เนื้อเพลง Especially in Michigan คำอ่านไทย Red Hot Chili Peppers

Life is my friend
(ไล๊ฟ อีส มาย เฟรน)
Rake it up to take it in
(เรค อิท อั๊พ ทู เท้ค อิท อิน)
Wrap me in your cinnamon
(แร๊พ มี อิน ยุร ซีนนะมัน)
Especially in Michigan
(เอ็วเพฌแอ็ลลิ อิน Michigan)
…well I could be your friend
(เวลล ไอ เคิด บี ยุร เฟรน)

White clouds I’m in
(ไว๊ท คลาวดํ แอม อิน)
A mitten full of fisherman
(อะ mitten ฟูล อ็อฝ ฟิชเฌอะแมน)
C’mon huckleberry finn
(ซีมอน ฮักเกอเบอรี่ ฟิน)
Show me how to make her grin
(โชว์ มี ฮาว ทู เม้ค เฮอ กริน)
…well I’m in Michigan
(เวลล แอม อิน Michigan)

Cry me a future
(คราย มี อะ ฟิ๊วเช่อร์)
Where the revelations run amok
(แวร์ เดอะ เรเฝะเลฌัน รัน อะมอค)
Ladies and gentlemen
(เลดิส แซน เจนเทิลเมน)
Lions and tigers come running
(ไล๊อ้อน แซน ไท๊เก้อร์ คัม รันนิง)
Just to steal your luck
(จั๊สท ทู สทีล ยุร ลัค)

A rainy Lithuanian
(อะ เรนอิ ลิธิวเอเนียน)
Who’s dancing as an Indian
(ฮู แด็นซิง แอส แอน อีนเดียน)
Painted in my tiger skin
(เพ้นท อิน มาย ไท๊เก้อร์ สกิน)
[Especially in Michigan]
([ เอ็วเพฌแอ็ลลิ อิน Michigan ])

Double chins and bowling pins
(ดั๊บเบิ้ล ชิน แซน โบว์ลิง พิน)
Unholy presbyterians
(อันโฮลิ พเรสบิเทียเรียน)
Land is full of medicine
(แลนด์ อีส ฟูล อ็อฝ เม๊ดดิซิน)
I find it when I’m slipping in
(ไอ ไฟนด์ ดิท เว็น แอม สลิพปิง อิน)
…into Michigan
(อิ๊นทู Michigan)

The tainted new librarian
(เดอะ เทนท นิว ไลบเรเรียน)
Who fainted when she tucked you in
(ฮู เฟ้นท เว็น ชี ทัค ยู อิน)
Let’s float away like zeppelins
(เล็ท โฟล้ท อะเวย์ ไล๊ค เซพพีลิน)
[on stoic gusts of northern wind]
([ ออน ซโทอิค กัซท อ็อฝ นอเฑิน วินด ])

Out on the farm we’ll be
(เอ๊าท ออน เดอะ ฟาร์ม เวลล บี)
Swimming with the mother duck
(สวิมมิง วิธ เดอะ ม๊าเธ่อร์ ดั๊ค)
Deep in the mitten where
(ดี๊พ อิน เดอะ mitten แวร์)
Lions and tigers come running
(ไล๊อ้อน แซน ไท๊เก้อร์ คัม รันนิง)
Just to steal your luck
(จั๊สท ทู สทีล ยุร ลัค)

Life is my friend
(ไล๊ฟ อีส มาย เฟรน)
Underwater violins
(อันเดอะวอเทอะ ไฝโอะลีน)
Order now from ho chi min
(อ๊อร์เด้อร์ นาว ฟรอม โฮ ชี มีน)
A porcelain that comes in twins
(อะ โพซลิน แดท คัม ซิน ทวิน)
…when I’m in Michigan
(เว็น แอม อิน Michigan)

Throw me in the looney bin
(โธรว์ มี อิน เดอะ looney บิน)
Cause I can take it on the chin
(ค๊อส ไอ แคน เท้ค อิท ออน เดอะ ชิน)
The cleavage of your pillow skin
(เดอะ คลีฝอิจ อ็อฝ ยุร พิ๊ลโล่ว สกิน)
[Is moving like a violin]
([ อีส มูฝอิง ไล๊ค เก ไฝโอะลีน ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Especially in Michigan คำอ่านไทย Red Hot Chili Peppers

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น