เนื้อเพลง Mission Impossible คำอ่านไทย Sammie

[Verse 1]
([ เฝิซ วัน ])

Girl, I know it’s hard to that swallow I’m always on the go.
(เกิร์ล , ไอ โนว์ อิทซ ฮาร์ด ทู แดท สว๊อลโล่ว แอม ออลเว ออน เดอะ โก)
Leaving you home alone
(ลีฝอิงส ยู โฮม อะโลน)
Nobody to kiss
(โนบอดี้ ทู คิซ)
Nobody to hold
(โนบอดี้ ทู โฮลด์)
And I know that at times it seems you are in love all by yourself
(แอนด์ ดาย โนว์ แดท แอ็ท ไทม์ ซิท ซีม ยู อาร์ อิน ลัฝ ออล บาย ยุรเซลฟ)
You may think that I, I don’t care
(ยู เมย์ ทริ๊งค แดท ไอ , ไอ ด้อนท์ แคร์)
But I hear your heart crying for help
(บั๊ท ไอ เฮียร ยุร ฮาร์ท คไรอิง ฟอร์ เฮ้ลพ)
So let me apologize…
(โซ เล็ท มี อะพอลโอะไจส)

[Pre-Chorus]
([ พรี ค๊อรัส ])

[For unanswered phone calls]
([ ฟอร์ อันเอนเซิด โฟน คอลลํ ])
So let me apologize…
(โซ เล็ท มี อะพอลโอะไจส)
[Not checking on you]
([ น็อท เช็คติ้ง ออน ยู ])
Oh, let me apologize…
(โอ , เล็ท มี อะพอลโอะไจส)
[Staying out till the club close, girl]
([ สเตย์ยิ่ง เอ๊าท ทิลล์ เดอะ คลับ โคลส , เกิร์ล ])
I wanna make it up to you
(ไอ วอนนา เม้ค อิท อั๊พ ทู ยู)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])

Cuz I’m on a mission to give you the love you’ve been missing [Love you’ve been missing]
(คัซ แอม ออน อะ มิ๊ชชั่น ทู กี๊ฝ ยู เดอะ ลัฝ ยู๊ฟ บีน มีซซิง [ ลัฝ ยู๊ฟ บีน มีซซิง ])
Girl, I want you [Yeah]
(เกิร์ล , ไอ ว้อนท ยู [ เย่ ])
I know it gets crazy, but please don’t give up on me baby [I know it gets crazy, up on me baby]
(ไอ โนว์ อิท เก็ท คเรสิ , บั๊ท พลีซ ด้อนท์ กี๊ฝ อั๊พ ออน มี เบ๊บี้ [ ไอ โนว์ อิท เก็ท คเรสิ , อั๊พ ออน มี เบ๊บี้ ])
Girl, I need you [yeah]
(เกิร์ล , ไอ นี๊ด ยู [ เย่ ])
And I won’t stop… [won’t stop] [I won’t stop]
(แอนด์ ดาย ว็อนท สท๊อพ [ ว็อนท สท๊อพ ] [ ไอ ว็อนท สท๊อพ ])
Won’t stop loving you.
(ว็อนท สท๊อพ ลัฝอิง ยู)
I won’t stop… [won’t stop] [I won’t stop]
(ไอ ว็อนท สท๊อพ [ ว็อนท สท๊อพ ] [ ไอ ว็อนท สท๊อพ ])
Stop loving you.
(สท๊อพ ลัฝอิง ยู)
I won’t stop… [won’t stop] [I won’t stop]
(ไอ ว็อนท สท๊อพ [ ว็อนท สท๊อพ ] [ ไอ ว็อนท สท๊อพ ])
Won’t stop loving you.
(ว็อนท สท๊อพ ลัฝอิง ยู)
So don’t stop… [don’t stop] [So don’t stop loving me]
(โซ ด้อนท์ สท๊อพ [ ด้อนท์ สท๊อพ ] [ โซ ด้อนท์ สท๊อพ ลัฝอิง มี ])
Don’t stop loving me.
(ด้อนท์ สท๊อพ ลัฝอิง มี)

[Verse 2]
([ เฝิซ ทู ])

Remember when we first met, girl it felt so natural and true
(รีเม๊มเบ่อร์ เว็น วี เฟิร์สท เม็ท , เกิร์ล อิท เฟ็ลท โซ แนชแร็ล แอนด์ ทรู)
Now you’re saying that you wanna leave me
(นาว ยัวร์ เซอิง แดท ยู วอนนา ลี๊ฝ มี)
But I’ll never get over you
(บั๊ท อิลล เน๊เฝ่อร์ เก็ท โอ๊เฝ่อร ยู)
I can’t explain how glad I am to have you as my girl
(ไอ แค็นท เอ็กซเพลน ฮาว แกล๊ด ดาย แอ็ม ทู แฮ็ฝ ยู แอส มาย เกิร์ล)
Anything that you want, babygirl just ask
(เอนอิธิง แดท ยู ว้อนท , เบบี้เกิล จั๊สท อาสคฺ)
I’ll do my best to give you the world, I apologize…
(อิลล ดู มาย เบ๊สท์ ทู กี๊ฝ ยู เดอะ เวิลด , ไอ อะพอลโอะไจส)

[Pre-Chorus]
([ พรี ค๊อรัส ])

[For unanswered phone calls]
([ ฟอร์ อันเอนเซิด โฟน คอลลํ ])
Hey, can I apologize?
(เฮ , แคน นาย อะพอลโอะไจส)
[Not checking on you]
([ น็อท เช็คติ้ง ออน ยู ])
And I apologize…
(แอนด์ ดาย อะพอลโอะไจส)
[Staying out till the club close, girl]
([ สเตย์ยิ่ง เอ๊าท ทิลล์ เดอะ คลับ โคลส , เกิร์ล ])
I wanna make it up to you, yeah
(ไอ วอนนา เม้ค อิท อั๊พ ทู ยู , เย่)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])

Cuz I’m on a mission to give you the love you’ve been missing [I’m on a mission]
(คัซ แอม ออน อะ มิ๊ชชั่น ทู กี๊ฝ ยู เดอะ ลัฝ ยู๊ฟ บีน มีซซิง [ แอม ออน อะ มิ๊ชชั่น ])
Girl, I want you [Love you’ve been missing]
(เกิร์ล , ไอ ว้อนท ยู [ ลัฝ ยู๊ฟ บีน มีซซิง ])
I know it gets crazy, but please don’t give up on me baby [Crazy, I mean it don’t give up on me baby]
(ไอ โนว์ อิท เก็ท คเรสิ , บั๊ท พลีซ ด้อนท์ กี๊ฝ อั๊พ ออน มี เบ๊บี้ [ คเรสิ , ไอ มีน หนิด ด้อนท์ กี๊ฝ อั๊พ ออน มี เบ๊บี้ ])
Girl, I need you
(เกิร์ล , ไอ นี๊ด ยู)
And I won’t stop… [won’t stop] [Won’t stop]
(แอนด์ ดาย ว็อนท สท๊อพ [ ว็อนท สท๊อพ ] [ ว็อนท สท๊อพ ])
Won’t stop loving you
(ว็อนท สท๊อพ ลัฝอิง ยู)
I won’t stop… [won’t stop] [I can’t stop]
(ไอ ว็อนท สท๊อพ [ ว็อนท สท๊อพ ] [ ไอ แค็นท สท๊อพ ])
Stop loving you.
(สท๊อพ ลัฝอิง ยู)
I won’t stop… [won’t stop] [I won’t stop]
(ไอ ว็อนท สท๊อพ [ ว็อนท สท๊อพ ] [ ไอ ว็อนท สท๊อพ ])
Won’t stop loving you.
(ว็อนท สท๊อพ ลัฝอิง ยู)
So don’t stop… [don’t stop] [Don’t, girl I’m on]
(โซ ด้อนท์ สท๊อพ [ ด้อนท์ สท๊อพ ] [ ด้อนท์ , เกิร์ล แอม ออน ])
Don’t stop loving me
(ด้อนท์ สท๊อพ ลัฝอิง มี)

Cuz I’m on a mission to give you the love you’ve been missing [I’m on a mission baby]
(คัซ แอม ออน อะ มิ๊ชชั่น ทู กี๊ฝ ยู เดอะ ลัฝ ยู๊ฟ บีน มีซซิง [ แอม ออน อะ มิ๊ชชั่น เบ๊บี้ ])
Girl, I want you [I’m gonna give you the love you’ve been looking for]
(เกิร์ล , ไอ ว้อนท ยู [ แอม กอนนะ กี๊ฝ ยู เดอะ ลัฝ ยู๊ฟ บีน ลุคอิง ฟอร์ ])
I know it gets crazy, but please don’t give up on me baby [Hey, don’t give up on me now]
(ไอ โนว์ อิท เก็ท คเรสิ , บั๊ท พลีซ ด้อนท์ กี๊ฝ อั๊พ ออน มี เบ๊บี้ [ เฮ , ด้อนท์ กี๊ฝ อั๊พ ออน มี นาว ])
Girl, I need you
(เกิร์ล , ไอ นี๊ด ยู)
And I won’t stop… [won’t stop] [Won’t stop]
(แอนด์ ดาย ว็อนท สท๊อพ [ ว็อนท สท๊อพ ] [ ว็อนท สท๊อพ ])
Won’t stop loving you
(ว็อนท สท๊อพ ลัฝอิง ยู)
I won’t stop… [won’t stop] [Can’t stop]
(ไอ ว็อนท สท๊อพ [ ว็อนท สท๊อพ ] [ แค็นท สท๊อพ ])
Stop loving you
(สท๊อพ ลัฝอิง ยู)
I won’t stop… [won’t stop] [Won’t stop]
(ไอ ว็อนท สท๊อพ [ ว็อนท สท๊อพ ] [ ว็อนท สท๊อพ ])
Won’t stop loving you
(ว็อนท สท๊อพ ลัฝอิง ยู)
So don’t stop… [don’t stop] [Hey]
(โซ ด้อนท์ สท๊อพ [ ด้อนท์ สท๊อพ ] [ เฮ ])
Don’t stop loving me
(ด้อนท์ สท๊อพ ลัฝอิง มี)
[I’m on my knees, girl]
([ แอม ออน มาย นี , เกิร์ล ])

[Bridge]
([ บริดจ ])

And I didn’t mean to hurt you [Hey]
(แอนด์ ดาย ดิ๊นอิน มีน ทู เฮิร์ท ยู [ เฮ ])
I promise I’ll do better, girl [I don’t mean to hurt you, hey]
(ไอ พรอมอิซ อิลล ดู เบ๊ทเท่อร์ , เกิร์ล [ ไอ ด้อนท์ มีน ทู เฮิร์ท ยู , เฮ ])
Don’t charge it to my heart [But I’m on my knees]
(ด้อนท์ ชาร์จ อิท ทู มาย ฮาร์ท [ บั๊ท แอม ออน มาย นี ])
I’ll give all my love and more [Sing it again]
(อิลล กี๊ฝ ออล มาย ลัฝ แอนด์ โม [ ซิง อิท อะเกน ])

I didn’t mean to hurt you [And I’m begging you please baby]
(ไอ ดิ๊นอิน มีน ทู เฮิร์ท ยู [ แอนด์ แอม เบกกิง ยู พลีซ เบ๊บี้ ])
I promise I’ll do better, girl [I promise to do better, baby]
(ไอ พรอมอิซ อิลล ดู เบ๊ทเท่อร์ , เกิร์ล [ ไอ พรอมอิซ ทู ดู เบ๊ทเท่อร์ , เบ๊บี้ ])
Don’t charge it to my heart
(ด้อนท์ ชาร์จ อิท ทู มาย ฮาร์ท)
I apologize… [Apologize]
(ไอ อะพอลโอะไจส [ อะพอลโอะไจส ])
I’ll love you more
(อิลล ลัฝ ยู โม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Mission Impossible คำอ่านไทย Sammie

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น