เนื้อเพลง It’s The End Of The World As We Know It (And I Feel Fine) คำอ่านไทย R.E.M.

That’s great, it starts with an earthquake, birds and snakes, an aeroplane –
(แด้ท เกรท ดิท สท๊าร์ท วิธ แกน เอิร์ธเควก เบิร์ด แซนด์ สเน๊ค แซน แอ๊โร่เพลน)
Lenny Bruce is not afraid. Eye of a hurricane, listen to yourself churn –
(เลนนี่ บรูซ อีส นอท อะเฟรด อาย ออฟ อะ เฮอริเคน ลิ๊สซึ่น ทู ยัวร์เซ่ล เชิร์น)
world serves its own needs, regardless of your own needs. Feed it up a knock,
(เวิลด เซิร์ฝ อิทซ โอว์น นี๊ด รีการ์ดเลสส ซอฟ ยัวร์ โอว์น นี๊ด ฟี ดิท อั๊พ อะ น๊อค)
speed, grunt no, strength no. Ladder structure clatter with fear of height,
(สพี๊ด กรันทฺ โน สเต๊ง โน แล๊ดเด้อร์ สทรั๊คเจ่อร แคลทเทอะ วิธ เฟียร์ ออฟ ไฮทฺ)
down height. Wire in a fire, represent the seven games in a government for
(ดาวน์ ไฮทฺ ไวร์ อิน นา ไฟเออะร รีเพรสเซ่นท เดอะ เซเฝ่น เกม ซิน นา กัฝเอินเม็นท ฟอร์)
hire and a combat site. Left her, wasn’t coming in a hurry with the furies
(ไฮเออะ แอนด์ ดา ค๊อมแบท ไซ๊ท เล๊ฟท เฮอ วอสซึ้น คอมมิง อิน นา เฮ๊อร์รี่ วิธ เดอะ ฟูรี)
breathing down your neck. Team by team reporters baffled, trump, tethered
(บรีทติง ดาวน์ ยัวร์ เน็ค ทีม บาย ทีม เรพอร์เดอร์ แบฟเฟิล ทรัมพฺ เทธเธอะ)
crop. Look at that low plane! Fine then. Uh oh, overflow, population,
(ครอพ ลุ๊ค แกท แดท โลว เพลน ไฟน เด็น อา โอ้ โอเว่อร์ฟอล พอพพิวเลเชิน)
common group, but it’ll do. Save yourself, serve yourself. World serves its
(ค๊อมมอน กรุ๊พ บั๊ท อิว ดู เซฝ ยัวร์เซ่ล เซิร์ฝ ยัวร์เซ่ล เวิลด เซิร์ฝ อิทซ)
own needs, listen to your heart bleed. Tell me with the rapture and the
(โอว์น นี๊ด ลิ๊สซึ่น ทู ยัวร์ ฮาร์ท บลีด เทลล มี วิธ เดอะ แรพเชอะ แอนด์ เดอะ)
reverent in the right – right. You vitriolic, patriotic, slam, fight, bright
(เรฟเวอเรินทฺ ดิน เดอะ ไร๊ท ไร๊ท ยู วีทริออลลิค เพททรีออดิก สแลม ไฟ้ท ไบร๊ท)
light, feeling pretty psyched.
(ไล๊ท ฟิวลิ่ง พริ๊ทที่ แชค)

It’s the end of the world as we know it.
(อิทซ ดิ เอ็นด ดอฟ เดอะ เวิลด แอส วี โนว์ อิท)
It’s the end of the world as we know it.
(อิทซ ดิ เอ็นด ดอฟ เดอะ เวิลด แอส วี โนว์ อิท)
It’s the end of the world as we know it and I feel fine.
(อิทซ ดิ เอ็นด ดอฟ เดอะ เวิลด แอส วี โนว์ อิท แอนด์ ได ฟีล ไฟน)
[adsense]
Six o’clock – TV hour. Don’t get caught in foreign tower. Slash and burn,
(ซิกซ์ โอคล็อก ทีวี เอาเอ้อร์ โด้นท์ เก็ท คลอด ดิน ฟอร์เรน เท๊าเว่อร์ สแหล๊ช แอนด์ เบิร์น)
return, listen to yourself churn. Lock him in uniform and book burning,
(รีเทิร์น ลิ๊สซึ่น ทู ยัวร์เซ่ล เชิร์น ล๊อค ฮิม อิน ยู๊นิฟอร์ม แอนด์ บุ๊ค เบรินนิ่ง)
blood letting. Every motive escalate. Automotive incinerate. Light a candle,
(บลัด เลทดิง เอ๊ฟรี่ โมดีป เอ๊สคาเลท ออโทโมทิฟว อินซินเนอเรด ไล๊ท ดา แค๊นเดิ้ล)
light a motive. Step down, step down. Watch a heel crush, crush. Uh oh,
(ไล๊ท ดา โมดีป สเท็พ ดาวน์ สเท็พ ดาวน์ ว๊อทช อะ ฮีล ครัช ครัช อา โอ้)
this means no fear – cavalier. Renegade and steer clear! A tournament,
(ดิส มีน โน เฟียร์ แคฟวะเลีย เรนนะเกด แอนด์ สเทียร์ เคลียร์ อะ ทั๊วนาเม้นท์)
a tournament, a tournament of lies. Offer me solutions, offer me alternatives
(อะ ทั๊วนาเม้นท์ ดา ทั๊วนาเม้นท์ ดอฟ ไล อ๊อฟเฟ่อร์ มี โซลู๊ชั่น อ๊อฟเฟ่อร์ มี อ็อลเทอนะทิฝ)
and I decline.
(แอนด์ ได ดีไคลน์)

It’s the end of the world as we know it.
(อิทซ ดิ เอ็นด ดอฟ เดอะ เวิลด แอส วี โนว์ อิท)
It’s the end of the world as we know it.
(อิทซ ดิ เอ็นด ดอฟ เดอะ เวิลด แอส วี โนว์ อิท)
It’s the end of the world as we know it and I feel fine.
(อิทซ ดิ เอ็นด ดอฟ เดอะ เวิลด แอส วี โนว์ อิท แอนด์ ได ฟีล ไฟน)

The other night I tripped a nice continental drift divide. Mount St. Edelite.
(ดิ อ๊อเธ่อร์ ไน๊ท ดาย ทริพ ดา ไน๊ซ์ คอนทิเนนเทิล ดริฟท์ ดิไวด เมาน์ทฺ เซ๊น เอนเดลไลท์)
Leonard Bernstein. Leonid Breshnev, Lenny Bruce and Lester Bangs.
(เลียวนาร์ด เบรินสตาน ลีโอหนิด เบชรเนฝ เลนนี่ บรูซ แอนด์ เลสเตอร์ แบง)
Birthday party, cheesecake, jelly bean, boom! You symbiotic, patriotic,
(เบริ์ดเดย์ พ๊าร์ที่ ชีทเค้ก เจ๊ลลี่ บีน บูม ยู ซิมบีอาดิก เพททรีออดิก)
slam, but neck, right? Right.
(สแลม บั๊ท เน็ค ไร๊ท ไร๊ท)

It’s the end of the world as we know it.
(อิทซ ดิ เอ็นด ดอฟ เดอะ เวิลด แอส วี โนว์ อิท)
It’s the end of the world as we know it.
(อิทซ ดิ เอ็นด ดอฟ เดอะ เวิลด แอส วี โนว์ อิท)
It’s the end of the world as we know it and I feel fine…fine…
(อิทซ ดิ เอ็นด ดอฟ เดอะ เวิลด แอส วี โนว์ อิท แอนด์ ได ฟีล ไฟน ไฟน)

[It’s time I had some time alone]
([ อิทซ ไทม์ ไอ แฮด ซัม ไทม์ อะโลน ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง It’s The End Of The World As We Know It (And I Feel Fine) คำอ่านไทย R.E.M.

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น