ ดิส ไทม์ ยัวร์ เทินนิง)
A knife in my back, and now
(อะ ไน๊ฟ อิน มาย แบ็ค , แอนด์ นาว)

It’s a payback, get outta my face
(อิทซ ซา เพย์แบค , เก็ท เอ๊าตา มาย เฟซ)
Get outta my pocket
(เก็ท เอ๊าตา มาย พ๊อคเค่ท)
Get offa your free ride and get
(เก็ท offa ยุร ฟรี ไรด์ แอนด์ เก็ท)
Right outta my sight
(ไร๊ท เอ๊าตา มาย ไซ๊ท)
It’s a payback, get offa my case
(อิทซ ซา เพย์แบค , เก็ท offa มาย เค๊ส)
Get offa my ladies
(เก็ท offa มาย เลดิส)
Get into your fat Mercedes
(เก็ท อิ๊นทู ยุร แฟท เมอร์ซีดีส)
And right outta my life
(แอนด์ ไร๊ท เอ๊าตา มาย ไล๊ฟ)

How does it feel to be
(ฮาว โด ซิท ฟีล ทู บี)
Down on your knees, tell me
(เดาน ออน ยุร นี , เทลล มี)
How does it feel for ya?
(ฮาว โด ซิท ฟีล ฟอร์ ยา)
How does it feel to be
(ฮาว โด ซิท ฟีล ทู บี)
Down on your knees, tell me
(เดาน ออน ยุร นี , เทลล มี)
How does it feel for ya?
(ฮาว โด ซิท ฟีล ฟอร์ ยา)

I’m chillinน with the boys from the south
(แอม chillinน วิธ เดอะ บอย ฟรอม เดอะ เซ๊าธ)
Better make a run ‘cause you know it’s gonna go down
(เบ๊ทเท่อร์ เม้ค เก รัน ค๊อส ยู โนว์ อิทซ กอนนะ โก เดาน)
I’m sick of everything you say and by the way
(แอม ซิ๊ค อ็อฝ เอ๊วี่ติง ยู เซย์ แอนด์ บาย เดอะ เวย์)
Did you say that you couldn’t pick a better day
(ดิด ยู เซย์ แดท ยู คูดซึ่น พิค กา เบ๊ทเท่อร์ เดย์)
Better leave real quick ‘cause you know me
(เบ๊ทเท่อร์ ลี๊ฝ เรียล ควิค ค๊อส ยู โนว์ มี)
Everything I do everything I think
(เอ๊วี่ติง ไอ ดู เอ๊วี่ติง ไอ ทริ๊งค)
It’s a payback and it’s on
(อิทซ ซา เพย์แบค แอนด์ อิทซ ออน)
Take a listen to the words of the song
(เท้ค เก ลิ๊สซึ่น ทู เดอะ เวิร์ด อ็อฝ เดอะ ซ็อง)

It’s a payback, get outta my face
(อิทซ ซา เพย์แบค , เก็ท เอ๊าตา มาย เฟซ)
Get outta my pocket
(เก็ท เอ๊าตา มาย พ๊อคเค่ท)
Get offa your free ride and get
(เก็ท offa ยุร ฟรี ไรด์ แอนด์ เก็ท)
Right outta my sight
(ไร๊ท เอ๊าตา มาย ไซ๊ท)
It’s a payback, get offa my case
(อิทซ ซา เพย์แบค , เก็ท offa มาย เค๊ส)
Get offa my ladies
(เก็ท offa มาย เลดิส)
Get into your fat Mercedes
(เก็ท อิ๊นทู ยุร แฟท เมอร์ซีดีส)
And right outta my life
(แอนด์ ไร๊ท เอ๊าตา มาย ไล๊ฟ)

You say you’re sorry now
(ยู เซย์ ยัวร์ ซ๊อรี่ นาว)
That you feel bad about it
(แดท ยู ฟีล แบ้ด อะเบ๊าท ดิธ)
You’ll make it up to me
(โยว เม้ค อิท อั๊พ ทู มี)
There ain’t no doubt about it
(แดร์ เอน โน เดาท อะเบ๊าท ดิธ)
You must think I’m a fool
(ยู มัสท์ ทริ๊งค แอม มา ฟูล)
That I was born yesterday
(แดท ไอ วอส บอน เยซเทอะดิ)
Some kind of simple s*cker
(ซัม ไคนด์ อ็อฝ ซิ๊มเพิ่ล เอส *cker)
There’s nothing you can say
(แดร์ นัธอิง ยู แคน เซย์)
You stupid…Payback!
(ยู สทิ๊วผิด เพย์แบค !)

It’s a payback, get outta my face
(อิทซ ซา เพย์แบค , เก็ท เอ๊าตา มาย เฟซ)
Get outta my pocket
(เก็ท เอ๊าตา มาย พ๊อคเค่ท)
Get offa your free ride and get
(เก็ท offa ยุร ฟรี ไรด์ แอนด์ เก็ท)
Right outta my sight
(ไร๊ท เอ๊าตา มาย ไซ๊ท)
It’s a payback, get offa my case
(อิทซ ซา เพย์แบค , เก็ท offa มาย เค๊ส)
Get offa my ladies
(เก็ท offa มาย เลดิส)
Get into your fat Mercedes
(เก็ท อิ๊นทู ยุร แฟท เมอร์ซีดีส)
And right outta my life
(แอนด์ ไร๊ท เอ๊าตา มาย ไล๊ฟ)

How does it feel to be
(ฮาว โด ซิท ฟีล ทู บี)
Down on your knees, tell me
(เดาน ออน ยุร นี , เทลล มี)
How does it feel for ya?
(ฮาว โด ซิท ฟีล ฟอร์ ยา)
[Right outta my sight]
([ ไร๊ท เอ๊าตา มาย ไซ๊ท ])
How does it feel to be
(ฮาว โด ซิท ฟีล ทู บี)
Down on your knees, tell me
(เดาน ออน ยุร นี , เทลล มี)
How does it feel for ya?
(ฮาว โด ซิท ฟีล ฟอร์ ยา)
[Right outta my life]
([ ไร๊ท เอ๊าตา มาย ไล๊ฟ ])

It’s a payback!
(อิทซ ซา เพย์แบค !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Payback คำอ่านไทย Nick Carter

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น