เนื้อเพลง My Humps คำอ่านไทย Black Eyed Peas

What you gon’ do with all that junk?
(ว๊อท ยู กอน ดู วิธ ออล แดท จังค)
All that junk inside your trunk?
(ออล แดท จังค อิ๊นไซด์ ยัวร์ ทรังคฺ)
I’ma get, get, get, get, you drunk,
(แอมมา เก็ท เก็ท เก็ท เก็ท ยู ดรั๊งค)
Get you love drunk off my hump.
(เก็ท ยู เลิฟ ดรั๊งค ออฟฟ มาย ฮัมพฺ)
My hump, my hump, my hump, my hump, my hump,
(มาย ฮัมพฺ มาย ฮัมพฺ มาย ฮัมพฺ มาย ฮัมพฺ มาย ฮัมพฺ)
My hump, my hump, my hump, my lovely little lumps [Check it out]
(มาย ฮัมพฺ มาย ฮัมพฺ มาย ฮัมพฺ มาย เลิฟลิ ลิ๊ทเทิ่ล ลัมพฺ [ เช็ค กิท เอ๊าท ])

I drive these brothers crazy,
(ไอ ไดร๊ฝ ดีซ บร๊าเท่อรํ เคซี่)
I do it on the daily,
(ไอ ดู อิท ออน เดอะ เด๊ลี่)
They treat me really nicely,
(เดย์ ทรี๊ท มี เรียลรี๊ ไน๊ซลี)
They buy me all these ices.
(เดย์ บาย มี ออล ดีซ ไอ๊ซ์)
Dolce & Gabbana,
(โดลเซ & แกบบานา)
Fendi and NaDonna
(เฟนดี แอนด์ นาดอนนา)
Karan, they be sharin’
(คาเรน เดย์ บี เชริน)
All their money got me wearin’ fly
(ออล แดร์ มั๊นนี่ กอท มี เวียอิน ฟลาย)
Brother I ain’t askin,
(บร๊าเท่อรํ ไอ เอน เอสกิน)
They say they love my ass n,
(เดย์ เซย์ เดย์ เลิฟ มาย แอส แซน)
Seven Jeans, True Religion’s,
(เซเฝ่น ยีน ทรู รีลิ๊เจี้ยน)
I say no, but they keep givin’
(ไอ เซย์ โน บั๊ท เดย์ คี๊พ กีฟวิน)
So I keep on takin’
(โซ ไอ คี๊พ ปอน ทอคกิ่น)
And no I ain’t taken
(แอนด์ โน ไอ เอน ทาเคน)
We can keep on datin’
(วี แคน คี๊พ ปอน เด็ดอิน)
I keep on demonstrating.
(ไอ คี๊พ ปอน เดมอลสเตดิง)

My love [love], my love, my love, my love [love]
(มาย เลิฟ [ เลิฟ ] มาย เลิฟ มาย เลิฟ มาย เลิฟ [ เลิฟ ])
You love my lady lumps [love],
(ยู เลิฟ มาย เล๊ดี้ ลัมพฺ [ เลิฟ ])
My hump, my hump, my hump [love],
(มาย ฮัมพฺ มาย ฮัมพฺ มาย ฮัมพฺ [ เลิฟ ])
My humps they got you,
(มาย ฮัมพฺ เดย์ กอท ยู)

She’s got me spending.
(ชี กอท มี สเปนดิง)
[Oh] Spendin’ all your money on me and spending time on me.
([ โอ้ ] สเปนอิน ออล ยัวร์ มั๊นนี่ ออน มี แอนด์ สเปนดิง ไทม์ ออน มี)
She’s got me spendin’.
(ชี กอท มี สเปนอิน)
[Oh] Spendin’ all your money on me, up on me, on me
([ โอ้ ] สเปนอิน ออล ยัวร์ มั๊นนี่ ออน มี อั๊พ ปอน มี ออน มี)

What you gon’ do with all that junk?
(ว๊อท ยู กอน ดู วิธ ออล แดท จังค)
All that junk inside that trunk?
(ออล แดท จังค อิ๊นไซด์ แดท ทรังคฺ)
I’ma get, get, get, get, you drunk,
(แอมมา เก็ท เก็ท เก็ท เก็ท ยู ดรั๊งค)
Get you love drunk off my hump.
(เก็ท ยู เลิฟ ดรั๊งค ออฟฟ มาย ฮัมพฺ)
What you gon’ do with all that ass?
(ว๊อท ยู กอน ดู วิธ ออล แดท แอส)
All that ass inside them jeans?
(ออล แดท แอส อิ๊นไซด์ เด็ม ยีน)
I’m a make, make, make, make you scream
(แอม มา เม้ค เม้ค เม้ค เม้ค ยู สครีม)
Make you scream, make you scream.
(เม้ค ยู สครีม เม้ค ยู สครีม)
Cos of my hump [ha], my hump, my hump, my hump [what].
(คอส ซอฟ มาย ฮัมพฺ [ ฮา ] มาย ฮัมพฺ มาย ฮัมพฺ มาย ฮัมพฺ [ ว๊อท ])
My hump, my hump, my hump [ha], my lovely lady lumps [Check it out]
(มาย ฮัมพฺ มาย ฮัมพฺ มาย ฮัมพฺ [ ฮา ] มาย เลิฟลิ เล๊ดี้ ลัมพฺ [ เช็ค กิท เอ๊าท ])

I met a girl down at the disco.
(ไอ เมท ดา เกิร์ล ดาวน์ แอ็ท เดอะ ดิสโก้)
She said hey, hey, hey yea let’s go.
(ชี เซด เฮ้ เฮ้ เฮ้ เย เล็ท โก)
I could be your baby, you can be my honey
(ไอ คูด บี ยัวร์ เบ๊บี้ ยู แคน บี มาย ฮั๊นนี่)
Let’s spend time not money.
(เล็ท สเพ็นด ไทม์ นอท มั๊นนี่)
I mix your milk wit my cocoa puff,
(ไอ มิกซ์ ยัวร์ มิลค์ วิท มาย โคโค พัฟ)
Milky, milky cocoa,
(มิลกี่ มิลกี่ โคโค)
Mix your milk with my cocoa puff, milky, milky riiiiiiight.
(มิกซ์ ยัวร์ มิลค์ วิธ มาย โคโค พัฟ มิลกี่ มิลกี่ ไร๊ท)
[adsense]
They say I’m really sexy,
(เดย์ เซย์ แอม เรียลรี๊ เซกซี่)
The boys they wanna sex me.
(เดอะ บอย เดย์ วอนนา เซ็กซ มี)
They always standing next to me,
(เดย์ ออลเว สแตนดิง เน๊กซท ทู มี)
Always dancing next to me,
(ออลเว แด๊นซิ่ง เน๊กซท ทู มี)
Tryin’ a feel my hump, hump.
(ทายอิน นา ฟีล มาย ฮัมพฺ ฮัมพฺ)
Lookin’ at my lump, lump.
(ลุคกิน แอ็ท มาย ลัมพฺ ลัมพฺ)
You can look but you can’t touch it,
(ยู แคน ลุ๊ค บั๊ท ยู แค้น ทั๊ช อิท)
If you touch it I’ma start some drama,
(อิ๊ฟ ยู ทั๊ช อิท แอมมา สท๊าร์ท ซัม ดร๊าม่า)
You don’t want no drama,
(ยู โด้นท์ ว้อนท โน ดร๊าม่า)
No, no drama, no, no, no, no drama
(โน โน ดร๊าม่า โน โน โน โน ดร๊าม่า)
So don’t pull on my hand boy,
(โซ โด้นท์ พูลล ออน มาย แฮนด์ บอย)
You ain’t my man, boy,
(ยู เอน มาย แมน บอย)
I’m just tryn’a dance boy,
(แอม จั๊สท ทายนา แด๊นซ์ บอย)
And move my hump.
(แอนด์ มู๊ฝ มาย ฮัมพฺ)

My hump, my hump, my hump, my hump,
(มาย ฮัมพฺ มาย ฮัมพฺ มาย ฮัมพฺ มาย ฮัมพฺ)
My hump, my hump, my hump, my hump, my hump, my hump.
(มาย ฮัมพฺ มาย ฮัมพฺ มาย ฮัมพฺ มาย ฮัมพฺ มาย ฮัมพฺ มาย ฮัมพฺ)
My lovely lady lumps [lumps]
(มาย เลิฟลิ เล๊ดี้ ลัมพฺ [ ลัมพฺ ])
My lovely lady lumps [lumps]
(มาย เลิฟลิ เล๊ดี้ ลัมพฺ [ ลัมพฺ ])
My lovely lady lumps [lumps]
(มาย เลิฟลิ เล๊ดี้ ลัมพฺ [ ลัมพฺ ])
In the back and in the front [lumps]
(อิน เดอะ แบ็ค แกน ดิน เดอะ ฟร๊อนท [ ลัมพฺ ])
My lovin’ got you,
(มาย โลวิน กอท ยู)

She’s got me spendin’.
(ชี กอท มี สเปนอิน)
[Oh] Spendin’ all your money on me and spending time on me.
([ โอ้ ] สเปนอิน ออล ยัวร์ มั๊นนี่ ออน มี แอนด์ สเปนดิง ไทม์ ออน มี)
She’s got me spendin’.
(ชี กอท มี สเปนอิน)
[Oh] Spendin’ all your money on me, up on me, on me.
([ โอ้ ] สเปนอิน ออล ยัวร์ มั๊นนี่ ออน มี อั๊พ ปอน มี ออน มี)

What you gon’ do with all that junk?
(ว๊อท ยู กอน ดู วิธ ออล แดท จังค)
All that junk inside that trunk?
(ออล แดท จังค อิ๊นไซด์ แดท ทรังคฺ)
I’ma get, get, get, get you drunk,
(แอมมา เก็ท เก็ท เก็ท เก็ท ยู ดรั๊งค)
Get you love drunk off my hump.
(เก็ท ยู เลิฟ ดรั๊งค ออฟฟ มาย ฮัมพฺ)
What you gon’ do with all that ass?
(ว๊อท ยู กอน ดู วิธ ออล แดท แอส)
All that ass inside them jeans?
(ออล แดท แอส อิ๊นไซด์ เด็ม ยีน)
I’ma make, make, make, make you scream
(แอมมา เม้ค เม้ค เม้ค เม้ค ยู สครีม)
Make you scream, make you scream.
(เม้ค ยู สครีม เม้ค ยู สครีม)
What you gon’ do with all that junk?
(ว๊อท ยู กอน ดู วิธ ออล แดท จังค)
All that junk inside that trunk?
(ออล แดท จังค อิ๊นไซด์ แดท ทรังคฺ)
I’ma get, get, get, get you drunk,
(แอมมา เก็ท เก็ท เก็ท เก็ท ยู ดรั๊งค)
Get you love drunk off this hump.
(เก็ท ยู เลิฟ ดรั๊งค ออฟฟ ดิส ฮัมพฺ)
What you gon’ do wit all that breast?
(ว๊อท ยู กอน ดู วิท ดอร์ แดท บรี๊สทฺ)
All that breast inside that shirt?
(ออล แดท บรี๊สทฺ อิ๊นไซด์ แดท เชิ๊ร์ท)
I’ma make, make, make, make you work
(แอมมา เม้ค เม้ค เม้ค เม้ค ยู เวิ๊ร์ค)
Make you work, work, make you work.
(เม้ค ยู เวิ๊ร์ค เวิ๊ร์ค เม้ค ยู เวิ๊ร์ค)

[A-ha, a-ha, a-ha, a-ha] [x4]
([ อะ ฮา อะ ฮา อะ ฮา อะ ฮา ] [ x4 ])

She’s got me spendin’.
(ชี กอท มี สเปนอิน)
[Oh] Spendin’ all your money on me and spendin’ time on me
([ โอ้ ] สเปนอิน ออล ยัวร์ มั๊นนี่ ออน มี แอนด์ สเปนอิน ไทม์ ออน มี)
She’s got me spendin’.
(ชี กอท มี สเปนอิน)
[Oh] Spendin’ all your money on me, up on me, on me.
([ โอ้ ] สเปนอิน ออล ยัวร์ มั๊นนี่ ออน มี อั๊พ ปอน มี ออน มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง My Humps คำอ่านไทย Black Eyed Peas

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น