เนื้อเพลง Everyday คำอ่านไทย G-Dep

A yo, I walk down the block with my stomach in knots
(อะ โย , ไอ ว๊อล์ค เดาน เดอะ บล๊อค วิธ มาย สโท๊มัช อิน น็อท)
Spent time hustling, running from cops
(ซเพ็นท ไทม์ อัสลิง , รันนิง ฟรอม ค็อพ)
Broke as a joke, no ends at all
(บโรค แอส ซา โจ้ก , โน เอ็นด แอ็ท ดอร์)
Can’t play ball and my Timbs is small
(แค็นท เพลย์ บอล แอนด์ มาย ทิมสฺ ซิส สมอลล์)
Can’t buy trees with government cheese
(แค็นท บาย ทรี วิธ กัฝเอินเม็นท ชี๊ส)
I rather be where its breeze, n*ggas bubbling ki’s
(ไอ ร๊าเธ่อร์ บี แวร์ อิทซ บร๊ซ , เอ็น *ggas bubblings คิซ)
My moms got two jobs one on her knees
(มาย มัม ก็อท ทู จ๊อบ วัน ออน เฮอ นี)
and writin letters to the governor ” Please call off the deeds ”
(แอนด์ ไรดิน เล็ทเท่อร์ ทู เดอะ กัฝเออะเนอะ ” พลีซ คอลลํ ออฟฟ เดอะ ดีด “)
My baby mother with another brother with cash
(มาย เบ๊บี้ ม๊าเธ่อร์ วิธ อะน๊าเทร่อร์ บร๊าเท่อรํ วิธ แค๊ช)
and drive by roll down the window and laugh
(แอนด์ ไดร๊ฝ บาย โรลล เดาน เดอะ วิ๊นโด้ว แอนด์ ล๊าฟ)
I solve all my problems with indo and hash
(ไอ โซ๊ลฝ ออล มาย โพร๊เบล่ม วิธ อีนโดะ แอนด์ แฮ็ช)
Bought my daughter a Nintendo now she calling it Dad
(บอท มาย ด๊อเท่อร์ รา นินเทนโด นาว ชี คอลลิง อิท แด๊ด)
My landlord’s a jerk, the water don’t work
(มาย แลนหลอก ซา เจิค , เดอะ ว๊อเท่อร ด้อนท์ เวิ๊ร์ค)
My little sister twelve and she bought her own skirt
(มาย ลิ๊ทเทิ่ล ซิ๊สเท่อร์ ทเว้ลฝ แอนด์ ชี บอท เฮอ โอว์น สเคิ๊ร์ท)
Rather do Kirk than do her homework
(ร๊าเธ่อร์ ดู เคิก แฑ็น ดู เฮอ โฮมเวิค)
Talk blunts and boys and she’ll jump for joy
(ท๊อล์ค บลันท แซน บอย แซน เชลล์ จั๊มพ ฟอร์ จอย)
Sh*t’s twisted, opportunity not but I missed it
(ฌะ *ts ทวิสท , อ๊อพพอทูนิที่ น็อท บั๊ท ไอ มิส ดิท)
Out in the park gettin lifted
(เอ๊าท อิน เดอะ พาร์ค เกดดิน ลิฟท)
So now I’m sittin here sh*t out of luck without a buck
(โซ นาว แอม ซิทดิน เฮียร ฌะ *ที เอ๊าท อ็อฝ ลัค วิธเอ๊าท ดา บั๊ค)
and it don’t make a difference
(แอนด์ ดิท ด้อนท์ เม้ค เก ดิ๊ฟเฟอเร้นซ์)

So do you hear me?
(โซ ดู ยู เฮียร มี)
‘Cause if you don’t I’ll come up close and say it clearly
(ค๊อส อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ อิลล คัม อั๊พ โคลส แอนด์ เซย์ อิท คเลียลิ)
I got to know I got to go
(ไอ ก็อท ทู โนว์ ไอ ก็อท ทู โก)
I strive for my pay each and every way
(ไอ ซทไรฝ ฟอร์ มาย เพย์ อีช แอนด์ เอ๊เฝอร์รี่ เวย์)
but this type of sh*t it happens everyday
(บั๊ท ดิส ไท๊พ อ็อฝ ฌะ *ที ดิธ แฮ๊พเพ่น เอวี่เดย์)

It’s like I’m trapped in a maze walk around in a daze
(อิทซ ไล๊ค แอม แทร๊พ อิน อะ เมส ว๊อล์ค อะราวนฺดฺ อิน อะ เดส)
I won’t rest ’til I’m paid or I’m down in my grave
(ไอ ว็อนท เรสท ทิล แอม เพลด ออ แอม เดาน อิน มาย เกรฝ)
I wanna look tough, but my sneakers is scuffed
(ไอ วอนนา ลุ๊ค ทั๊ฟ , บั๊ท มาย สนิกเกิด ซิส ซคัฟ)
Everyday pants in the week is enough
(เอวี่เดย์ แพ็นท ซิน เดอะ วี๊ค อีส อีน๊าฟ)
I had a little money but it came and it went
(ไอ แฮ็ด อะ ลิ๊ทเทิ่ล มั๊นนี่ บั๊ท ดิธ เคม แอนด์ ดิท เว็นท)
Now its either pay the rent or stay in a tent
(นาว อิทซ ไอ๊เทร่อ เพย์ เดอะ เร๊นท ออ สเทย์ อิน อะ เท๊นท)
and it don’t make sense how the sh*t is intense
(แอนด์ ดิท ด้อนท์ เม้ค เซ้นส ฮาว เดอะ ฌะ *ที อีส อินเทนซ)
and all you got up in your pocket is lint, you get the hint?
(แอนด์ ออล ยู ก็อท อั๊พ อิน ยุร พ๊อคเค่ท อีส ลินท , ยู เก็ท เดอะ ฮินท์)
I had a cigarette for breakfast, just for beginners
(ไอ แฮ็ด อะ ซิกะเรท ฟอร์ บเรคฟัซท , จั๊สท ฟอร์ บิกีนเนอะ)
Cried for my lunch and sleep for dinner
(คราย ฟอร์ มาย ลั้นช แอนด์ สลี๊พ ฟอร์ ดินเน่อร์)
I tried to go to church, priest called me a sinner
(ไอ ทไร ทู โก ทู เชิร์ช , พรีซท คอลลํ มี อะ ซีนเนอะ)
He called me everything except for a winner
(ฮี คอลลํ มี เอ๊วี่ติง เอ็กเซ๊พท ฟอร์ รา วีนเนอะ)
I’m walking in the rain wishing things would change
(แอม วอคกิง อิน เดอะ เรน วิชชิ้ง ทริง เวิด เช้งจํ)
It ain’t a game, mad I pawned all the rings and chains
(อิท เอน ดา เกม , แม้ด ดาย พอน ออล เดอะ ริง แซน เชน)
Emotionally scarred form losing my job
(อีโมชันนอลลี่ สเกลี่ ฟอร์ม โรซิง มาย จ๊อบ)
Pass the nod n*gga, times is hard
(เพซ เดอะ น็อด เอ็น *gga , ไทม์ ซิส ฮาร์ด)

[CHORUS]
([ ค๊อรัส ])
So do you hear me?
(โซ ดู ยู เฮียร มี)
‘Cause if you don’t I’ll come up close and say it clearly
(ค๊อส อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ อิลล คัม อั๊พ โคลส แอนด์ เซย์ อิท คเลียลิ)
I got to know, I got to go
(ไอ ก็อท ทู โนว์ , ไอ ก็อท ทู โก)
I strive for my pay each and every way
(ไอ ซทไรฝ ฟอร์ มาย เพย์ อีช แอนด์ เอ๊เฝอร์รี่ เวย์)
but this type of sh*t it happens everyday
(บั๊ท ดิส ไท๊พ อ็อฝ ฌะ *ที ดิธ แฮ๊พเพ่น เอวี่เดย์)
Now would you check me?
(นาว เวิด ยู เช็ค มี)
If I was you and you was me, would you respect me?
(อิ๊ฟ ฟาย วอส ยู แอนด์ ยู วอส มี , เวิด ยู เรสเพ๊คท มี)
I got to know I got to go
(ไอ ก็อท ทู โนว์ ไอ ก็อท ทู โก)
I strive for my pay each and every way
(ไอ ซทไรฝ ฟอร์ มาย เพย์ อีช แอนด์ เอ๊เฝอร์รี่ เวย์)
but this type of sh*t it happens everyday
(บั๊ท ดิส ไท๊พ อ็อฝ ฌะ *ที ดิธ แฮ๊พเพ่น เอวี่เดย์)

I ain’t gonna front, all I want is a blunt
(ไอ เอน กอนนะ ฟร๊อนท , ออล ไอ ว้อนท อีส ซา บลันท)
a pair of blue and yellow dunks and my hundreds in chunks
(อะ แพ อ็อฝ บลู แอนด์ เย๊ลโล่ว ดังซฺ แซน มาย ฮั๊นเดร็ด ซิน ชังค)
But, people see me, put they purse to the front
(บั๊ท , พี๊เพิ่ล ซี มี , พุท เด เพิซ ทู เดอะ ฟร๊อนท)
I’m waking up early on the first of the month
(แอม เวคกิ้ง อั๊พ เอ๊อรํลี่ ออน เดอะ เฟิร์สท อ็อฝ เดอะ มั้นธ)
Honeys don’t respect when you call ’em collect
(ฮั๊นนี่ ด้อนท์ เรสเพ๊คท เว็น ยู คอลลํ เอ็ม คอลเล๊คท)
and it’s 25 cent you can call ’em direct
(แอนด์ อิทซ 25 เซ็นท ยู แคน คอลลํ เอ็ม ไดเร็ค)
I put my life on the line I ain’t making a dime
(ไอ พุท มาย ไล๊ฟ ออน เดอะ ไลน์ ไอ เอน เมคอิง อะ ไดม)
N*gga call me ” Never mind , man you’re wastin’ your time ”
(เอ็น *gga คอลลํ มี ” เน๊เฝ่อร์ ไมนด์ , แมน ยัวร์ เวสดิน ยุร ไทม์ “)
A yo, I’m livin’ in the ghetto and I’m tryin’ to survive
(อะ โย , แอม ลีฝอิน อิน เดอะ เกทโท แอนด์ แอม ทายอิน ทู เซอร์ไฝ๊ฝ)
At the same time a n*gga rolling by in a five
(แอ็ท เดอะ เซม ไทม์ อะ เอ็น *gga โรลลิง บาย อิน อะ ไฟฝ)
Can find a drive for a 9-5
(แคน ไฟนด์ อะ ไดร๊ฝ ฟอร์ รา นาย ไฟท์)
It’s like I only get by when I’m feeling the high
(อิทซ ไล๊ค ไก โอ๊นลี่ เก็ท บาย เว็น แอม ฟีลอิง เดอะ ไฮฮ)
And I ain’t got no smoke, the elevator broke
(แอนด์ ดาย เอน ก็อท โน สโม๊ค , ดิ เอลอิเฝเทอะ บโรค)
I’m at the end of my rope tryin to find a way to cope
(แอม แอ็ท ดิ เอ็นด อ็อฝ มาย โร๊พ ทายอิน ทู ไฟนด์ อะ เวย์ ทู โค้พ)
I’m sipping on Gin thinking how I could win
(แอม ซิพปิง ออน จิน ติ้งกิง ฮาว ไอ เคิด วิน)
I don’t know where it begins but this is where it could end
(ไอ ด้อนท์ โนว์ แวร์ อิท บีกิน บั๊ท ดิส ซิส แวร์ อิท เคิด เอ็นด)

[CHORUS]
([ ค๊อรัส ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Everyday คำอ่านไทย G-Dep

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น